Podręcznik użytkownika Anuluj

Dodawanie zdjęć

 1. Adobe Lightroom — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w aplikacji Lightroom
  2. Lightroom — wymagania systemowe
  3. Lightroom | Często zadawane pytania
  4. Samouczki Lightroom
  5. Praca z programem Adobe Photoshop Lightroom dla urządzeń mobilnych
  6. Ustawianie preferencji
 3. Nauka w aplikacji
  1. Nauka i inspiracja w aplikacji
  2. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 4. Dodawanie, importowanie i wykonywanie zdjęć
  1. Dodawanie zdjęć
  2. Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  4. Importowanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Importowanie zdjęć i filmów w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 5. Organizacja zdjęć
  1. Organizacja zdjęć
  2. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć osób w Widoku osób
  3. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 6. Edycja zdjęć
  1. Ustawienia predefiniowane w programie Lightroom
  2. Edycja zdjęć
  3. Narzędzie Usuń w programie Lightroom
  4. Narzędzie Usuń w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Narzędzie Usuń w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  6. Maskowanie w programie Lightroom
  7. Rozmycie obiektywu w programie Lightroom
  8. Edycja zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  9. Edycja zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  10. Scalanie zdjęć w celu tworzenia obrazów HDR, panoram i panoram HDR
  11. Edycja zdjęć HDR
  12. Edycja zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  13. Edycja zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  14. Łatwe poprawianie jakości obrazu w programie Lightroom
 7. Edycja filmów
  1. Edycja filmów 
  2. Edycja filmów w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Edycja filmów w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 8. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie
  1. Eksportowanie lub udostępnianie zdjęć
  2. Eksportowanie i udostępnianie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 9. Lightroom na urządzenia mobilne, TV i w sieci
  1. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  2. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom w sieci
  4. Konfigurowanie aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV
  5. Używanie skrótów klawiaturowych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne i Apple TV | Często zadawane pytania
  7. Oglądanie zdjęć i filmów aplikacji Lightroom na ekranie telewizora
  8. Dodawanie/synchronizowanie ustawień predefiniowanych za pomocą urządzenia mobilnego
 10. Przenoszenie zdjęć
  1. Przenoszenie biblioteki zdjęć Apple do programu Lightroom
  2. Przenoszenie zdjęć i filmów z programu Lightroom Classic do programu Lightroom
  3. Migracja zdjęć z programu Photoshop Elements do programu Lightroom
 11. Rozwiązywanie problemów 
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy

 

Dowiedz się, jak przenieść swoje zdjęcia do aplikacji Lightroom w celu edycji, organizowania i udostępniania.

Importowanie zdjęć do programu Lightroom CC

Dodawanie zdjęć do aplikacji Lightroom obejmuje kilka prostych kroków.

Lightroom tworzy kopię zaimportowanych zdjęć i przesyła oryginalne zdjęcia w pełnej rozdzielczości do chmury. Po zaimportowaniu zdjęć można więc usunąć lub przenieść oryginały ze źródła, np. z karty pamięci.

 1. Uruchom program Lightroom.

 2. Dodawanie zdjęć z aparatu

  Podłącz aparat fotograficzny lub czytnik kart do komputera. W razie potrzeby zapoznaj się z dokumentacją producenta aparatu, aby uzyskać instrukcje dotyczące podłączania go do komputera.

  Kliknij ikonę  w górnym prawym rogu strony. Możesz też wybrać polecenie Plik > Dodaj zdjęcia... z paska menu. W wyświetlonym menu kontekstowym wybierz aparat.

  Zdjęcia będą dostępne do przejrzenia przed ich dodaniem do aplikacji Lightroom. Jest to opisane w kroku 3 poniżej.

  Dodawanie zdjęć z aparatu
  Dodawanie zdjęć z aparatu

  Dodawanie zdjęć z folderu na dysku twardym

  Kliknij ikonę  w górnym prawym rogu strony. Możesz też wybrać polecenie Plik > Dodaj zdjęcia... z paska menu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru plików z folderu lokalnego na dysku twardym.

  Uwaga:

  Jeśli do komputera jest podłączony aparat lub czytnik kart pamięci, kliknięcie ikony  powoduje wyświetlenie menu kontekstowego. W takim przypadku należy wybrać pozycję Przeglądaj z menu kontekstowego. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie okna dialogowego w celu wybrania plików lub folderów na dysku twardym.

  Dodawanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  Dodawanie zdjęć z folderu na dysku twardym

  W wyświetlonym oknie dialogowym wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przejdź do folderu zawierającego pliki obrazów, które chcesz dodać. Następnie kliknij przycisk Przejrzyj do zaimportowania (Mac)/Wybierz folder (Win).
  • Wybierz jeden lub więcej plików obrazów, które chcesz dodać. Następnie kliknij przycisk Przejrzyj do zaimportowania.

  Zdjęcia będą dostępne do przejrzenia przed ich dodaniem do aplikacji Lightroom. Jest to opisane w kroku 3 poniżej.

  Wybieranie plików lub folderów
  Dodawanie zdjęć z folderu na dysku twardym

 3. Tu widać podglądy zdjęć. Na tym ekranie możesz wybrać obrazy, które chcesz dodać do aplikacji Lightroom.

  Przeglądanie zdjęć do zaimportowania
  Przeglądanie zdjęć do zaimportowania

  Wybierz zdjęcia do zaimportowania

  • Aby wybrać zdjęcie do zaimportowania, przesuń wskaźnik nad dane zdjęcie i kliknij szarą okrągłą nakładkę, która pojawi się w górnym lewym rogu miniatury. Niebieski znacznik wyboru w górnym lewym rogu miniatury oznacza, że zdjęcie zostało wybrane do zaimportowania.
  • Aby wybrać wszystkie miniatury wyświetlane na ekranie importowania, zaznacz opcję Zaznacz wszystko w górnym prawym rogu.
  • Aby usunąć zaznaczenie dowolnego zdjęcia, kliknij niebieski znacznik w górnym lewym rogu miniatury.
  Uwaga:

  Zduplikowane zdjęcia

  Podczas dodawania zdjęć Lightroom automatycznie wykrywa „zduplikowane” zdjęcia. Nakładka tekstowa Poprzednio dodane na miniaturze wyświetlanej na ekranie importowania wskazuje, że zdjęcie zostało już dodane do aplikacji Lightroom. Nie można dodawać zdjęć, które zostały oznaczone jako duplikaty.

  Jeśli uważasz, że zdjęcie zostało nieprawidłowo oznaczone jako duplikat, możesz obejść ten problem, zmieniając nazwę zdjęcia w programie Eksplorator plików (Win)/Finder (Mac), a następnie dodając je w aplikacji Lightroom.

  Dodawanie zdjęć do albumu

  Kliknij listę rozwijaną Dodaj do albumu i wybierz jedną z następujących opcji:

  • Aby dodać wybrane zdjęcia, które nie jest częścią żadnego albumu, wybierz opcję Brak.
  • Aby utworzyć album i dodać wybrane zdjęcia do nowego albumu, wybierz opcję Nowy.
  • Aby dodać wybrane zdjęcia do istniejącego albumu, wybierz dowolną nazwę albumu wyświetloną na liście rozwijanej.
 4. Kliknij polecenie Dodaj zdjęcia.

  Uwaga:

  Podczas dodawania zdjęć Lightroom zapisuje je w lokalnej pamięci masowej określonej w preferencjach. To może powodować tymczasowe wskazywanie większych wartości używanego miejsca na dysku wyświetlanych w preferencjach lokalnej pamięci masowej. Po pełnej synchronizacji tych zdjęć z chmurą aplikacja Lightroom zarządza używaną przestrzenią, aby zdjęcia nie zapełniły miejsca na dysku twardym.

Ostatnio dodane zdjęcia zostaną wyświetlone w siatce.

Począwszy od aplikacji Lightroom na komputery w wersji 3.2, można bezpośrednio przeciągać i upuszczać zdjęcia z urządzenia do żądanego albumu w panelu Albumy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online