Adobe InCopy — Materiały do nauki i pomoc techniczna

Nowości w programie InCopy!

Rozwiązywanie problemów i pomoc

Możesz pobrać program InCopy w witrynie Creative Cloud. Jeśli pojawi się monit, zaloguj się na konto Adobe i kliknij przycisk Pobierz lub Instaluj dla aplikacji Media Encoder. Więcej informacji: Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Tak. Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować wersję próbną aplikacji Creative Cloud.

Program InCopy i inne aplikacje Creative Cloud możesz zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Aby dowiedzieć się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud, zapoznaj się z artykułem Zaloguj się, aby aktywować aplikacje Adobe.

ikona pobierania

Nadal potrzebujesz pomocy? Znajdź więcej rozwiązań dotyczących pobierania i instalacji

Zaloguj się na konto Adobe. Następnie kliknij przycisk Zmień dla opcji Bieżące hasło i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie. Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować i zmienić.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Postępuj według tych szczegółowych instrukcji, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

ikona konta

Wciąż potrzebujesz pomocy? Tu znajdziesz więcej informacji o kontach, płatnościach i planach.

Kliknij karty Korekta szpaltowa, Story lub Układ dostępne w górnej części obszaru edycji, aby zmienić widok na inny.

Siatki i prowadnice można wyświetlić z poziomu menu Widok. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i używaniu ramek, siatek, linijek i prowadnic.

Zaznacz tekst, a następnie użyj menu Tekst lub panelu Typografia, aby wprowadzić wymagane zmiany. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Korzystanie z czcionek.

Do historii w programie InCopy można dodać tekst, wpisując go, wklejając lub importując z innego pliku.

Wybierz opcje Tekst > Wstaw znak specjalny lub Tekst > Glify. Dowiedz się więcej na temat obsługi glifów i znaków specjalnych.

Zaznacz tekst, a następnie wybierz jeden z przycisków wyrównania dostępnych w panelu Akapit. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję Wyrównywanie tekstu.

Tak. Wybierz pozycje Tekst > Wstaw przypis dolny. W tym artykule uzyskasz więcej informacji o opracowywaniu przypisów dolnych.

Za pomocą przesunięcia linii bazowej można wprowadzać znaki w indeksie górnym i dolnym na kilka sposobów, zależnie od rodzaju używanej czcionki.

W obiegach pracy w InCopy wiele osób może jednocześnie opracowywać te same dokumenty InDesign. Dowiedz się więcej na temat tworzenia obiegów pracy InCopy i korzystania z nich.

W zarządzanym obiegu pracy używana jest wtyczka LiveEdit Workflow umożliwiająca zarządzanie zmianami w plikach współdzielonych między wieloma użytkownikami. Przeczytaj ten opis, aby dowiedzieć się więcej o podstawowych zarządzanych obiegach pracy.

Użytkownik programu InDesign może eksportować zawartość do programu InCopy. Ta operacja powoduje utworzenie łącza miedzy aplikacjami. Udostępnione zawartości lub zadania można otworzyć w programie InCopy i pobrać do edycji za pomocą panelu Zadania.

Tak. Dowiedz się więcej na temat dostosowywania obiegów pracy.

Jeśli chcesz skonfigurować obieg pracy, ale nie każdy użytkownik dysponuje dostępem do tego samego serwera, można utworzyć i przesłać pakiety zadań, zamiast wysyłać pliki na serwer udostępniony.

InCopy obsługuje kilka formatów graficznych, takich jak PNG, JPEG, GIF itp. Pełną listę można znaleźć w artykule Obsługiwane formaty plików.

Społeczność

Popularne powiązane fora