Wymagania systemowe

Aby zapoznać się z najnowszymi wymaganiami systemowymi, przejdź na stronę Wymagania systemowe programu InCopy.

Instrukcje instalacji

 • Przed przystąpieniem do instalacji zamknij wszystkie aplikacje uruchomione w systemie — w tym inne programy Adobe, programy pakietu Microsoft Office oraz okna przeglądarki. Ponadto zalecane jest wyłączenie ochrony antywirusowej na czas przeprowadzania instalacji.
 • Musisz mieć uprawnienia administratora lub możliwość uwierzytelnienia się jako administrator.
 • Przed uruchomieniem aktualizacji programu InCopy należy wyłączyć program InDesign (zaleca się odczekanie przynajmniej 1 minuty przez uruchomieniem aktualizacji).

Rozwiązane problemy

Najświeższe wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Suite 6 można znaleźć na stronie Pomoc i obsługa techniczna pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

InCopy

 • Jeśli siatka linii bazowej jest większa od wartości interlinii, wiersze są pomijane. (#3835749)
 • Program InCopy nieoczekiwanie kończy pracę, gdy użytkownik otworzy notatki zawierające nowe wiersze. (#3840487)
 • Program InCopy nieoczekiwanie kończy pracę, gdy użytkownik porusza kursorem wewnątrz panelu Makro tekstowe, gdy do tekstu jest dołączona notatka. (#3856381)
 • Tekst może sprawiać wrażenie, jakby był wlewany ponownie z powodu problemu dotyczącego ponownego rysowania, gdzie w pewnych okolicznościach jest wyróżniany pojedynczy znak. (#3633266)
 • Skrypt eksportu do formatu PDF nie obsługuje stron widzących z programu InCopy. (#3776541)
 • Program InCopy nieoczekiwanie kończy pracę podczas otwierania niektórych plików programu InCopy. (#3776361)
 • Program InCopy nieoczekiwanie kończy pracę, gdy użytkownik włączy funkcję dynamicznego sprawdzania pisowni w trybie edytora wątków. (#3720489)
 • Pozycja i ruch kursora nie działają prawidłowo, jeśli użytkownik pracuje z ramką tekstową zawierającą dwa obszary informacji o dopasowaniu kopii. (#3539539)
 • Jeśli użytkownik osadzi w układzie profile inspekcji wstępnej, wyświetlany jest następujący błąd: brak elementu „Package i Preflight.InDesignPlugin”. (#3641893)
 • Program InCopy nieoczekiwanie kończy pracę, gdy użytkownik zaimportuje wątek, z którego usunięto część tekstu. (#3485725)
 • Użytkownik nie może wyjechać kursorem poza zwiniętą notatkę za pomocą klawiszy strzałek. (#3613889)
 • Program InCopy nieoczekiwanie kończy pracę, gdy użytkownik otworzy plik ICMA utworzony z dokumentu z zastosowaniem Internet lub Publikacje cyfrowe. (#3629800)

Zasoby internetowe

Zapraszamy na fora dyskusyjne Adobe Forums pod adresem http://www.adobe.com/go/forums_pl

Aby uzyskać pomoc w zakresie pobierania i instalowania oprogramowania oraz pierwszych kroków, należy odwiedzić fora pod adresem http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz zdobyć instrukcje użytkowników, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać informacje o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych zagadnieniach, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Aby skontaktować się z działem obsługi klienta, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online