Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/incopy_systemreqs_pl.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/pl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Rozwiązane problemy

Najnowsze wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Cloud można znaleźć na stronie Pomoc i obsługa techniczna pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

InCopy

 • Błąd „Nie można otworzyć pliku, ponieważ jest już używany przez inną aplikację” podczas otwierania pliku InDesign w programie InCopy, kiedy jest on już otwarty w programie InDesign. (#3739577)
 • Brak wysunięcia okna na pierwszy plan w programie InCopy CC po utworzeniu pliku za pomocą polecenia Plik -> Nowy w trybie układu. (#3739619)

InDesign  

 • Obrazy w formacie PNG nie są wyświetlane poprawnie. (#3704220)
 • Rozbieżność skrótów klawiszowych w systemie Mac OSX. (#3712363)
 • Awaria przy upuszczaniu metodą „przeciągnij i upuść” ze strony wzorcowej do arkuszy bez wzorca. (#3545728)
 • Strona pozostaje w tle przy próbie przejścia na nią z poziomu paska dokumentów. (#3600704)
 • Generowanie okna dialogowego Indeks: pole wyboru „Dołącz dokumenty księgi” jest nieaktywne, jeżeli nazwa księgi zawiera znaki dwubajtowe. (#3641328)
 • InDesign ulega awarii przy otwieraniu konkretnego pliku. (#3646282)
 • InDesign w systemach Mac ulega awarii przy umieszczaniu danego pliku EPS na ramce. (#3626328)
 • SDK: konflikt przy używaniu IToolTip dla obiektów strony EPS w programie InDesign CC. (#3677624)
 • SDK: SpellingPanel.open. projekt zawiera zależność od prywatnego nagłówka. (#3708982)
 • InDesign ulega awarii przy eksportowaniu księgi do PDF ze spisem treści. (#3690020)
 • Skróty klawiszowe Kopiuj/Wklej nie działają w panelach opartych na technologii flash w systemie Windows. (#3691598)
 • Klawisz Enter nie zamyka okna dialogowego zawierającego wielowierszowy tekst. (#3721069)
 • InDesign ulega awarii przy otwieraniu danych plików ksiąg. (#3735269)
 • SDK: dynamiczna zmiana czcionki nie działa w polu edycji. (#3736981)
 • InDesign ulega awarii przy zwiększaniu wysokości ramki tekstowej. (#3739365)
 • InDesign zawiesza się przy zmianie rozmiaru ramek zakotwiczonej grafiki. (#3739369)  
 • Obraz w wierszu w stopce znika na kilka sekund podczas wpisywania znaków do stopki po zastosowaniu cienia wewnętrznego na tym obrazie. (#3739547)  
 • Usuwanie układu powoduje awarię, jeśli używany jest tryb edycji wiersza dla nazwy tego układu. (#3739612)  
 • Ostrzeżenie o brakującej wtyczce EBookExport podczas otwierania dokumentu InDesign. (#3741658)
 • Wyrównanie stron zostaje zaburzone przy eksportowaniu do IDML. (#3578118)  
 • Obraz nie dopasowuje się do ramki przy użyciu komend dopasowania do ramki, jeśli wcześniej zmieniono rozmiar ramki. (#3641659)  
 • Podwójne kliknięcie narzędzia Lupka nie zmienia widoku na wielkość rzeczywistą (100%). (#3656264)
 • Ukośna strzałka nie zaznacza całej tabeli w kilku przypadkach. (#3658903)  
 • Opcja Stwórz wcięcie tutaj nie działa poprawnie w japońskim układaczu. (#3660846)  
 • Atrybut wyrównania w stylu komórki nie jest powielany podczas wstawiania nowej kolumny przylegającej do komórki, w której wyrównanie już jest ustawione. (#3665314)  
 • Awaria przy wypełnianiu tabeli ramkami graficznymi przy użyciu GREP. (#3671007)
 • Kombinacja klawiszy Opt+Cmd+Tab ukrywająca i pokazująca panele nie działa. (#3673325)  
 • InDesign zostaje nieoczekiwanie zamknięty po wciśnięciu Cofnij w trybie edycji wiersza. (#3676673)  
 • Mac: podczas otwierania dokumentu CS6 w InDesign CC wyrównanie części tekstu zostaje zaburzone. (#3683021)  
 • Utworzenie układu alternatywnego powoduje awarię ID w kilku przypadkach. (#3685235)  
 • InDesign ulega awarii podczas eksportowania niektórych plików do IDML. (#3685444)
 • Znak etki zostaje utracony przy użyciu w środku którejkolwiek nazwy stylu w kilku panelach. (#3694076)  
 • Funkcja Wyszukiwanie formatu wyświetla nieprecyzyjne wyniki podczas wyszukiwania stylów znaków zastosowanych do tekstu poprzez „Zagnieżdżony styl”. (#3697862)  
 • Wyświetlanie nieprecyzyjnych wyników podczas wyszukiwania Stylów znaków. (#3697866)  
 • Wygląd zgrupowanych obrazów nie odpowiada opublikowanym w EPUB, jeżeli obrazy zawierają hiperłącza i opcja Użyj oryginalnego obrazu jest zaznaczona. (#3700466)
 • Użycie funkcji „przeciągnij i upuść” do przenoszenia elementów z innych aplikacji nie generuje zdarzeń przeciągania w programie InDesign w systemach Mac. (#3710667)
 • Styl paragrafu nie może zostać usunięty, jeżeli styl nadrzędny ma takie same ustawienia przy wysyłaniu w formacie IDML (#3718431)
 • Walidacja EPUB nie dochodzi do skutku, jeżeli nie ma możliwości osadzenia czcionki ze względu na istniejące odniesienia w CSS. (#3726073)
 • Tworzenie folio w trybie offline z plików InDesign zapisanych na komputerze zajmuje przynajmniej 10 razy więcej czasu w InDesign CC w porównaniu z programem InDesign CS6 (#3727633)  

Zasoby internetowe

Zapraszamy na fora dyskusyjne Adobe Forums pod adresem http://www.adobe.com/go/forums_pl.

Aby uzyskać pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz pierwszych kroków, należy odwiedzić fora pod adresem http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz zdobyć instrukcje użytkowników, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać informacje o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych zagadnieniach, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Aby skontaktować się z działem obsługi klienta, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/.