Adobe InCopy CS5.5 7.5.3 — Informacje o wydaniu

Adobe® InCopy® CS5.5 7.5.3 — Informacje o wydaniu

Kwiecień 2012

Niniejsza aktualizacja rozwiązuje najważniejsze problemy dotyczące blokowania przydziałów. Ponadto usuwa błędy związane z brakującymi wtyczkami oraz zawiera poprawki dotyczące eksportu do formatu PDF, obsługi tekstu i czcionek oraz innych.

Minimalne wymagania systemowe

Uwagi dotyczące instalacji

Rozwiązane problemy

Minimalne wymagania systemowe

Windows®

 • Procesor Intel® Pentium® 4 lub AMD Athlon® 64
 • System operacyjny Microsoft® Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (zalecany dodatek Service Pack 3); Windows Vista® z dodatkiem Service Pack 1 lub Windows 7®
 • 1 GB pamięci RAM (zalecane 2 GB)
 • 1,3 GB wolnego miejsca na dysku twardym w przypadku instalacji; w trakcie instalacji wymagane jest dodatkowe wolne miejsce (programu InCopy nie można instalować na urządzeniach magazynujących typu flash)
 • Monitor o rozdzielczości 1024x768 (zalecane 1280x800) oraz 16-bitowa karta graficzna
 • Napęd DVD-ROM
 • Szerokopasmowe łącze internetowe do korzystania z usług online

 Mac OS

 • Wielordzeniowy procesor firmy Intel®
 • System operacyjny Mac OS X w wersji od 10.5.8 do 10.6.x
 • 1 GB pamięci RAM (zalecane 2 GB)
 • 1,8 GB wolnego miejsca na dysku twardym w przypadku instalacji; w trakcie instalacji wymagane jest dodatkowe wolne miejsce (programu InCopy nie można instalować na woluminach z systemami plików, w których rozróżniana jest wielkość liter w nazwach ani na urządzeniach magazynujących typu flash)
 • Monitor o rozdzielczości 1024x768 (zalecane 1280x800) oraz 16-bitowa karta graficzna
 • Napęd DVD-ROM
 • Szerokopasmowe łącze internetowe do korzystania z usług online

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych można znaleźć pod adresem www.adobe.com/go/incopy_systemreqs_pl

Uwagi dotyczące instalacji

 • Przed przystąpieniem do instalacji zamknij wszystkie aplikacje uruchomione w systemie — w tym inne programy Adobe, programy pakietu Microsoft Office oraz okna przeglądarki.  Ponadto zalecane jest wyłączenie ochrony antywirusowej na czas przeprowadzania instalacji. 
 • Musisz mieć uprawnienia administratora lub możliwość uwierzytelnienia się jako administrator.
 • Przed uruchomieniem aktualizacji programu InCopy należy wyłączyć program InCopy (zaleca się odczekanie przynajmniej 1 minuty przed uruchomieniem aktualizacji).

Rozwiązane problemy

Niniejsza sekcja zawiera listę rozwiązanych problemów technicznych, będących częścią aktualizacji programu InCopy CS5.5 do wersji 7.5.2 . Należy zauważyć, że problemy te przedstawione są jako oryginalne opisy problemów, a nie zachowanie poprawione. Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów technicznych oraz ogólnym użytkowaniu produktu, należy odwiedzić stronę Bazy wiedzy o programie InCopy firmy Adobe, która jest dostępna pod adresem http://www.adobe.com/go/id_support_pl lub wybrać Pomoc techniczną online dostępną w menu Pomoc programu InCopy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Architektura / Dokument

Brak możliwości wstawienia łamania wiersza przy pomocy klawisza Return w wersji szwedzkiej [2884727]

Problem z dostępem do udostępnianego pliku połączonego z wielu instancji programu InDesign uruchomionych na różnych komputerach [2851854]

Wtyczki z wersji CS5 mogą być wczytywane do wersji CS5.5, co prowadzi do konfliktów na poziomie kodu i destabilizuje pracę programu [2867833]

Kod błędu: 5 przy próbie otwarcia wielu plików w systemie Mac OS [2922941]

Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę przy zapisywaniu (jako) dokumentu, którego nazwa zawiera niedozwoloną sekwencję bajtów shift-JIS/MacEncodingJapanID [2885535]

Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę przy otwieraniu dokumentu, który zawiera zainstalowane czcionki z nierozpoznaną rodziną czcionek [2923724]

Niektóre panele rozszerzeń nie otwierają się, gdy dokumenty o nazwach zawierających określone znaki są otwarte [2917124]

Niektóre panele rozszerzeń przestają działać, gdy dokumenty o nazwach zawierających rosyjskie znaki są otwarte [2932558]

Rozwiązuje problem niestabilności w panelu warstw [2923714, 2923725]

Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę podczas wykonywania operacji kopiuj/wklej. [3073952, 2941163]*

Podczas otwierania plików utworzonych w nowszej wersji programu InDesign zamiast informacji o tym, że plik pochodzi z nowej wersji wyświetlane są błędy ostrzegające o brakujących wtyczkach. [2944763]*

Zauważalny spadek wydajności podczas przesuwania obiektów, gdy w monitorze jest ustawiona funkcja wysokiej jakości [3128109]*

Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę przy odzyskiwania pliku podczas ponownego uruchamiania programu. [3100953]*

epub

Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę podczas eksportowania dokumentów zawierających czcionki kompozytowe do formatu EPUB. [2832559]

Błąd w otwartym formacie epub na urządzeniach ibook, jeśli w wątku znajduje się dywiz męski [2889349]

Dodatkowa spacja w deklaracji DTD w pliku HTML dla urządzeń ebook [2889353]

Grafika

Czcionki zainstalowane w dokumentach nie są używane w umieszczonych plikach EPS podczas eksportowania do pliku PDF [2917336]

Nie można umieścić plików PNG zawierających duże profile kolorów, co wywołuje błąd „Nie można umieścić tego pliku. Nieprawidłowy plik PNG” [2880720]

Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę po skopiowaniu grafiki i zaplanowaniu polecenia zamknięcia dokumentu. [2923717]

Przy niektórych wartościach procentowych skalowania oraz rozdzielczości eksportowej do formatu JPEG umieszczonych obrazów pojawia się biała przerywana linia [2987040]*

W porównaniu z wersją CS3 program InDesign CS5 jest wolniejszy pod względem ponownego rysowania obiektów. [2910574]*

Afisz: Opcja „Z bieżącej ramki” w panelu Media nie przywraca utworzonego z ramki afisza po ponownym połączeniu. [3097841]*

Ograniczona obsługa przezroczystości dla plików TIFF utworzonych w programie Photoshop CS6 [3073238]*

Hiperłącza

Podczas niektórych operacji przeciągania i upuszczania w programach InCopy/InDesign CS4 i CS5.5 zmieniane są adresy URL [3054805]*

Funkcje programu InCopy

Problem z dostępem do udostępnianego pliku połączonego z wielu instancji programu InCopy uruchomionych na różnych komputerach [2851854]

Funkcja justowania nie działa prawidłowo w programie InCopy CS5 na systemach Mac [2917331]

Błędy blokowania plików przydziału umożliwiają edycję tej samej zawartości przez wielu użytkowników, co powoduje utratę danych [2602813]

Błędy blokowania plików przydziału umożliwiają edycję tej samej zawartości przez wielu użytkowników, co powoduje utratę danych [2959275]*

Polecenia Przywróć zawartość oraz Anuluj pobieranie w menu programu InCopy CS5 w wersji brazylijskiej są zapisane cyrylicą [2970049]*

Import / Eksport

Preferencje importu typowe dla programu Excel nie są zachowywane podczas umieszczania arkusza programu w ramce graficznej [2808639]

 

Nieprawidłowe numery stron po wyeksportowaniu księgi do formatu PDF [2940448]*

INX/IDML

Przesłonięcia tabulatorów zostają zresetowane w formacie INX/IDML [2827174]*

Nieprawidłowe zastosowanie strony wzorcowej po otwarciu pliku IDML [3114965]*

Starsze wersje programu nie mogą odczytać plików utworzonych w programie ID CS6 zawierających nowe kolory Pantone Plus. [3119501]*

Drukowanie / PDF

Eksportowanie do formatu PDF w tle kończy się niepowodzeniem w przypadku niektórych plików, jeśli włączona jest inspekcja wstępna. [2824068]

Ramki z wstawionym tekstem znajdujące się w pobliżu krawędzi strony mogą zmienić położenie po wyeksportowaniu do pliku PDF [2874266]

Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę po eksporcie pliku PDF. [2873782]

Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę podczas drukowania rozbarwień z akcentowanymi znakami w nazwie koloru punktowego [2934118]

Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę podczas eksportowania pliku zawierającego zmienne tekstowe do formatu PDF [2866963]*

Notatka umieszczona w tabeli dokumentu zawierająca zmienne tekstowe powoduje nieoczekiwane zakończenie pracy programu InDesign podczas eksportowania do formatu PDF/IDML. [3089441]*

Brak możliwości nawigowania, jeśli spis treści znajduje się na stronie wzorcowej dokumentu. [2907482]*

W niektórych przypadkach tekst wygląda na źle wstawiony, jeśli do eksportu użyto funkcji scalania danych [2939067]*

Program InDesign zawiesza się lub nieoczekiwanie kończy pracę podczas wykonywania niektórych operacji pakowania oraz inspekcji wstępnej. [2982454]*

Skrypty

Problem z kopiowaniem wątków przy pomocy skryptu VBScript wywołanego z poziomu aplikacji [3059225]*

Program nieoczekiwanie kończy pracę po wykonaniu skryptu JavaScript przez program InDesign i zamknięciu dokumentu. [3021908]*

Tekst

W wersji tureckiej wielkość tekstu w indeksie dolnym/górnym ustawiona jest na zero i nie może zostać zmieniona [2895926]

Program InDesign może zawiesić się, gdy zainstalowanych jest wiele grup czcionek o tej samej nazwie [2919511]

Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę przy importowaniu oznakowanego tekstu, w którym brakuje nazwy hiperłącza [2923721]

Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę, gdy punkt skupienia tekstu wykracza poza zewnętrzny zakres modelu tekstu podczas operacji na tabelach [2923728]

Korzystanie z układu inteligentnego i połączonych ramek powoduje w niektórych przypadkach nieoczekiwane zakończenie pracy programu InDesign. [3085379]*

Czcionki z różnych lokalizacji nie są wczytywane. [3013562]*

Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę podczas wyrównywania kolumn zawierających pewne czcionki [3099740]*

Czcionki różnego typu należące do tej samej rodziny są pomijane w ramach obiegu IDML. [3114961]*

Niektóre dokumenty zapętlają się w nieskończoność podczas dostosowywania wielkości ramki [3113902]*

Niektóre glify nie są prawidłowo zaznaczane w przypadki niektórych czcionek indyjskich podczas używania określonych sekwencji znaków virama oraz łączników. [2849232]*

Uszkodzone kolumny rozwijane powodują problemy z opcjami zwijania tekstu i przenoszenia [2958674]*

Interfejs użytkownika

Pliki SWF narzędzi Folio Builder i CS Review nie są renderowane, jeśli nazwa dokumentu zawiera znak „<” [2971572]*

Program InDesign CS5.5 nieoczekiwanie kończy pracę podczas usuwania nieużywanych próbek z opcją pomniejszonego widoku [2987294]*

XML

Nie można zmienić pliku XSLT przy ponownym łączeniu plików XML [2823961]

Przy ponownym łączeniu łącza XML tracą informacje o formacie [2917351]

Parametr associatedXMLElement zawraca wynik NULL dla scalonej komórki w tabeli. [2946288]*

 

© 2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto

[Feedback V2 Badge]