Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie i instalowanie

Jak pobrać i zainstalować program InCopy?

Program InCopy możesz pobrać program z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Dlaczego nie mogę zainstalować programu InCopy?

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Czy mogę pobrać wersję próbną programu InCopy?

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować wersję próbną aplikacji Creative Cloud.

Jak mogę odzyskać mój identyfikator Adobe ID lub hasło?

Czy mogę zainstalować program InCopy na innym komputerze?

Program InCopy i inne aplikacje Creative Cloud możesz zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zarządzanie kontem

Jak mogę zmienić hasło?

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. W witrynie kliknij kartę Bezpieczeństwo i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień dostępny w obszarze Hasło. Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować i zmienić.

Jak mogę zmienić moje informacje o karcie kredytowej?

Jak mogę ulepszyć lub zmienić moje członkostwo?

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Moja wersja próbna wygasa wkrótce. Jak mogę ją przekształcić?

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jak mogę anulować członkostwo? Co się stanie z moimi plikami?

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

InCopy — informacje podstawowe

Czy mogę dostosować układ obszaru roboczego w programie InCopy?

Jak zmienić widok, aby wyświetlić znaki akapitu?

Kliknij karty Korekta szpaltowa, Story lub Układ dostępne w górnej części obszaru edycji, aby zmienić widok na inny.

Jak wyświetlić prowadnice?

Siatki i prowadnice można wyświetlić z poziomu menu Widok. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i używaniu ramek, siatek, linijek i prowadnic.

Jak zmienić rozmiar czcionki lub wygląd tekstu?

Zaznacz tekst, a następnie użyj menu Tekst lub panelu Typografia, aby wprowadzić wymagane zmiany. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Używanie czcionek.

Jak utworzyć styl tabeli?

Praca z tekstem

Jak dodać tekst?

Do historii w programie InCopy można dodać tekst, wpisując go, wklejają lub importując  z innego pliku.

Jak wstawić znaki specjalne lub glify?

Wybierz opcje Tekst > Wstaw znak specjalny lub Tekst > Glify. Dowiedz się więcej na temat obsługi glifów i znaków specjalnych.

Jak zmienić wyrównanie tekstu?

Zaznacz tekst, a następnie wybierz jeden z przycisków wyrównania dostępnych w panelu Akapit. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję Wyrównywanie tekstu.

Czy mogę dodawać przypisy?

Tak. Wybierz pozycje Tekst > Wstaw przypis dolny. W tym artykule uzyskasz więcej informacji o opracowywaniu przypisów dolnych.

Jak wstawić indeks górny lub indeks dolny tekstu?

Za pomocą przesunięcia linii bazowej można wprowadzać znaki w indeksie górnym i dolnym na kilka sposobów, zależnie od rodzaju używanej czcionki.

InCopy i InDesign

Jak skonfigurować obieg pracy między programami InCopy i InDesign?

W obiegach pracy w InCopy wiele osób może jednocześnie opracowywać te same dokumenty InDesign. Dowiedz się więcej na temat tworzenia obiegów pracy InCopy i korzystania z nich.

Co to jest zarządzany obieg pracy?

W zarządzanym obiegu pracy używana jest wtyczka LiveEdit Workflow pozwalająca na zarządzanie zmianami w plikach współdzielonych między wieloma użytkownikami. Przeczytaj ten opis, aby dowiedzieć się więcej o podstawowych zarządzanych obiegach pracy.

Jak udostępniać zawartość i obsługiwać pliki zarządzane?

Użytkownik programu InDesign może eksportować zawartość do programu InCopy. Ta operacja powoduje utworzenie łącza miedzy aplikacjami. Udostępnione zawartości lub zadania można otworzyć w programie InCopy i pobrać do edycji za pomocą panelu Zadania.

Czy mogę dostosować zadania w obiegu pracy po wprowadzeniu konfiguracji początkowej?

Tak. Dowiedz się więcej na temat dostosowywania obiegów pracy.

Co zrobić, jeśli nie mamy dostępu do tego samego serwera?

Jeśli chcesz skonfigurować obieg pracy, ale nie każdy użytkownik dysponuje dostępem do tego samego serwera, można utworzyć i przesłać pakiety zadań, zamiast wysyłać pliki na serwer udostępniony.

Społeczność

Popularne powiązane fora