Nowości i zmiany w programie InCopy CC 

Nowości i zmiany w programie InCopy 9.2 (styczeń 2014 r.)

 • Integracja czcionek komputerowych Typekit
 • Uproszczone hiperłącza
 • Wyszukiwanie i filtrowanie czcionek
 • Synchronizacja czcionek

Nowości i zmiany w programie InCopy 9.0 (czerwiec 2013 r.)

 • Modernizacja interfejsu użytkownika
 • Usprawnienia menu czcionek

Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/incopy_systemreqs_pl.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/pl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Oprogramowanie w wersji próbnej

Wersje próbne pakietu Creative Cloud są dostępne w systemie „wypróbuj i kup”, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych produktów lub wydań, a następnie przekształcenie wersji próbnej w wersję pełną. Wersję próbną można przekształcić w pełną w dowolnej chwili. Aby to zrobić, należy wykupić subskrypcję. Jeśli wykupisz subskrypcję, połącz się Internetem, a następnie w celu rozpoczęcia korzystania z wersji pełnej zaloguj się na stronie Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Umowa licencyjna

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego wymagane są: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców lub zezwalać na dostęp do nich. Usługi Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników w wieku 13 lat lub starszych i wymagają zgody na dodatkowe warunki użytkowania i politykę prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/pl/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach i językach oraz mogą podlegać zmianom, a ich świadczenie może zostać przerwane bez uprzedniego powiadomienia. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty lub składki członkowskie.

Instalacja czcionek

Niektóre programy instalujące produkty Adobe instalują czcionki w domyślnym katalogu systemowym. W przypadku znalezienia starszych wersji czcionek w domyślnym folderze systemowym instalator odinstaluje starsze wersje i zapisze je w nowym folderze. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Aby dowiedzieć się, jak zainstalować dodatkowe czcionki, odwiedź stronę dotyczącą instalacji http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_pl.

Rozwiązane problemy

Najnowsze wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Cloud można znaleźć na stronie Pomoc i obsługa techniczna pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Dotyczy wyłącznie programu InCopy

 • Program InCopy ulega awarii podczas importowania wątków zawierających usunięty tekst. (#3656462)
 • Program InDesign CC ulega awarii podczas aktualizacji łączy wątków programu InCopy. (#3649846)
 • Brak możliwości poruszania wskaźnikiem obok zwiniętej uwagi przy użyciu klawiszy strzałek. (#3614637)
 • Windows: brak możliwości wprowadzenia tekstu w polu Tekst makra w programie InCopy. (#3594973)
 • Program InCopy ulega awarii podczas otwierania pliku przydziału programu AEM DAM. (#3587306)
 • Program InCopy ulega awarii, gdy po anulowaniu drukowania kliknie się przycisk Zamknij („X”). (#3555565)

Dotyczy programów InDesign i InCopy

 • Renderowanie tekstu na przezroczystym tle postępuje bardzo powoli. (#3592732)
 • Zaznaczanie tekstu na przezroczystym obiekcie działa bardzo powoli. (#3630743)
 • Mac: rysowanie i przesuwanie ramek tekstowych przy włączonym panelu Informacje działa bardzo powoli. (#3600210)
 • Rysowanie obiektu i ramek tekstowych działa wolniej w wersji CC niż CS. (#3596522)
 • Renderowanie wklejonych ramek tekstowych działa wolniej w wersji CC niż CS6. (#3590911)
 • Program działa bardzo powoli podczas przesuwania obiektu. (#3650794)
 • Przesuwanie i przewijanie działa wolniej w wersji CC niż CS6. (#3596468)
 • Funkcja powiększenia i pomniejszania działa powoli. (#3649023)
 • Opcje Zapisz, Zapisz jako, Zapisz kopię nie działają po wykonaniu operacji Przeciągnij i upuść z programu Finder i Bridge. (#3606041)
 • Aplikacja ulega awarii podczas edytowania źródła x-ref w dokumencie starszego typu, jeżeli dokument docelowy jest inny. (#3631377)
 • Profil koloru nie działa w pliku PDF utworzonym w programie InDesign w systemach: Mac 10.6.x, Mac 10.8.x, Windows 7 i Windows 8. (#3586689)
 • Klawisz Command nie działa podczas wprowadzania tekstu w programie Flash Player. (#3554092)
 • Program ulega awarii po naciśnięciu przycisku Zapisz plik, jeżeli katalog Biblioteka znajduje się w punkcie skupienia. (#3596016)
 • Program InDesign ulega awarii podczas wpisywania długiego wyrazu po dywizie. (#3575859)
 • Program InDesign ulega awarii w przypadku wybrania opcji Dopasuj ramkę do zawartości. (#3546736)
 • Powielenie strony widzącej po uprzednim powieleniu stron powoduje awarię programu InDesign. (#3654918)
 • Program ulega awarii podczas przechodzenia do innego panelu po ustawieniu dla przycisku pustego adresu URL w opcji GoToURL. (#3649906)
 • Program InDesign CC ulega awarii podczas aktualizacji łączy wątków programu InCopy. (#3649846)
 • Punkt odniesienia dopasowania ramki nie działa w programie InDesign. (#3342299)
 • Program InDesign ulega awarii podczas przewijania listy czcionek, jeżeli nie zakończono tworzenia podglądu czcionek. (#3667798)

Zasoby internetowe

Zapraszamy na fora dyskusyjne Adobe Forums pod adresem http://www.adobe.com/go/forums_pl.

Aby uzyskać pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz pierwszych kroków, należy odwiedzić fora pod adresem http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz zdobyć instrukcje użytkowników, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać informacje o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych zagadnieniach, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Aby skontaktować się z działem obsługi klienta, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online