Błąd „Wykryto sklonowany katalog”

Dowiedz się, jak rozwiązać problem „Wykryto sklonowany katalog” w programie Lightroom.

Problem

Program Lightroom wyświetla następujący komunikat:

Wykryto sklonowany katalog

Wygląda na to, że mogło dojść do sklonowania dysku twardego lub przeniesienia lokalnego katalogu z jednego komputera do drugiego.

Komunikat „Wykryto sklonowany katalog” w programie Lightroom
Komunikat „Wykryto sklonowany katalog” w programie Lightroom

Wyjaśnienie

Lightroom na komputery nie używa nazwy dysku ani litery dysku (Windows) podczas zapisywania ścieżek do zdjęć. Program używa unikatowych identyfikatorów powiązanych z fizycznymi dyskami twardymi. To umożliwia swobodne zmienianie nazw dysków twardych i liter woluminów bez uszkadzania ścieżek plików w aplikacji Lightroom. Jest to szczególnie przydatne dla użytkowników systemu Windows przechowujących oryginały na woluminie zewnętrznym, który jest często odłączany i podłączany.

Dlatego klonowanie katalogu Lightroom lub folderu użytkownika z jednego dysku twardego na inny nie działa. Mimo że na dysku znajdują się prawidłowe pliki, ścieżki plików przechowywane w bazie danych katalogu Lightroom nadal wskazują unikatowy identyfikator dysku twardego poprzedniego dysku.

Rozwiązanie

Zaleca się wykonanie następujących czynności w celu rozwiązania tego problemu:

 1. Zamknij program Lightroom.

 2. Wykonaj kopię zapasową wszystkich oryginałów lokalnych.

  Uwaga:

  Jeśli na dysku twardym znajdują się oryginały, które nie są zsynchronizowane z chmurą, przed przejściem do następnego kroku zaleca się utworzenie kopii zapasowej folderu „originals”.

  Windows

  Aby sporządzić kopię zapasową oryginałów na komputerze z systemem Windows, wykonaj następujące czynności:

  a. Przejdź do: C:/Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Local/Adobe/Lightroom CC/Data

  b. W folderze „Data” odszukaj folder o długiej nazwie złożonej z losowych liter i cyfr (na przykład: „1c1fad228a024c1987b5f82737c1b293”). Otwórz ten folder, aby znaleźć folder o nazwie „originals”.

  c. Skopiuj folder „originals” do nowej lokalizacji poza folderem nadrzędnym „Data”.

  Utwórz kopię zapasową folderu „originals”
  Utwórz kopię zapasową folderu „originals”

  macOS

  Aby utworzyć kopię zapasową folderu „originals” w systemie macOS, wykonaj następujące czynności:

  a. Z menu Finder wybierz kolejno Idź> Idź do folderu i wpisz ~/Pictures/Lightroom Library.lrlibrary

  b. Kliknij plik Lightroom Library.lrlibrary i wybierz opcję Pokaż zawartość pakietu z menu.

  Pokaż zawartość pakietu
  Pokaż zawartość pakietu

  c. W pakiecie wyszukaj folder o długiej nazwie złożonej z losowych liter i cyfr (na przykład: „1c1fad228a024c1987b5f82737c1b293”). Otwórz ten folder, aby znaleźć folder o nazwie „originals”.

  d. Skopiuj folder „originals” do nowej lokalizacji poza pakietem.

  Utwórz kopię zapasową folderu „originals”
  Utwórz kopię zapasową folderu „originals”

 3. Usuń lokalny katalog Lightroom.

  (Windows)

  Usuń folder Data w lokalizacji: C:/Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Local/Adobe/Lightroom CC/

  (Mac) 

  Usuń pakiet Lightroom Library . lrlibrary  w lokalizacji: ~/Pictures/Lightroom Library.lrlibrary

 4. Ponownie uruchom Lightroom.

  Poczekaj, aż katalog zostanie zsynchronizowany z chmury.

 5. W razie potrzeby zaimportuj wszelkie oryginały (z kopii zapasowej utworzonej w kroku 2) , które nie zostały w pełni zsynchronizowane z chmurą. Patrz Dodawanie zdjęć.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?