Nie można zaimportować obrazów RAW w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

Problem

Aplikacja Lightroom na urządzenia mobilne (Android) obsługuje formaty plików wymienione tutaj do importowania i edycji. Ze względu na pewne wymagania zgodności z systemem Android od wydania 5.3.1 aplikacja umożliwia importowanie tych plików RAW, które mogą być rozpoznawane przez system operacyjny Android jako obrazy.

Gdy system operacyjny Android rozszerzy obsługę na wszystkie pliki RAW, aplikacja Lightroom będzie w stanie wykryć je w celu zaimportowania. Do tego czasu można użyć jednego z poniższych rozwiązań w celu zaimportowania plików RAW do aplikacji Lightroom.

Obejścia problemów

Użycie opcji Dodaj do Lr

Otwórz zdjęcie na urządzeniu z systemem Android lub naciśnij i przytrzymaj zdjęcie z poziomu galerii zdjęć. Dotknij ikony Udostępnij i wybierz opcję Dodaj do Lr z opcji Udostępnij w aplikacji. Twoje zdjęcie zostanie zaimportowane do aplikacji Lightroom.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Dodaj do Lr, użyj aplikacji Pliki, aby zlokalizować swoje zdjęcie, a następnie przejdź do opcji Dodaj do Lr, korzystając z procedury opisanej powyżej. Jeśli nie masz aplikacji Pliki, pobierz aplikację Files by Google.

Użycie trybu PTP

Podłącz bezpośrednio DSLR lub aparat do urządzenia z systemem Android i zaimportuj pliki RAW. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie lub importowanie zdjęć i filmów z aparatu podłączonego w trybie PTP.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto