Korzystanie ze słownika wyrazów bliskoznacznych

Informacje o słowniku wyrazów bliskoznacznych

Słownik wyrazów bliskoznacznych, zwany również tezaurusem, pozwala wyszukiwać synonimy, słowa pokrewne ze sobą oraz antonimy. Na przykład, jeśli użytkownik wprowadzi słowo „wymysł”, program InCopy wyszuka synonimy, np. „fikcja” i „wytwór wyobraźni”, słowa pokrewne, np. „zmyślanie” i „fantazja”, oraz antonimy, np. „fakt”.

Wyszukiwanie nie musi zakończyć się na pierwszym znalezionym zestawie synonimów, słów pokrewnych i antonimów. Można wybrać którekolwiek ze znalezionych słów i dla niego z kolei wyszukać synonimy, słowa pokrewne i antonimy. Program pozwala cofnąć się maksymalnie o 10 wyszukiwań.

Panel słownika wyrazów bliskoznacznych

A. . Wyszukaj B. . Zmień na C. . Menu Język D. . Aktualnie wyszukiwany wyraz E. . Menu Znaczenia F. . Definicja G. Wpisz nazwę nowego zestawu i wybierz z menu Na podstawie zestawu odpowiedni zestaw. Następnie kliknij przycisk OK. H. . Lista wyników I. . Wczytaj wyraz J. . Wyszukaj wyraz K. . Zmień wyraz 

Program InCopy zapewnia następujące kategorie wyszukiwania wyrazów:

Synonimy

Wyrazy o takim samym lub bardzo podobnym znaczeniu.

Antonimy

Wyrazy o znaczeniu przeciwnym lub bardzo zbliżonym do przeciwnego.

Zobacz także

Wyrazy pokrewne znaczeniowo wyrazowi sprawdzanemu, chociaż nie są ani synonimami, ani antonimami.

Bliskie synonimy

Wyrazy o znaczeniu zbliżonym do wyrazu sprawdzanego.

Bliskie antonimy

Wyrazy pokrewne względem antonimów wyrazu sprawdzanego.

Wyszukiwanie wyrazów w słowniku wyrazów bliskoznacznych

Słownik wyrazów bliskoznacznych pozwala wyszukiwać synonimy, antonimy i krótkie definicje wyrazów.

Wyszukiwanie wyrazu widocznego w oknie dokumentu

 1. Wybierz polecenie Okno > Słownik wyrazów bliskoznacznych, aby otworzyć panel Słownik wyrazów bliskoznacznych.
 2. Wybierz narzędzie Tekst  , zaznacz słowo, które chcesz wyszukać, i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Skopiuj wyraz i wklej go w polu tekstowym Wyszukaj.

  • Kliknij przycisk Wczytaj wyraz .

 3. Zaznacz wybrany język.
 4. Kliknij przycisk Wyszukaj słowo  lub naciśnij klawisz Enter.

  W obszarze Definicja w panelu Słownik wyrazów bliskoznacznych pojawi się krótka definicja podanego wyrazu. Na liście wyników pojawią się wyrazy wyszukane zgodnie z opcjami ustawionymi w menu Znaczenia i Kategorie.

  Uwaga:

  Między obszarem Definicja i listą wyników znajduje się pionowy pasek, za pomocą którego można zmieniać względne szerokości obydwu obszarów.

 5. W menu Znaczenia zaznacz formę wyszukiwanych wyrazów. Na przykład, jeśli chcesz odszukać formy rzeczownikowe, zaznacz rzeczownik. Jeśli chcesz odszukać formy czasownikowe, zaznacz czasownik. Nie dla wszystkich wyrazów są dostępne wszystkie formy.
 6. W menu Kategorie zaznacz kategorię wyszukiwanych wyrazów (np. Synonimy lub Antonimy). Nie dla wszystkich wyrazów są dostępne wszystkie kategorie.
Uwaga:

Aby zastąpić wyraz widoczny w polu Wyszukaj, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przytrzymując go, kliknij wyraz na liście wyników, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj wyraz. Aby zastąpić słowo w polu Zmień na, kliknij jedno ze słów na liście wyników.

Wyszukiwanie wyrazu, który nie jest widoczny w oknie dokumentu

 1. Wybierz polecenie Okno > Słownik wyrazów bliskoznacznych, aby otworzyć panel Słownik wyrazów bliskoznacznych.
 2. Wpisz wyraz do wyszukania w polu Wyszukaj i naciśnij Enter.

Ponowne wyszukiwanie wyrazu

 1. Wybierz polecenie Okno > Słownik wyrazów bliskoznacznych, aby otworzyć panel Słownik wyrazów bliskoznacznych.
 2. Wybierz wyraz z wyskakującego menu Wyszukaj w panelu Słownik wyrazów bliskoznacznych. W menu tym znajduje się 10 ostatnio wyszukiwanych wyrazów.
 3. Kliknij przycisk Wyszukaj wyraz  .

Wstawianie wyrazu z panelu Słownik wyrazów bliskoznacznych

Panel Słownik wyrazów bliskoznacznych pozwala dodawać i zastępować wyrazy w dokumencie. Zastępowanie dotyczy tylko aktualnie zaznaczonego wyrazu — a nie wszystkich jego wystąpień w dokumencie. Do zastąpienia wszystkich wystąpień należy użyć polecenia Znajdź/Zastąp.

Uwaga:

Jeśli program nie może odnaleźć żadnego wyrazu zgodnego z ciągiem tekstowym wprowadzonym w polu Wyszukaj, wszelkie inne pola tekstowe w panelu pozostają puste.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać wyraz, umieść punkt wstawiania w dokumencie, do którego chcesz dodać wyraz.

  • Aby zastąpić wyraz w dokumencie, zaznacz go.

 2. Zaznacz wyraz na liście wyników w panelu Słownik wyrazów bliskoznacznych.
 3. Kliknij przycisk Zmień wyraz  lub kliknij dwukrotnie wyraz na liście wyników.

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto