Dotyczy użytkowników Mac OS: Jeśli aktualizacja InCopy CS6 8.0.1 została zainstalowana przed 30 października 2012 r., zalecamy jej ponowne pobranie i zainstalowanie w celu rozwiązania problemu dotyczącego nieprawidłowego importowania rozszerzeń przez Menedżera rozszerzeń.

Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/incopy_systemreqs_pl

Instrukcje instalacji

 • Przed przystąpieniem do instalacji zamknij wszystkie aplikacje uruchomione w systemie —  w tym inne programy Adobe, programy pakietu Microsoft Office oraz okna przeglądarki. Ponadto zalecane jest wyłączenie ochrony antywirusowej na czas przeprowadzania instalacji. 
 • Musisz mieć uprawnienia administratora lub możliwość uwierzytelnienia się jako administrator.
 • Przed uruchomieniem aktualizacji programu InDesign upewnij się, że aplikacja InDesign jest wyłączona (zaleca się przynajmniej 1 minutę).

Rozwiązane problemy

Najświeższe wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Suite 6 można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

InDesign

 • Po połączeniu z plikiem DAM o innej nazwie wyświetlanej łącza w wyeksportowanym pliku IDML wciąż odwołują do starej ścieżki [3195038]
 • Program InDesign zamyka się podczas przetwarzania dokumentu książki z odniesieniem do innego dokumentu książki [3189648]
 • Nieprawidłowy plik PDF/X-4 wygenerowany z powodu odniesień do Glifów .notdef [3193833]
 • Umlauty nie są wyświetlane w polach formularza [3193827]
 • W niektórych przypadkach przyciski stron wzorcowych PDF nie działają. [3193832]
 • Program InDesign zamyka się podczas odzyskiwania dokumentu [3210940]
 • Nie można utworzyć pliku Debug Log.txt w programie InDesign CS6 [3210945]
 • Starsze wersje programu InDesign zamykają się podczas otwierania pliku IDML stworzonego z ID CS6 zawierającego plik psd z nowymi dodatkowymi kanałami koloru Patrone Plus. [3210939]
 • Usuwanie znaków stojących przed wyrazami połączonymi dywizem powoduje zamknięcie aplikacji. [3125513]
 • Obsługa właściwości górnego marginesu w plikach wyjściowych EPUB i HTML [3197167]
 • Brak zmiany znaku powrotu do początku linii na nbsp podczas eksportowania EPUB [3197157]
 • Dodatkowy znacznik -epub-ruby-* w pliku wyjściowym CSS podczas eksportu EPUB [3197179]
 • Ostrzeżenie podczas zatwierdzania pliku epub wyeksportowanego z dokumentu ID zawierającego spacje w nazwie [3198096]
 • Nie można zaznaczyć obrazu afiszu za pomocą IMediaAttribute::enPosterTime [3210941]
 • Moduł CrashReporter nie gromadzi danych w systemie Mac OS X 10.8 [3291250]
 • Problemy z pamięcią w module AdobeCrashDaemon [3303518]
 • Brak możliwości wyszukiwania nowych pozycji odtwarzania w pliku EPUB, ponieważ pliki dźwiękowe i wideo są skompresowane. [3131562]
 • Brakujący meta znacznik „adobe-page-layout-version” w formacie EPUB3. [3220987]
 • Pakiet Adobe Edge Preview (.OAM) jest niedostępny na liście plików możliwych do zaimportowania [3288926]
 • Reguła ponownego środkowania nie jest obsługiwana w przypadku niektórych wyeksportowanych układów [3289996]
 • W przypadku korzystania z układów alternatywnych zawartość zostaje zduplikowana po eksporcie do formatu EPUB lub HTML [3293896]
 • Funkcja automatycznej konwersji obrazów podczas eksportu do formatu HTML 5 wybiera format JPEG zamiast PNG, co skutkuje utratą przezroczystości [3293906]
 • W przypadku eksportu do formatu JPEG plik wyjściowy ma mieszaną lub niską rozdzielczość (w przypadku małej ilości pamięci) [3168711]
 • Aktualizacja łączy w zajawkach programu InDesign skutkuje uszkodzonymi lub brakującymi łączami [3178169]
 • Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę w przypadku pobrania właściwości zgrupowanych elementów za pomocą skryptu [3212753]
 • Podczas eksportu do formatu EPUB właściwości marginesu nie są ustalone, jeśli zastąpiono je ustawieniami stylu [3217520]
 • Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę, jeśli licencja produktu jest nieprawidłowa [3286021]

InCopy

Nie można za pierwszym razem zaznaczyć tekstu w dokumencie otwartym w programie InCopy [3156586]

InDesign Server

 • InDesign CS6 Server zamyka się podczas zastępowania Glifów za pomocą JavaScript [3210946]
 • InDesign Server CS6 zamyka się podczas próby otwarcia załączonego pliku błędu [3174087]

Zasoby internetowe

Zapraszamy na fora dyskusyjne Adobe Forums pod adresem http://www.adobe.com/go/forums_pl

Aby uzyskać pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz pierwszych kroków, należy odwiedzić fora pod adresem http://forums.adobe.com/community/download_install_setup

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz zdobyć instrukcje użytkowników, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, odwiedź stronę http://www.adobe.com/go/learn_InCopy_support_pl.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc z zakresu informacji o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych kwestii, należy odwiedzić stronę Pomocy i obsługi technicznej http://www.adobe.com/go/customer_support_pl .

Poza terytorium Ameryki Północnej należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl, kliknąć menu rozwijane obok pozycji „Need a different country or region?” (Inny kraj lub region?) i wybrać kraj lub region, po czym kliknąć przycisk GO (Przejdź).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online