InCopy CS6 8.0.2 — informacje dotyczące wydania

Ważne przypomnienie:

W styczniu 2023 r. firma Adobe zakończy obsługę czcionek Type 1. Więcej informacji podano w artykule pomocy Zakończenie obsługi czcionek PostScript Type 1.

Wymagania systemowe

Najnowsze wymagania systemowe można znaleźć na stronie Wymagania systemowe programu InCopy.

Instrukcje instalacji

 • Przed przystąpieniem do instalacji zamknij wszystkie aplikacje uruchomione w systemie —  w tym inne programy Adobe, programy pakietu Microsoft Office oraz okna przeglądarki. Ponadto zalecane jest wyłączenie ochrony antywirusowej na czas przeprowadzania instalacji. 
 • Musisz mieć uprawnienia administratora lub możliwość uwierzytelnienia się jako administrator.
 • Przed uruchomieniem aktualizacji programu InCopy upewnij się, że aplikacja InDesign jest wyłączona (zaleca się przynajmniej 1 minutę).

Rozwiązane problemy

Najświeższe wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Suite 6 można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

InCopy

 • Brak kursora w nowej uwadze w programie InCopy. [3457782]
 • Otworzenie pliku ICML zawierającego tekst w języku bliskowschodnim lub indoaryjskim skutkuje nieoczekiwanym zamknięciem programu InCopy. [3498585]

InDesign

 • W trakcie tworzenia hiperłączy niektóre znaki specjalne, np. „?” lub „=” konwertowane są na nieprawidłowe znaki, co uniemożliwia działanie hiperłącza po wyeksportowaniu pliku do formatu PDF. [3588280]
 • Zaimportowanie dokumentu programu InCopy CS2 do programu InDesign CS6 powoduje nieoczekiwane zamknięcie programu InDesign. [3587652]
 • Umieszczenie plików z inteligentnej kolekcji otwartej na dysku Drive 5 połączonym z serwerem CQ działającym jako DAM powoduje „Błąd importowania” w programie InDesign. [3577138]
 • Przeskładanie tekstu w ramce zawierającej wiele kolumn powoduje nieoczekiwane zamknięcie programu InDesign. [3565074]
 • Umieszczenie pliku wideo w programie InDesign powoduje utworzenie dodatkowego zasobu łącza, który nie zawiera odniesienia. [3555754]
 • Wprowadzenie tekstu zawierającego ligatury za pomocą metody World Ready Composer skutkuje nieoczekiwanym zamknięciem programu InDesign. [3551834]
 • W poprzednich wersjach programu InDesign słowo „CS7” pojawia się w oknach błędów, które pojawiają się podczas otwierania dokumentów utworzonych w programie InDesign CC. [3536451]
 • Umieszczenie pliku PDF w programie InDesign skutkuje nieoczekiwanym zamknięciem programu InDesign wersji CS5.5 i CS6. [3513668]
 • Otworzenie pliku IDML powoduje zmianę wymiarów siatki ramki. [3507245]
 • Umieszczenie obrazów zawierających dane Exif powoduje ich skalowanie o 50%. [3501752]
 • Eksportowanie do formatu EPUB dokumentu zawierającego ramkę tekstową z tekstem przekonwertowanym na krzywe skutkuje nieoczekiwanym zamknięciem programu InDesign. [3498579]
 • Importowanie tekstowego pliku oznakowanego, w którym zastosowano opcję Gradient, skutkuje nieoczekiwanym zamknięciem programu InDesign. [3498575]
 • Ustawienie wartości „Domyślne” dla elementu „epubExportPreferences.tocStyleName” skutkuje nieoczekiwanym zamknięciem programu InDesign. [3498571]
 • Dzielenie wyrazów zgodnie z zasadami języka malajalam powoduje wyświetlenie dywizu. [3493163]
 • W wyniku eksportu pliku PDF z programu InDesign wielkie litery konwertowane są na małe. [3490867]
 • Układanie dokumentów lub paneli w niektórych scenariuszach skutkuje nieoczekiwanym zamknięciem programu InDesign. [3490508]
 • Użycie opcji kopiuj/wklej w przypadku niektórych zawartości skutkuje nieoczekiwanym zamknięciem programu InDesign. [3488260]
 • Importowanie niektórych dokumentów z brakującymi czcionkami skutkuje nieoczekiwanym zamknięciem programu InDesign. [3488122]
 • Brak możliwości wyeksportowania dokumentu zawierającego strony widzące i różne spady wewnętrzne lub zewnętrzne do formatu EPS. [3445000]
 • Przeciągnięcie górnej części panelu Odsyłacze do górnej części panelu Hiperłącza powoduje zniknięcie sekcji URL. [3371040]
 • Brak ponownego użycia kursora transformacji inteligentnych linii pomocniczych powoduje zwiększanie się rozmiaru pliku InDesign Saved Data. [3370848]
 • Tłumaczenie słowa „Idiom” jest obcięte. [3370533]
 • Ozdobnik elementów strony Zgrupowane odświeża się nieprawidłowo. [3365911]
 • Aktualizacja zdarzeń IC skutkuje nieoczekiwanym zamknięciem programu InDesign. [3359371]
 • Eksportowanie niektórych treści do formatu IDML skutkuje nieoczekiwanym zamknięciem programu InDesign. [3352956]
 • Konwertowanie plików PostScript może powodować ich uszkodzenie. [3347267]
 • W konkretnych przypadkach utworzenie układu z szablonu skutkuje nieoczekiwanym zamknięciem programu InDesign. [3345087]
 • Po otworzeniu pliku IDML program InDesign zgłasza brak pliku przydziału. [3334935]
 • Programy InDesign and Bridge CS6 działają w systemie Windows 7 64-bitowym wyłącznie na prawach administratora lokalnego. [3332062]
 • Zawartość tabeli znajdującej się na 2 stronach nie jest poprawnie eksportowana do formatu PDF z widoku Korekty szpaltowej. [3325704]
 • Zmieniono czas modyfikacji pliku po jego zwrocie przez ustawienie „GetFileInfo()”. [3323319]
 • Korzystanie z metody API „IDTime::SetTime()” w programie InDesign CS6 na Macu daje nieprawidłowe wyniki. [3323315]
 • Brak możliwości uzyskania dostępu do preferencji eksportowania do formatu EPUB w ramach ksiąg w programie InDesign CS6 i InDesign SC6 Server. [3321108]
 • Aktualizacja wersji inżynierskiej CoolType do numeru większego niż 64. [3317660]
 • Eksportowanie zdarzenia do formatu ICML powoduje nieoczekiwaną zmianę stylu akapitowego. [3314712]
 • Eksportowanie pliku PDF zawierającego niektóre czcionki skutkuje nieoczekiwanym zamknięciem programu InDesign. [3295591]
 • Otwieranie pliku programu InDesign zawierającego dużą liczbę hiperłączy do adresów IP wyraźnie spowalnia pracę. [3291116]
 • Eksportowanie niektórych dokumentów programu InDesign do formatu PDF skutkuje nieoczekiwanym zamknięciem programu InDesign. [3286006]
 • Eksportowanie dokumentu zawierającego dużą liczbę umieszczonych plików PDF do wysokiej jakości formatu PDF skutkuje nieoczekiwanym zamknięciem programu InDesign. [3282581]
 • Program InDesign powinien ustawić wartość węzła informacji o pliku na podstawie identyfikatora dokumentu metadanych osadzonych w pliku, a nie identyfikatora zasobu Adobe Drive. [3224927]
 • W przypadku wyeksportowania pliku ICML, zawierającego przesłonięcia stylu, do programu InCopy i ponownego zaimportowania go do programu InDesign przesłonięcia stylu importują się nieprawidłowo. [3217228]
 • Powołanie elementu „StreamForLayout” z wątku roboczego w programie InDesign Server powoduje blokadę działania CoolType. [3205029]
 • Eksport pliku PDF/X-4 kończy się sukcesem, chociaż w dokumencie znajduje się odniesienie do nieokreślonych glifów, co powoduje wytworzenie fałszywego pliku PDF/X-4. [3203046]

InDesign Server

 • Próba eksportu pliku do formatu JPEG powoduje zawieszenie programu InDesign Server CS6. [3584983]
 • Próba wygenerowania indeksu księgi powoduje zawieszenie programu InDesign Server. [3533102]
 • Próba eksportu pliku IDML do HTML powoduje zawieszenie programu InDesign Server CS6. [3503927]

Zasoby internetowe

Ogólne fora dyskusyjne Adobe są dostępne pod adresem http://www.adobe.com/go/forums_pl

Pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz rozpoczynania pracy można znaleźć pod adresem http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz zdobyć instrukcje użytkowników, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, odwiedź stronę http://www.adobe.com/go/learn_InCopy_support_pl.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać informacje o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych zagadnieniach, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Aby skontaktować się z działem obsługi klienta, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto