Adaptacyjne ustawienia predefiniowane ISO

Począwszy od wydania Lightroom Classic 9.3 i Adobe Camera Raw 12.3, można tworzyć adaptacyjne ustawienia predefiniowane ISO, które dostosowują ustawienia obróbki na podstawie wartości ISO obrazów RAW.

Adaptacyjne ustawienia predefiniowane ISO ułatwiają szybkie dostosowanie ustawień obróbki, takich jak Redukcja szumów luminancji, Wyostrzenie, Przejrzystość itp. dla szerokiego zakresu wartości ISO. Nie musisz określać ustawień dla każdego poziomu czułości ISO, tak jak w poprzednich wersjach programu Lightroom Classic i ACR. To specjalne ustawienie predefiniowane dostosuje Twoje dopasowania obróbki do czułości ISO pomiędzy dwoma zdefiniowanymi ustawieniami, dzięki czemu nie trzeba tego robić ręcznie.

Na przykład załóżmy, że utworzymy adaptacyjne ustawienia predefiniowane ISO z dwoma obrazami, które mają następujące ustawienia:

  • ISO 400            Redukcja szumów luminancji 0
  • ISO 1600           Redukcja szumów luminancji 10

Po zastosowaniu tego ustawienia predefiniowanego do obrazu z ISO 800, redukcja szumów luminancji zostanie ustawiona na 5. Pozwoli to zaoszczędzić dużo czasu na edycję, zwłaszcza w przypadku fotografowania z różnymi czułościami ISO lub korzystania z funkcji automatycznej czułości ISO w aparacie.

Tworzenie adaptacyjnych ustawień wstępnych ISO

Aby utworzyć adaptacyjne ustawienie predefiniowane ISO, do zdefiniowania wysokich i niskich punktów ISO potrzebne są co najmniej dwa obrazy. Można jednak zdefiniować ustawienia dla dowolnej liczby punktów pomiędzy nimi. Wystarczy wybrać wiele obrazów (już przetworzonych) o różnych czułościach ISO podczas procesu tworzenia, a ustawienie predefiniowane wyreguluje i dostosuje zdefiniowane wartości.

Adaptacyjne ustawienia predefiniowane ISO w programie Lightroom Classic
Tworzenie adaptacyjnego ustawienia predefiniowanego ISO w programie Lightroom Classic

Adaptacyjne ustawienia predefiniowane ISO w programie Adobe Camera Raw
Tworzenie adaptacyjnego ustawienia predefiniowanego ISO w programie Adobe Camera Raw

Konfiguracja adaptacyjnych ustawień wstępnych ISO jako domyślnych dla plików RAW

Po utworzeniu adaptacyjnego ustawienia predefiniowanego ISO można ustawić je jako domyślne dla obrazów RAW. Można również użyć jednego z przykładowych ustawień domyślnych wymienionych w części Domyślne w panelu Ustawienia predefiniowane.

Domyślne ustawienia predefiniowane w programie Lightroom Classic
Domyślne ustawienia predefiniowane w programie Lightroom Classic

Domyślne ustawienia predefiniowane w programie Adobe Camera Raw
Domyślne ustawienia predefiniowane w programie Adobe Camera Raw

Uwaga:

Domyślne ustawienia predefiniowane pełnią rolę punktu odniesienia przy edycji. Zastosowanie tych ustawień predefiniowanych do już edytowanego obrazu spowoduje zresetowanie pozostałych suwaków.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto