Zmiana odstępów między znakami w tekście CJK

Dostosowanie kerningu spacji połówkowych między słowami w tekście łacińskim

 1. Zaznacz fragment tekstu za pomocą narzędzia Tekst  i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zwiększyć odstęp między zaznaczonymi słowami, naciśnij klawisze Alt+Ctrl+\ (Windows) lub Option+Command+\ (Mac OS).

  • Aby zmniejszyć odstęp między zaznaczonymi słowami, naciśnij klawisze Alt+Ctrl+Backspace (Windows) lub Option+Command+Delete (Mac OS).

  • Aby pomnożyć wartość skoku kerningu przez 5, przytrzymaj klawisz Shift podczas używania tego skrótu klawiaturowego.

Dostosowanie efektu tsume znaku w tekstach azjatyckich

Zastosowanie efektu tsume wobec znaków powoduje proporcjonalne kompresowanie przestrzeni wokół nich. Niemniej pionowe i poziome skalowanie znaków pozostaje niezmienione.

Przed zastosowaniem efektu tsume (po lewej) i po zastosowaniu efektu tsume (po prawej)

 1. Zaznacz tekst, do którego ma być zastosowany efekt tsume.
 2. Wprowadź wartość procentową w polu Tsume  w panelu Typografia lub w panelu Sterowanie.
Uwaga:

Możesz też sprawdzić, który efekt tsume lub światło zostały zastosowane wobec znaku, podświetlając objęty tekst.

Używanie światła siatki do dostosowywania odstępów między znakami

Jednym ze sposobów na skompresowanie odstępów aki między znakami jest określenie odstępów tsume w siatce ramki, a następnie dostosowanie światła wstawionego tekstu. Jest to forma kompresji znaków, która wykorzystuje funkcję zwaną Dostosowanie światła przy użyciu siatki azjatyckiej w menu panelu Typografia lub panelu Sterowanie (funkcja zwana jest również światłem siatki).

Niektóre znaki czcionek azjatyckich są mniejsze od pola znaku. Powoduje to powstanie dużych odstępów aki między znakami umieszczonymi na siatce ramki. Takie ustawienie efektu tsume dla siatki jest wygodne, ponieważ umożliwia użycie mojikumi w miejscach, w których znaki są prawidłowo wyrównane z siatką. To ustawienie można również zapisać jako format siatki.

Domyślna wartość dla opcji Znak Aki w oknie dialogowym Ustawienia siatki ramki to „0”. W zautomatyzowanej typografii to ustawienie światła znane jest jako „Beta”. Ustawienie wartości ujemnej dla mojikumi spowoduje nakładanie się prawej siatki na lewą zgodnie z ustawioną wartością. Znaki wprowadzone do siatki zostaną wyrównane na podstawie środka każdej siatki, więc odstępy między wszystkimi znakami zostaną skompresowane. Ponadto w zależności od ustawień mojikumi formy znaków dostosowane do szerokości mniejszej niż maksymalna zostaną zmienione na podstawie proporcji wartości efektu tsume dla odstępów między wierszami. Przykładowo, jeśli wartość mojikumi jest ustawiona na odstępy połówkowe dla znaków yakumono, np. nawiasów, ustawienie opcji Znak Aki w siatce na wartość -1 H spowoduje skompresowanie znaku yakumono do połowy wartości -1 H, tj. -0,5 H. Niemniej jednak odstępy między znakami oparte na świetle w tej siatce nie są stosowane do tekstów łacińskich, więc odstępy między znakami w tekstach łacińskich nie zostaną skompresowane zgodnie ze światłem. Ponadto ta wartość światła jest stosowana do samej siatki, więc jest traktowana jako wartość bezwzględna. Z tego powodu wartość światła nie zmieni się, nawet gdy zmieni się rozmiar czcionki.

Funkcja ta jest włączona domyślnie. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz opcję Dostosowanie światła przy użyciu siatki azjatyckiej w menu panelu Typografia lub panelu Sterowanie i usuń zaznaczenie pola po lewej stronie.

Dostosowanie światła przy użyciu efektu jidori siatki

Możesz wyjustować tekst dla określonych znaków siatki poprzez ustawienie efektu jidori siatki. Przykładowo, jeśli wybierzesz 3 wprowadzone znaki i ustawisz jidori na wartość 5, 3 znaki zostaną równomiernie rozłożone na siatce w miejscu dla 5 znaków.

 1. Zaznacz zakres znaków.
 2. W pozycji Jidori siatki  w panelu Typografia lub panelu Sterowanie wprowadź wartość w polu tekstowym lub wybierz jedną z wartości z wyskakującego menu.
Uwaga:

Użyj funkcji Jidori siatki w siatce ramki. Funkcja może nie działać prawidłowo w ramce tekstowej.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online