Błąd | Katalog lokalny uszkodzony

Problem

Po uruchomieniu Lightroom występuje jeden z następujących błędów:

Nie można przenieść niektórych zdjęć

Nie można przenieść zdjęć

Rozwiązanie

Wykonaj poniższe czynności w oparciu o stan synchronizacji katalogu. Aby sprawdzić stan synchronizacji, kliknij ikonę Synchronizuj  w górnym prawym rogu.

Stan synchronizacji
Stan synchronizacji

Zsynchronizowano i utworzono kopie zapasowe wszystkich obrazów

Jeśli katalog jest w pełni zsynchronizowany lub jeśli jeszcze żadne zasoby nie zostały umieszczone w aplikacji Lightroom, możesz zmienić nazwę lokalnego pliku MCAT, aby zsynchronizować informacje o katalogu i przywrócić katalog lokalny.

 1. Zamknij program Lightroom.

 2. Przejdź do następującej lokalizacji, odszukaj plik MCAT i zmień jego nazwę z Managed Catalog.mcat na Managed Catalog.old.

  Windows

  • Users > [nazwa użytkownika] > AppData > Local > Adobe > Lightroom CC > Data > [ciąg identyfikatora katalogu]
  Lokalizacja pliku MCAT w systemie Windows
  Lokalizacja pliku MCAT w systemie Windows

  A. nazwa użytkownika B. Ciąg identyfikatora katalogu 

  Uwaga:

  Jeśli w systemie znajduje się więcej niż jeden ciąg identyfikatora katalogu, wykonaj te czynności, aby określić prawidłowy ciąg identyfikatora dla danego katalogu.

  macOS

  • Users > [nazwa użytkownika] > Zdjęcia
  • Znajdź bibliotekę Lightroom Library.lrLibrary, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Pokaż zawartość pakietu.
  Lokalizacja pliku MCAT w systemie macOS

  • Przejdź do [ciąg identyfikatora katalogu] > Managed Catalog.mcat
  Lokalizacja pliku MCAT w systemie macOS
  Lokalizacja pliku MCAT w systemie macOS

  A. Ciąg identyfikatora katalogu 

  Uwaga:

  Jeśli w systemie znajduje się więcej niż jeden ciąg identyfikatora katalogu, wykonaj te czynności, aby określić prawidłowy ciąg identyfikatora dla danego katalogu.

 3. W tej samej lokalizacji odszukaj i usuń folder previews i plik previews.db, jeśli jest dostępny.

 4. Uruchom Lightroom i pozwól aplikacji zsynchronizować katalog.

Synchronizacja katalogu z chmury na komputer lokalny może zająć trochę czasu. Ikona  w górnym prawym rogu wskazuje aktualny postęp operacji. Po zakończeniu synchronizacji zostaje utworzony nowy plik Managed Catalog.mcat.

Uwaga:

Zachowaj stary plik MCAT do momentu sprawdzenia, czy katalog został całkowicie odzyskany. Po zweryfikowaniu możesz usunąć plik Managed Catalog.old.

Niektóre obrazy nie są zsynchronizowane

Jeśli program Lightroom nie zostaje w pełni zsynchronizowany, przyczyną wystąpienia problemu może być jeden z następujących scenariuszy:

Scenariusz 1

Wszystkie oryginalne obrazy zostały zaimportowane z aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne, Lightroom w sieci lub zsynchronizowane z programem Lightroom Classic jako Inteligentne podglądy.

W tym scenariuszu wykonaj powyższe kroki, aby przywrócić katalog Lightroom.

Scenariusz 2

Niektóre lub wszystkie oryginalne obrazy zostały zaimportowane za pomocą aplikacji Lightroom na komputery.

W tym scenariuszu należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do następującej lokalizacji, aby zlokalizować oryginały:

  Windows

  • Users > [nazwa użytkownika] > AppData > Local > Adobe > Lightroom CC > Data > [ciąg identyfikatora katalogu] > originals
  Lokalizacja folderu „originals” w systemie Windows
  Lokalizacja folderu „originals” w systemie Windows

  A. nazwa użytkownika B. Ciąg identyfikatora katalogu 

  Uwaga:

  Jeśli w systemie znajduje się więcej niż jeden ciąg identyfikatora katalogu, wykonaj te czynności, aby określić prawidłowy ciąg identyfikatora dla danego katalogu.

  macOS

  • Users > [nazwa użytkownika] > Zdjęcia
  • Znajdź bibliotekę Lightroom Library.lrLibrary, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Pokaż zawartość pakietu.
  Lokalizacja pliku MCAT w systemie macOS

  • Przejdź do [ciąg identyfikatora katalogu] > originals
  Lokalizacja folderu „originals” w systemie macOS
  Lokalizacja folderu „originals” w systemie macOS

  A. Ciąg identyfikatora katalogu 

  Uwaga:

  Jeśli w systemie znajduje się więcej niż jeden ciąg identyfikatora katalogu, wykonaj te czynności, aby określić prawidłowy ciąg identyfikatora dla danego katalogu.

 2. Skopiuj folder „originals” i wklej go na komputerze jako kopię zapasową, aby w razie potrzeby ponownie zaimportować brakujące pliki.

 3. Wykonaj powyższe czynności, aby przywrócić katalog Lightroom.

 4. Poczekaj, aż program Lightroom przeprowadzi synchronizację.

 5. Po zakończeniu synchronizacji zaimportuj dowolny obraz, którego nie ma w przywróceniu katalogu, z utworzonej wcześniej kopii zapasowej.  

  Uwaga:

  Zmiany dokonane w obrazach, które zostały ponownie zaimportowane z kopii zapasowej, nie zostaną odzyskane.

Określ ciąg identyfikatora katalogu

Jeśli w systemie znajduje się więcej niż jeden ciąg identyfikatora katalogu, wykonaj poniższe czynności, aby określić prawidłowy ciąg identyfikatora dla danego katalogu:

 1. Zaloguj się w witrynie https://lightroom.adobe.com przy użyciu swojego identyfikatora Adobe ID.

 2. Ciąg identyfikatora katalogu pojawi się w adresie URL.

  Określ ciąg identyfikatora katalogu
  Określ ciąg identyfikatora katalogu

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto