Podręcznik użytkownika Anuluj

Plany edukacyjne

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Aplikacja Adobe Learning Manager dla usługi Microsoft Teams
  6. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  7. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  8. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Rynek zawartości
  6. Raporty
  7. Ścieżki edukacyjne
  8. Plany edukacyjne
  9. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  10. Materiały pomocnicze
  11. Certyfikacje
  12. Katalogi
  13. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  14. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  15. Wiele metod logowania jednokrotnego
  16. Konta partnerskie
  17. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  18. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  19. Gamifikacja
  20. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  21. Odznaki
  22. Motywy kolorystyczne
  23. Transkrypty ucznia
  24. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  25. Odtwarzacz Fluidic
  26. Komunikaty
  27. Szablony wiadomości e-mail
  28. Integracja Adobe Connect
  29. Ustawienia
  30. Powiadomienia
  31. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  32. Pierwsze kroki w roli Administratora
  33. Czyszczenie danych użytkowników
  34. Znaczniki
  35. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  36. Role niestandardowe
  37. Etykiety katalogu
  38. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  39. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  40. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  41. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager
Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Tworzenie planów edukacyjnych dla administratorów w usłudze Learning Manager.

Przegląd

Plan edukacyjny to zestaw zasad, które rejestrują uczniów do określonych szkoleń w oparciu o określone kryteria.

Plan edukacyjny pozwala administratorowi na automatyczne przypisywanie kursów, programów edukacyjnych lub certyfikacji do uczniów po wystąpieniu określonych zdarzeń, takich jak wprowadzenie nowego pracownika lub zmiana przydziału lub lokalizacji pracowników.

Jeśli na przykład do organizacji dołącza pracownik, zostaje do niego automatycznie przypisany program Wprowadzenia dla nowego pracownika. W podobny sposób, jeśli pracownik otrzyma awans na stanowisko kierownika, zostanie do niego przypisany program Wprowadzenia dla nowego kierownika.

Uczniów można zapisywać automatycznie na dowolne kursy i do programów edukacyjnych w oparciu o wcześniej określony zestaw zdarzeń. Można tworzyć dla uczniów ścieżki edukacyjne, automatycznie przydzielając im zajęcia uzupełniające po ukończeniu przez nich kursu, programu edukacyjnego lub po uzyskaniu umiejętności.

Tworzenie planów edukacyjnych

Aby utworzyć plan edukacyjny, zaloguj się jako administrator.

 1. Kliknij opcję Plany edukacyjne w lewym panelu. Jeśli istnieją jakieś zdarzenia, są one wymienione na stronie. Jeśli jednak plan edukacyjny jest konfigurowany po raz pierwszy, należy przejść do następnego kroku.

 2. Kliknij opcję Dodaj w prawym górnym rogu strony. W oknie dialogowym Dodaj plan edukacyjny wprowadź nazwę planu edukacyjnego, w którym musi wziąć udział pracownik.

  Dodawanie planów edukacyjnych
  Okno dialogowe Dodaj plan edukacyjny

 3. Wybierz wymagane zdarzenie z listy rozwijanej Występuje, gdy. Opcje określają, kiedy uczeń bierze udział w kursie. Po wybraniu rodzaju zdarzenia wybierz odpowiednie szkolenie, kursy, programy edukacyjne lub certyfikat.

  Uwaga: zarówno administratorzy, jak i autorzy mogą tworzyć zdarzenia automatycznej rejestracji.

  Zdarzenia to:

  1. Dodanie nowego ucznia: Gdy do organizacji dołącza nowy użytkownik lub pracownik.

  Dodanie nowego ucznia
  Dodanie nowego ucznia

  2. Dodanie ucznia do grupy: Gdy do grupy dołącza nowy użytkownik lub pracownik.  Wprowadź i wybierz grupę użytkowników z listy rozwijanej, do której to zdarzenie ma zastosowanie. Można wybrać wiele grup. Ponadto zdarzenie to można przypisać wszystkim istniejącym członkom tych grup, wybierając tę opcję.

  Dodanie ucznia do grupy
  Dodanie ucznia do grupy

  Ten plan edukacyjny zaprojektowano specjalnie dla użytkowników Grupy niestandardowej. Wpisz nazwę grupy w polu i wybierz grupę lub grupy za pomocą wyszukiwania przewidującego.

  3. Ukończenie elementu edukacyjnego przez ucznia; Zdarzenie jest uruchamiane, gdy uczeń ukończy element edukacyjny taki jak kurs, program edukacyjny i tak dalej. Wybierz element edukacyjny, dla którego to zdarzenie ma zastosowanie. Wybierz stan ukończenia dla zdarzenia. Opcjonalnie można również wybrać grupę użytkowników, do której należy uczeń. Wprowadź liczbę dni, po jakiej uruchomiony zostanie proces dla zdarzenia po ukończeniu elementu edukacyjnego. Wybierz opcję, jeśli chcesz przypisać to zdarzenie do istniejących użytkowników, którzy ukończyli już ten element.

  Ukończenie elementu edukacyjnego przez ucznia
  Ukończenie elementu edukacyjnego przez ucznia

  4. Osiągnięcie przez ucznia poziomu umiejętności: Wpisz nazwę umiejętności i wybierz jej poziom. Można również wybrać grupę użytkowników, do której należy uczeń. Jest to działanie opcjonalne. Wprowadź liczbę dni, po jakiej uruchomiony zostanie proces dla zdarzenia po zdobyciu umiejętności. Wybierz opcję, jeśli chcesz przypisać to zdarzenie do istniejących uczniów, którzy zdobyli już tę umiejętność.

  Osiągnięcie przez ucznia poziomu umiejętności
  Osiągnięcie przez ucznia poziomu umiejętności

  Dodatkowo ustaw liczbę dni, po których plan edukacyjny należy przypisać uczniom.

  Przypisz edukację po
  Przypisz edukację po

  5. W określonym dniu: Gdy zdarzenia muszą nastąpić w określonym dniu. Wybierz datę, w której należy przypisać zdarzenie. Wybierz grupy użytkowników, dla których zdarzenie ma zostać automatycznie przypisane. Wybierz również elementy, które mają zostać przypisane, i opcjonalnie wprowadź liczbę dni, po których ma zostać uruchomiony proces dla zdarzenia.

  W określonym dniu
  W określonym dniu

 4. Dla wszystkich zdarzeń można wybrać wystąpienie z listy rozwijanej Wystąpienie. Możesz również wybrać elementy szkoleń przypisanych do każdego zdarzenia.

  Wybierz element
  Wybierz element

  Uwaga:

  W usłudze Learning Manager plan edukacyjny tworzy własne wystąpienie: Auto. Po wybraniu grupy, na przykład Wszyscy uczniowie, następuje domyślnie przypisanie wszystkich uczniów w planie edukacyjnym do elementu Auto.

  Po zapisaniu planu edukacyjnego element Auto pojawia się jako opcja w liście rozwijanej Wybierz wystąpienie w sekcji uczniowie kursu.

 5. Aby zapisać plan edukacyjny, kliknij przycisk Zapisz.

Wyrejestrowanie ze szkolenia

Podczas dodawania planu edukacyjnego administrator może wyrejestrować użytkowników z określonych szkoleń, korzystając z wyzwalaczy.

W aplikacji administratora kliknij opcję Plany edukacyjne > Dodaj.

Kolejne sekcje odpowiadają wyzwalaczom, w których została dodana opcja Wyrejestruj ze szkolenia.

Usunięcie ucznia z grupy

 1. Dodaj co najmniej jedną grupę użytkowników. Jeśli zostanie wybranych kilka grup, plan zostanie wyzwolony, gdy uczeń zostanie usunięty z dowolnej z tych grup.
 2. Wybierz działanie Wyrejestruj ze szkolenia.
  1. Administrator może wybrać szkolenia, z których użytkownik zostanie wyrejestrowany w przypadku usunięcia z grupy.
  2. W tym przypadku nie mają znaczenia parametry Wystąpienie ani Data ukończenia.
Usunięcie ucznia z grupy
Usunięcie ucznia z grupy

Ukończenie szkolenia przez ucznia

 1. Dodaj co najmniej jedną grupę użytkowników. Jeśli zostanie wybranych kilka grup, plan zostanie wyzwolony, gdy uczeń ukończy określone szkolenie. 
 2. Wybierz działanie Wyrejestruj ze szkolenia.
  1. Administrator może wybrać szkolenia, z których użytkownik zostanie wyrejestrowany w przypadku dodania do grupy. 
  2. W tym przypadku nie mają znaczenia parametry Wystąpienie ani Data ukończenia.
Ukończenie szkolenia przez ucznia
Ukończenie szkolenia przez ucznia

Dodanie ucznia do grupy

 1. Dodaj co najmniej jedną grupę użytkowników. Jeśli zostanie wybranych kilka grup, plan zostanie wyzwolony, gdy uczeń zostanie dodany do którejkolwiek z tych grup.
 2. Wybierz działanie Wyrejestruj ze szkolenia.
  1. Administrator może wybrać szkolenia, z których użytkownik zostanie wyrejestrowany w przypadku dodania do grupy. 
  2. W tym przypadku nie mają znaczenia parametry Wystąpienie ani Data ukończenia.
Dodanie ucznia do grupy
Dodanie ucznia do grupy

Osiągnięcie przez ucznia poziomu umiejętności

 1. Określ umiejętność, która ma zostać zdobyta.
 2. Dodaj co najmniej jedną grupę użytkowników. Jeśli zostanie wybranych kilka grup, plan zostanie wyzwolony, gdy uczeń zdobędzie wybraną umiejętność.
Osiągnięcie przez ucznia poziomu umiejętności
Osiągnięcie przez ucznia poziomu umiejętności

W określonym dniu

 1. Wybierz datę wyrejestrowania użytkowników.
 2. Dodaj co najmniej jedną grupę użytkowników. Jeśli zostanie wybranych kilka grup, plan zostanie wyzwolony określonego dnia. Zostaną wtedy wyrejestrowaniu uczniowie należący do wybranych grup.
 3. Wybierz działanie Wyrejestruj ze szkolenia.
  1. Administrator może wybrać szkolenia, z których użytkownik zostanie wyrejestrowany w przypadku wyrejestrowania określonego dnia.
  2. W tym przypadku nie mają znaczenia parametry Wystąpienie ani Data ukończenia.
W określonym dniu
W określonym dniu

Edycja planu edukacyjnego

Po utworzeniu planu edukacyjnego administrator może edytować/aktualizować go w dowolnym momencie. Aby edytować, kliknij nazwę planu i zmień wartości w oknie dialogowym Edytowanie planu edukacyjnego. Kliknij opcję Zapisz.

Włączanie planu edukacyjnego

Wszystkie nowo utworzone plany edukacyjne są domyślnie wyłączone. Musisz włączyć plan, aby przypisać ucznia. Po zaznaczeniu pola wyboru Bieżący uczniowie zdarzenie włącza się samo. 

Aby włączyć plan edukacyjny,

 1. Z listy planów edukacyjnych wybierz ten, który chcesz włączyć.

  Lista planów edukacyjnych
  Lista planów edukacyjnych

 2. Kliknij opcję Działania > Włącz w prawym górnym rogu strony. Włącza to plan edukacyjny.

Usuwanie planu edukacyjnego

Aby usunąć plan edukacyjny,

 1. Z listy planów edukacyjnych wybierz ten, który chcesz usunąć.
 2. Kliknij opcję Działania> Usuń w prawym górnym rogu strony.

Wyłączanie planu edukacyjnego

Aby wyłączyć plan edukacyjny,

 1. Kliknij kartę Włączone.
 2. Z listy planów edukacyjnych wybierz ten, który chcesz wyłączyć.
 3. Kliknij opcję Działania> Wyłącz w prawym górnym rogu strony. Spowoduje to przeniesienie planu do karty Wyłączone.

Filtrowanie planu edukacyjnego

Możesz filtrować plany edukacyjne według typu zdarzenia, którego użyto podczas tworzenia planu. Kliknij przycisk Typ i wybierz dowolną opcję, aby wyświetlić odpowiadające jej plany edukacyjne.

Filtrowanie planu edukacyjnego
Filtrowanie planu edukacyjnego

Często zadawane pytania

1. Jak skonfigurować usługę Learning Manager w celu automatycznego wdrażania nowych pracowników?

Na liście rozwijanej Występuje, gdy wybierz opcję Dodanie nowego ucznia. Następnie przypisz uczniowi elementy edukacyjne, ich wystąpienia oraz datę ukończenia. Zarówno administratorzy, jak i autorzy mogą tworzyć zdarzenia automatycznej rejestracji. Włącz zdarzenie po jego utworzeniu.

2. Jak skonfigurować plan edukacyjny/automatyczną rejestrację do kursu w klasie i klasie wirtualnej?

Zaleca się skonfigurowanie wystąpienia kursu z wymaganymi szczegółami sesji. Następnie należy skonfigurować plan edukacyjny i zmapować go do wystąpienia kursu, które już utworzono.

3. Jak można wyświetlić listę uczniów zarejestrowanych w określonym planie edukacyjnym?

Po utworzeniu elementu Auto kliknij przycisk Kurs > Uczniowie i wybierz wystąpienie z listy rozwijanej Wystąpienia.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online