Informacje o preferencjach

Preferencje obejmują takie ustawienia jak położenie paneli, opcje jednostek miary oraz opcje wyświetlania grafiki i typografii.

Różnica między preferencjami i ustawieniami domyślnymi polega na zakresie ich stosowalności. Ustawienia preferencji określają początkowy wygląd i początkowe zasady działania pewnych funkcji programu InCopy. Ustawienia domyślne stosują się tylko do dokumentów programu InCopy.

Uwaga:

Preferencje programu InCopy mogą być określane za pomocą skryptów. Aby zapewnić spójny zestaw preferencji całej grupie użytkowników, można napisać skrypt ustawiający te preferencje. Każdy użytkownik w grupie musi tylko uruchomić taki skrypt na swoim komputerze. Plików preferencji nie należy kopiować z jednego komputera na drugi, gdyż może to zdestabilizować pracę aplikacji. Więcej informacji na temat tworzenia skryptów można znaleźć w Podręczniku tworzenia skryptów w programie InCopy na stronie firmy Adobe.

Ustawianie wartości domyślnych

Jeżeli dokona się zmiany ustawień, nie otworzywszy żadnego dokumentu, to wprowadzone zmiany stają się wartościami domyślnymi dla nowych dokumentów. Jeżeli podczas zmiany ustawień otwarty jest pewien dokument, to zmiany wpływają tylko na ten dokument.

Podobnie, jeżeli zmieni się ustawienia, nie zaznaczywszy żadnych obiektów, zmiany staną się wartościami domyślnymi dla nowych obiektów.

Zmienianie ustawień domyślnych nowych dokumentów

 1. Zamknij wszystkie dokumenty.
 2. Zmień dowolne ustawienia w menu, w panelu i w oknach dialogowych.

Uwaga:

Jeżeli w większości dokumentów używa się tego samego rozmiaru strony i języka, można ustawić te wartości jako domyślne, nie otwierając żadnego dokumentu. Na przykład, aby zmienić domyślny rozmiar strony, zamknij wszystkie dokumenty, wybierz polecenie Plik > Ustawienia dokumentu, po czym wybierz odpowiedni rozmiar strony. Aby ustawić domyślny słownik, zamknij wszystkie dokumenty, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Słownik (Windows) lub InCopy > Preferencje > Słownik (Mac OS), po czym ustaw odpowiednią opcję w menu Język.

Określanie domyślnych ustawień dla nowych obiektów w dokumencie

 1. Przy otwartym dokumencie należy wybrać polecenie Edycja > Odznacz wszystko.
 2. Zmień dowolne ustawienia w menu, w panelu i w oknach dialogowych.

Przywracanie wszystkich preferencji i ustawień domyślnych

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Uruchom program InCopy i naciśnij klawisze Shift+Ctrl+Alt. Gdy program zapyta o potwierdzenie usunięcia plików preferencji, kliknij Tak.

  • (Mac OS) Przytrzymaj klawisze Shift+Option+Command+Control i uruchom program InCopy. Gdy program zapyta o potwierdzenie usunięcia plików preferencji, kliknij Tak.

Zerowanie okien z ostrzeżeniami

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub InCopy > Preferencje > Ogólne (Mac OS).
 2. Naciśnij przycisk Wyzeruj wszystkie okna z ostrzeżeniami, aby program wyświetlał wszystkie ostrzeżenia, nawet jeżeli przedtem wyłączono ich wyświetlanie. W oknach ostrzeżeń znajduje się opcja „Nie pokazuj ponownie”, którą można zaznaczyć, aby wyłączyć wyświetlanie ostrzeżenia.