Nowości w usłudze Adobe Learning Manager (luty 2016 r.)

28 lutego 2016 roku wydano nową wersję usługi Adobe Learning Manager. Wprowadziliśmy w niej nowe funkcje i znaczące ulepszenia już istniejących. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Nowe funkcje

Wprowadzono w niej następujące nowe funkcje.

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze to repozytorium zawartości szkoleniowej dostępnej dla uczniów bez konieczności rejestracji czy ukończenia kursu. Uczniowie mogą z nich korzystać, aby uzyskać pomoc w wykonywaniu wszelkich działań lub zadań w organizacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji, należy się zapoznać z sekcją Pomocy dotyczącą materiałów pomocniczych

Komunikaty

Komunikat jest wiadomością multimedialną (tekstową, zdjęciową lub wideo), którą administrator tworzy i przesyła do określonej grupy użytkowników. Za pomocą komunikatów można motywować uczniów do udziału w szkoleniach i w ten sposób promować edukację.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji, należy się zapoznać z sekcją Pomocy dotyczącą komunikatów.

Obsługa specyfikacji Tin Can API

Usługa Adobe Learning Manager obsługuje specyfikację Tin Can API (znaną też pod nazwą Experience API lub xAPI). Zawartość zgodną z tą specyfikacją można przesyłać i śledzić w taki sam sposób jak zawartość SCORM i AICC.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z zespołem pomocy technicznej firmy Adobe.

Określanie kolejności kursów

Można utworzyć ścieżkę edukacyjną, przypisując automatycznie kurs, który należy ukończyć jako następny, albo aktywność edukacyjną do wykonania w następnej kolejności.

W nowej wersji zaktualizowano zdarzenia powiązane z planami edukacyjnymi. Dodano też kilka nowych zdarzeń. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie funkcji Plany edukacyjne.

Przypomnienie dotyczące notatek

Jeśli użytkownik sporządzi podczas kursu notatki, usługa Learning Manager wyśle mu po 15 dniach przypomnienie z zaleceniem ich przejrzenia.

Gamifikacja na poziomie grupy

Administratorzy mogą zdefiniować zakres gamifikacji, zmieniając ustawienia zakresu. Można wybiórczo włączyć gamifikację dla użytkowników, grup lub lokalizacji o podobnym profilu. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie funkcji Gamifikacja.

Obsługa języków francuskiego i niemieckiego

Aplikacja Learning Manager jest dostępna w wersji francusko- i niemieckojęzycznej. Można zmienić ustawienia językowe dotyczące informacji zwrotnych, elementów kursu i komunikacji.

Ulepszenia

Wprowadziliśmy znaczące ulepszenia w istniejących funkcjach aplikacji Learning Manager. Oto najważniejsze z nich:

Dodawanie użytkowników za pomocą opcji przesyłania pliku CSV

Wprowadzono znaczące zmiany w obowiązkowych polach używanych przy przesyłaniu pliku CSV. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Najczęściej zadawane pytania na temat plików CSV.

Widok listy kursów

Kursy są domyślnie wyświetlane w postaci kart. W tej wersji aplikacji dodano widok listy. Kliknięcie ikony z trzema paskami, która znajduje się obok pola wyszukiwania, pozwala zmienić widok.

Wymuszanie ukończenia wymaganych kursów poprzedzających

Można wprowadzić wymóg, aby przed przystąpieniem do określonego kursu użytkownicy ukończyli odpowiednie kursy poprzedzające.

Usuwanie kursów, programów edukacyjnych i certyfikacji

Teraz można usuwać kursy, programy edukacyjne i certyfikacje na etapach Wersja wstępna i Wycofano. W przypadku usuwania kursu, który jest częścią innego elementu edukacyjnego, pojawia się odpowiedni komunikat. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Kursy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online