Podsumowanie nowych funkcji

Poznaj nowe funkcje usługi Adobe Learning Manager i wprowadzone ulepszenia.

W usłudze Adobe Learning Manager wydanej w kwietniu 2019 roku wprowadzono wiele nowych funkcji i ulepszeń. Wprowadzono funkcję Nauka społecznościowa, interfejs przełożonego, opcję wielokrotnych prób dla elementu edukacyjnego, import i eksport poleceń xAPI oraz inne ulepszenia. W dalszej części tego dokumentu opisano najważniejsze nowe funkcje i ulepszenia.

Nauka społecznościowa

Do szerokiego repertuaru funkcji oprogramowania Adobe Learning Manager dołączono funkcję Nauka społecznościowa. Nauka społecznościowa obejmuje element wzajemnego uczenia się za pośrednictwem tablic dyskusyjnych. Funkcja pozwalająca w elastyczny sposób kontrolować, którzy użytkownicy mają wgląd w dane tablice oraz to, w jaki sposób w nich uczestniczą.

Program Adobe Learning Manager przeznaczony na komputery ułatwia uczniom tworzenie zawartości z poziomu komputerów. Obsługuje nagrania z kamer internetowych, nagrania dźwiękowe, a także zrzuty i nagrania ekranu. Po zainstalowaniu skryptozakładki społecznościowej w przeglądarkach na komputerach stacjonarnych uczniowie mogą z łatwością udostępniać na tablicach istotną zawartość, na która natkną się w Internecie.

Aplikacja wykorzystuje gamifikację do motywowania uczniów i zachęcania ich do uczestnictwa.

Moderacja zawartości w oparciu o sztuczną inteligencję jest pierwszym takim rozwiązaniem w branży, które może posłużyć do stymulowania nauki w ramach organizacji.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Nauka społecznościowa.

Interfejs Nauki społecznościowej
Interfejs Nauki społecznościowej

Interfejs przełożonego

Przełożeni odgrywają ważną rolę w inicjatywach edukacyjnych zespołu.

Dzięki wprowadzeniu interfejsu przełożeni mogą monitorować działania edukacyjne oraz wyniki swoich zespołów.

Podsumowanie edukacji

Przełożeni mogą przeglądać podsumowanie działań edukacyjnych, które zespół podejmuje w określonym przedziale czasowym. Przełożeni wyższego szczebla mogą nawet przeglądać strukturę zespołu i porównywać wyniki różnych zespołów.

Stan zgodności

Przełożeni widzą teraz interfejs zgodności, który zawiera szczegółowe informacje na temat ogólnego stanu zgodności zespołu. Przełożeni mogą wyświetlać uczniów, którzy nie są zgodni w ramach wybranych elementów edukacyjnych. Mogą oni również zidentyfikować uczniów, w przypadku których zbliża się termin zachowania zgodności.

Umiejętności zespołowe

Dzięki nowemu interfejsowi przełożeni mogą teraz wyświetlać 5 najpopularniejszych umiejętności w swoich zespołach. Daje im to wgląd w poziom wiedzy zespołu. Ponadto mogą oni identyfikować pracowników utalentowanych w zakresie pewnych umiejętności. Przełożeni mogą również wspierać działania edukacyjne ukierunkowane na konkretny zestaw umiejętności. Mogą oni korzystać z modułu śledzenia umiejętności usługi Adobe Learning Manager do wyznaczania celów, prognozowania ukończenia umiejętności i tworzenia zaleceń.

Uwaga:

Interfejs przełożonego jest widoczny dla przełożonych od razu po zalogowaniu.

Aby uzyskać więcej informacji, należy się zapoznać z sekcją Interfejs przełożonego.

Interfejs przełożonego
Interfejs przełożonego

Opcja wielokrotnych prób

Usługa Adobe Learning Manager umożliwia teraz ustawienie opcji wielokrotnych prób dla interaktywnej zawartości e-learningowej. Wcześniej uczniowie mogli zresetować postęp; teraz autorzy mają możliwość:

  1. Ustawienia liczby prób.
  2. Ustawienia limitu czasowego ukończenia modułu.
  3. Zablokowania dostępu do zawartości na określony czas pomiędzy poszczególnymi próbami.
  4. Umożliwienia poprawy wyników przez wielokrotne próby, nawet po ukończeniu modułu.
  5. Zablokowania możliwości podejmowania kolejnych prób, gdy uczeń ukończy moduł. 
Opcja wielokrotnych prób
Opcja wielokrotnych prób

Import / eksport poleceń xAPI

Istnieje możliwość przechwytywania zdarzeń edukacyjnych z serwisów innych firm w formacie CSV, a następnie importowania ich do usługi Learning Manager jako poleceń interfejsu xAPI. Aby zaimportować polecenia xAPI do usługi Learning Manager, należy użyć łącznika FTP lub Box. 

Aby wyeksportować polecenia xAPI w usłudze Learning Manager, należy użyć łącznika Power BI.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Łączniki w usłudze Learning Manager.

Kod QR do rejestracji / ukończenia / rejestracji i ukończenia kursu

Usługa Adobe Learning Manager udostępnia kody QR do kursów. Administrator może wydrukować kody QR, aby umożliwić uczniom szybką rejestrację na kurs. Ponadto kody QR umożliwiają oznaczanie rejestracji do kursu, jego ukończenie, a także obie te opcje. 

Uczniowie mogą w łatwy sposób użyć aplikacji Adobe Learning Manager na urządzeniu zeskanowania odpowiedniego kodu QR.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Kody QR
Kody QR

Zgodność dźwiękowa w usłudze Learning Manager

Usługa Learning Manager obsługuje teraz zawartość dźwiękową w bibliotece zawartości. Kryteria ukończenia są oparte na rozpoczęciu odtwarzania lub odsłuchaniu całego materiału dźwiękowego. Podobnie jak w przypadku innych modułów, kurs można utworzyć również z wykorzystaniem modułów audio. Obsługiwane formaty audio to MP3, WAV, AMR i M4A.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Obsługa dźwięku w usłudze Learning Manager.

Obsługa dźwięku w bibliotece zawartości
Obsługa dźwięku w bibliotece zawartości

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto