Konfigurowanie drukarki

Ostateczne drukowanie jest najczęściej wykonywane w programie Adobe® InDesign®, ale można użyć programu Adobe InCopy® do drukowania szkiców wątków w widoku Korekta szpaltowa, Wątek lub Układ.

Drukowanie przy pomocy InCopy

Program InCopy łączy się najczęściej z dokumentem głównym programu InDesign. Dokument programu InDesign stanowi zwykle źródło dla finalnego druku, więc dużo kontrolek potrzebnych do drukowania w wysokiej jakości jest zarezerwowanych dla programu InDesign. Można jednak użyć programu InCopy do drukowania szkiców wątków w widoku Korekta szpaltowa, Watek lub Układ. Wydrukowana kopia wygląda podobnie, jak dokument na ekranie, zależnie do wybranego widoku i ustawień drukowania:

  • W widokach Korekta szpaltowa lub Wątek program InCopy drukuje niesformatowany tekst w ciągłej kolumnie (lub kolumnach). Układ i funkcje formatowania danego dokumentu nie są widoczne.

  • W widoku Układ, program InCopy drukuje dokument w takiej postaci, w jakiej występuje na ekranie, z nienaruszonymi ramkami i wszelkimi innymi elementami strony.

    Program InCopy współpracuje z drukarkami Adobe PostScript® oraz non-PostScript, a także innymi urządzeniami drukującymi. Jeśli używana jest drukarka PostScript, to upewnij się, że sterownik drukarki posiada poprawny, odpowiednio zainstalowany plik PPD (PostScript Printer Description).

Uwaga:

Program InCopy nie obsługuje formatu używanego przez PDF Writer. Drukowanie na PDF Writer powoduje opóźnienia i błędy druku.

Informacje o sterownikach drukarek

Sterownik drukarki umożliwia aplikacjom bezpośredni dostęp do funkcji urządzenia. Posiadanie odpowiedniego sterownika gwarantuje pełny dostęp do funkcji obsługiwanych przez daną drukarkę.

Firma Adobe zaleca używanie najnowszych sterowników drukarek, wymienionych w poniższej tabeli. Jeżeli przy używaniu starszego sterownika wystąpią problemy, należy uaktualnić go do najnowszej wersji dostępnej dla danego systemu operacyjnego.

System operacyjny

Sterownik drukarki

Windows® XP

Pscript 5 (sterownik systemowy)

Mac OS 10.2 (lub nowszy)

Wbudowany sterownik PS do systemu Mac OS X

Więcej informacji na temat obsługiwanych sterowników drukarek postscriptowych, łącznie z instrukcjami instalacji, można znaleźć w sekcji sterowników drukarek w serwisie internetowym Adobe.

Niektóre funkcje druku InCopy pojawiają się zarówno w oknie sterownika drukarki, jak i w oknie Drukuj programu InCopy. Opcje dla takich nakładających się funkcji powinny być określane tylko w oknie dialogowym Drukuj programu InCopy; aplikacja pomija powielone ustawienia określone w oknie sterownika drukarki. Instrukcje zawarte w tej części mogą pomóc w przypadku opcji nakładających się.

Sterowniki drukarek mogą obsługiwać funkcje niedostępne w programie InCopy, takie jak np. druk dwustronny. Obsługa tych funkcji zależy od wersji posiadanego sterownika. Szczegółowe informacje można uzyskać od producenta drukarki.

Jeżeli chcesz określić ustawienia konkretnej drukarki, program InCopy zapewnia dostęp do sterownika drukarki za pomocą następujących przycisków w oknie dialogowym Drukuj programu InCopy. W systemie Windows przycisk ten otwiera okno dialogowe Właściwości dla aktualnie zaznaczonej drukarki. W systemie Mac OS przycisk ten otwiera standardowe okno Drukuj, zawierające opcje drukowania.

Zaznaczanie pliku PPD

Plik PPD (PostScript Printer Description, czyli Opis drukarki PostScript) kontroluje działanie sterownika konkretnej drukarki PostScript. Plik ten zawiera informacje o drukarce, dotyczące między innymi: czcionek rezydentnych drukarki, dozwolonych rozmiarów i orientacji nośników, zoptymalizowanych liniatur rastra, kątów rastra, rozdzielczości i obsługi kolorów. Przed rozpoczęciem drukowania należy skonfigurować właściwy plik PPD (jest to bardzo ważne). Wybór pliku odpowiadającego używanej drukarce lub naświetlarce PostScript daje pewność, że w oknie dialogowym Drukuj staną się dostępne właściwe opcje urządzenia wyjściowego. W razie potrzeby można zmienić bieżący zestaw ustawień. Aplikacje wykorzystują plik PPD do ustalenia, jakie informacje PostScript mają być wysłane do urządzenia wyjściowego podczas drukowania dokumentu.

Firma Adobe zaleca uzyskanie od producenta najnowszej wersji pliku PPD używanego urządzenia wyjściowego. Wielu usługodawców świadczących usługi drukowania zapewnia pliki PPD do oferowanych naświetlarek. Pliki PPD należy przechowywać w miejscu wymaganym przez system operacyjny. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja systemu.

  1. W systemie Windows i Mac OS plik PPD zaznacza się w taki sam sposób, jak dodaje się drukarkę. Zaznaczanie pliku PPD przebiega różnie na różnych platformach. Szczegółowe instrukcje instalacyjne znajdują się w dokumentacji systemu operacyjnego.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?