Pakiety przydziału

Tworzenie i wysyłanie pakietów (InDesign)

W warunkach idealnych, wszyscy użytkownicy InDesign i InCopy w zespole mają dostęp do serwera, gdzie są przechowywane pliki przydziałów. Jednakże, jeśli jeden lub więcej użytkowników nie mają dostępu do wspólnego serwera, możesz utworzyć i rozesłać skompresowane pakiety przydziałów. Po zakończeniu przydzielania, użytkownik InCopy przepakowuje przydział i zwraca go, aby następnie został on włączony do dokumentu InDesign. Pliki pakietów utworzone w programie InDesign zawierają rozszerzenie .icap. Zwrotne pliki pakietów utworzone w programie InCopy zawierają rozszerzenie .idap.

Są dwa polecenia do pakowania plików: Spakuj dla InCopy oraz Spakuj i wyślij e-mailem. Użyj Spakuj dla InCopy, aby utworzyć skompresowany pakiet, który możesz rozprowadzać ręcznie; użyj Spakuj i wyślij e-mailem, aby utworzyć skompresowany pakiet, który będzie automatycznie dołączony do wiadomości e-mail.

Uwaga:

Nie pomyl pakietu przydziału z poleceniem Plik > Pakiet w programie InDesign, które pozwala spakować i wysłać dokument oraz jego zasoby do drukarki.

Tworzenie pakietu do ręcznej dystrybucji

 1. Utwórz przydział i dodaj zawartość, którą chcesz dołączyć do pakietu.

  Tylko zawartość, która jest odłożona może być dołączona do pakietu przydziału. Jeśli jakaś zawartość jest pobrana do edycji, to zostaniesz poproszony o odłożenie zawartości.

 2. W panelu Przydziały, zaznacz przydział i wybierz Spakuj dla InCopy z menu panelu.
 3. Określ nazwę i miejsce zapisania pliku pakietu, i kliknij Zapisz.

Plik pakietu możesz dołączyć do wiadomości e-mail, wysłać na serwer FTP lub skopiować go na dysk bądź inny nośnik zewnętrzny.

Uwaga:

Wybranie polecenia Edycja > Cofnij po utworzeniu pakietu anuluje pakiet i odblokowuje elementy przydziału, lecz nie usuwa pliku pakietu z komputera ani nie odwołuje wysłania e-maila.

Tworzenie pakietu do e-maila (InDesign)

 1. Utwórz przydział i dodaj zawartość, którą chcesz dołączyć do pakietu.

  Tylko zawartość, która jest odłożona może być dołączona do pakietu przydziału. Jeśli jakaś zawartość jest pobrana do edycji, to zostaniesz poproszony o odłożenie zawartości.

 2. W panelu Przydziały, zaznacz przydział i wybierz Spakuj dla InCopy i wyślij e-mailem z menu panelu.

  Skompresowany pakiet przydziału zostanie utworzony i dołączony do wiadomości e-mail w domyślnej aplikacji poczty elektronicznej.

  Uwaga:

  Jeśli chcesz użyć innej aplikacji do obsługi poczty elektronicznej, zmień domyślną aplikację poczty elektronicznej. Szczegółowe instrukcje znajdują się w dokumentacji systemu.

 3. Edytuj wiadomość e-mail, dodając odbiorcę i dołączając instrukcje. Wyślij wiadomość.

Wszystkie elementy w przydziale są oznaczane jako pobrane przez przydzielonego użytkownika. Jednakże, zawartość pakietu nie jest zablokowana, dlatego ktokolwiek może otworzyć pakiet i edytować ją.

Anuluj pakiet

W niektórych przypadkach, wysłany pakiet nie jest zwracany. Na przykład, wiadomość gdzieś zaginęła, lub jej odbiorca nie pracuje już dłużej nad projektem. W tej sytuacji musisz anulować pakiet.

 1. W panelu Przydziały, zaznacz spakowany przydział i wybierz Anuluj pakiet z menu panelu.
 2. Kliknij OK, aby anulować pakiet.

Anulowanie pakietu nie usuwa pliku pakietu z komputera.

Po anulowaniu pakietu, zawartość pakietu jest dostępna do edycji. Zwróć uwagę, że jeśli ktoś zwróci pakiet, który był anulowany to mogą się zdarzyć konflikty.

Uaktualnij pakiet

Po utworzeniu pakietu, możesz dodać, usunąć lub zmienić rozmiary elementów.

 1. Dodaj, usuń lub zmień rozmiar jednego lub więcej wątków spakowanego przydziału.
 2. Zaznacz przydział w panelu Przydział i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Uaktualnij pakiet z menu panelu Przydziały. Określ nazwę i położenie pliku. Udostępnij użytkownikom uaktualniony pakiet, umieszczając go na współużytkowanym serwerze lub wysyłając e-mailem. Pamiętaj, aby powiadomić użytkowników InCopy, że pakiet został uaktualniony.

  • Wybierz Uaktualnij pakiet i wyślij e-mailem z menu panelu Przydziały, i następnie prześlij wiadomość.

Gdy użytkownicy InCopy otworzą uaktualniony pakiet, tylko nowa zawartość zostanie automatycznie dodana do przydziału; użytkownicy InCopy mogą zadecydować czy nadpisać istniejącą zawartość, pozwalając im zachować poprzednie zmiany.

Otrzymywanie pakietów (InCopy)

Pakiet możesz odebrać od użytkownika InDesign, który utworzył pakiet lub od użytkownika InCopy, który przekazał pakiet do ciebie. Gdy otwierasz pakiet przydziału, pakiet jest dekompresowany, zawartość jest kopiowana do nowego podfolderu w folderze InCopy Assignments.

Otwieranie pakietu (InCopy)

 1. Aby otworzyć pakiet InCopy (*.icap lub *.incp), wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Uruchom pakiet, używając aplikacji poczty elektronicznej. Na przykład, dwukrotnie kliknij plik załącznika.

  • Użyj Eksploratora lub Findera, aby otworzyć plik. Na przykład, dwukrotnie kliknij plik lub przeciągnij go na ikonę aplikacji InCopy.

  • W programie InCopy wybierz polecenie Plik > Otwórz, i dwukrotnie kliknij spakowany plik przydziału.

  • W programie InCopy, wybierz Otwórz pakiet z menu panelu Przydziały, a następnie dwukrotnie kliknij plik pakietu.

Możesz edytować wątki z pakietu. Gdy rozpoczynasz edycję wątku, zostaniesz poproszony o pobranie do edycji zawartości ramki. Gdy zakończysz edycję, zapisz całą zawartość i zwróć lub przekaż pakiet.

Zwracanie i przekazywanie pakietu (InCopy)

Po otwarciu i edycji pakietu, możesz go przesłać do innego użytkownika InCopy lub zwrócić go do użytkownika InDesign, który utworzył pakiet. Pliki pakietów utworzone dla innych użytkowników InCopy mają rozszerzenie .icap. Zwrócony plik pakietu utworzony dla użytkownika InDesign ma rozszerzenie .idap.

 1. Edytuj i odłóż zawartość, którą chcesz dołączyć do pakietu.
 2. Z menu panelu Przydziały wybierz jedno z następujących poleceń:

  Przekaż do InCopy

  Utwórz pakiet dla innego użytkownika InCopy. Określ nazwę i położenie pliku pakietu, i następnie udostępnij go użytkownikowi InCopy.

  Przekaż do InCopy i wyślij e-mailem

  Utwórz pakiet dla innego użytkownika InCopy i wyślij e-mailem. Pakiet zostanie wyświetlony jako załącznik do nowej wiadomości w domyślnej aplikacji poczty elektronicznej. Określ odbiorcę, dołącz instrukcje i prześlij wiadomość e-mail.

  Zwróć do programu InDesign

  Utwórz pakiet, aby zwrócić go do użytkownika InDesign.

  Zwróć do programu InDesign i wyślij w wiadomości e-mail

  Utwórz pakiet dla użytkownika InDesign i zwróć e-mailem. Pakiet zostanie wyświetlony jako załącznik do nowej wiadomości w domyślnej aplikacji poczty elektronicznej. Określ odbiorcę, dołącz instrukcje i prześlij wiadomość e-mail.

Otrzymaj zwrócone pakiety (InDesign)

 1. Aby otworzyć pakiet InDesign (*.idap lub *.indp), wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Uruchom pakiet, używając aplikacji poczty elektronicznej. Na przykład, dwukrotnie kliknij plik załącznika.

  • Użyj Eksploratora lub Findera, aby otworzyć plik. Na przykład, dwukrotnie kliknij plik lub przeciągnij go na ikonę aplikacji InDesign.

  • W programie InDesign wybierz polecenie Plik > Otwórz, i dwukrotnie kliknij plik pakietu.

  • W programie InDesign, wybierz Otwórz pakiet z menu panelu Przydziały, a następnie dwukrotnie kliknij plik pakietu.

Zostaniesz poproszony o uaktualnienie wszystkich łączy w trakcie otwierania pakietu. Jeśli wątek został zmieniony od czasu spakowania przydziału, możesz określić czy uaktualnić czy odłączyć zawartość w pliku InDesign. Gdy wątki w plikach są zwracane i odkładane, możesz pobrać i edytować zawartość.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online