Dostosowywanie preferencji i ustawień domyślnych

Informacje o preferencjach

Preferencje obejmują takie ustawienia jak położenie paneli, opcje jednostek miary oraz opcje wyświetlania grafiki i typografii.

Różnica między preferencjami i ustawieniami domyślnymi polega na zakresie ich stosowalności. Ustawienia preferencji określają początkowy wygląd i początkowe zasady działania pewnych funkcji programu InCopy. Ustawienia domyślne stosują się tylko do dokumentów programu InCopy.

Uwaga:

Preferencje programu InCopy mogą być określane za pomocą skryptów. Aby zapewnić spójny zestaw preferencji całej grupie użytkowników, można napisać skrypt ustawiający te preferencje. Każdy użytkownik w grupie musi tylko uruchomić taki skrypt na swoim komputerze. Plików preferencji nie należy kopiować z jednego komputera na drugi, gdyż może to zdestabilizować pracę aplikacji. Więcej informacji na temat tworzenia skryptów można znaleźć w Podręczniku skryptów w programie InCopy na stronie firmy Adobe.

Ustawianie wartości domyślnych

Jeżeli dokona się zmiany ustawień, nie otworzywszy żadnego dokumentu, to wprowadzone zmiany stają się wartościami domyślnymi dla nowych dokumentów. Jeżeli podczas zmiany ustawień otwarty jest pewien dokument, to zmiany wpływają tylko na ten dokument.

Podobnie, jeżeli zmieni się ustawienia, nie zaznaczywszy żadnych obiektów, zmiany staną się wartościami domyślnymi dla nowych obiektów.

Zmienianie ustawień domyślnych nowych dokumentów

 1. Zamknij wszystkie dokumenty.
 2. Zmień dowolne ustawienia w menu, w panelu i w oknach dialogowych.
Uwaga:

Jeżeli w większości dokumentów używa się tego samego rozmiaru strony i języka, można ustawić te wartości jako domyślne, nie otwierając żadnego dokumentu. Na przykład, aby zmienić domyślny rozmiar strony, zamknij wszystkie dokumenty, wybierz polecenie Plik > Ustawienia dokumentu, po czym wybierz odpowiedni rozmiar strony. Aby ustawić domyślny słownik, zamknij wszystkie dokumenty, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Słownik (Windows) lub InCopy > Preferencje > Słownik (Mac OS), po czym ustaw odpowiednią opcję w menu Język.

Określanie domyślnych ustawień dla nowych obiektów w dokumencie

 1. Przy otwartym dokumencie należy wybrać polecenie Edycja > Odznacz wszystko.
 2. Zmień dowolne ustawienia w menu, w panelu i w oknach dialogowych.

Zmiana skalowania interfejsu użytkownika

Preferencje skalowania w programie InCopy umożliwiają zmianę rozmiaru interfejsu użytkownika stosownie do rozdzielczości ekranu. Elementy interfejsu użytkownika są odpowiednio skalowane, co zapewnia komfort pracy na monitorach o wysokiej rozdzielczości. Podczas uruchamiania programu InCopy z nowymi ustawieniami preferencji program identyfikuje rozdzielczość ekranu i odpowiednio dopasowuje współczynnik skali interfejsu użytkownika.
Uwaga
 Skalowanie interfejsu nie jest obsługiwane w przypadku ekranów o niskiej rozdzielczości.

Aby zmienić skalowanie interfejsu użytkownika:

 • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Skalowanie interfejsu użytkownika
 • (macOS) Wybierz polecenie InCopy > Preferencje > Skalowanie interfejsu użytkownika

Skorzystaj z następujących opcji w oknie dialogowym Skalowanie interfejsu użytkownika, aby dostosować interfejs:

 • Interfejs użytkownika: Ustaw suwak Skalowanie interfejsu w odpowiedniej pozycji, aby zwiększyć lub zmniejszyć skalę interfejsu stosownie do własnych potrzeb. Monitory o dużej rozdzielczości wymagają zazwyczaj wyższego współczynnika skalowania. Obok suwaka jest wyświetlany podgląd zmian skali interfejsu użytkownika. Uruchom ponownie program InCopy, aby zastosować zmienione ustawienia. W przeciwnym razie zmiany zostaną wprowadzone po ponownym uruchomieniu programu InCopy.
  Uwaga: Liczba pozycji wyświetlanych na suwaku zależy od rozdzielczości ekranu. W przypadku ekranów o wyższej rozdzielczości dostępnych jest więcej pozycji.
 • Skaluj kursor proporcjonalnie: Gdy ta opcja jest włączona (co jest ustawieniem domyślnym), ikony kursora są skalowane odpowiednio do skali interfejsu użytkownika.
 • Rozmiar wyświetlania obwiedni: Przesuń suwak, aby zmienić rozmiar wyświetlania obwiedni.

W przypadku problemów ze skalowalnym interfejsem użytkownika, sprawdźCzęsto zadawane pytania.

Przywracanie wszystkich preferencji i ustawień domyślnych

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Uruchom program InCopy i naciśnij klawisze Shift+Ctrl+Alt. Gdy program zapyta o potwierdzenie usunięcia plików preferencji, kliknij Tak.

  • (Mac OS) Przytrzymaj klawisze Shift+Option+Command+Control i uruchom program InCopy. Gdy program zapyta o potwierdzenie usunięcia plików preferencji, kliknij Tak.

Zerowanie okien z ostrzeżeniami

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub InCopy > Preferencje > Ogólne (Mac OS).
 2. Naciśnij przycisk Wyzeruj wszystkie okna z ostrzeżeniami, aby program wyświetlał wszystkie ostrzeżenia, nawet jeżeli przedtem wyłączono ich wyświetlanie. (W oknach ostrzeżeń znajduje się opcja „Nie pokazuj ponownie”, którą można zaznaczyć, aby wyłączyć wyświetlanie ostrzeżenia).

Więcej podobnych

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online