Podręcznik użytkownika Anuluj

Skróty klawiaturowe

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa przepływu pracy przy pomocy programu Lightroom Classic
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe

Lista skrótów klawiaturowych, których można użyć do szybszej pracy w programie Adobe Photoshop Lightroom Classic.

Pobierz skróty klawiaturowe

Klawisze ułatwiające pracę z panelami

Wynik

Windows

macOS

Pokazanie/ukrycie paneli bocznych

Tab

Tab

Pokazanie/ukrycie wszystkich paneli

Shift + Tab

Shift + Tab

Pokazanie/ukrycie paska narzędzi

T

T

Pokazanie/ukrycie selektora modułów

F5

F5

Pokazanie/ukrycie taśmy filmowej

F6

F6

Pokazanie/ukrycie paneli z lewej strony

F7

F7

Pokazanie/ukrycie paneli z prawej strony

F8

F8

Przełączanie trybu pojedynczego

Alt + kliknięcie panelu

Option + kliknięcie panelu

Otwarcie nowego panelu bez zamykania pojedynczego panelu

Shift + kliknięcie panelu

Shift + kliknięcie panelu

Otwarcie/zamknięcie wszystkich paneli

Ctrl + kliknięcie panelu

Command + kliknięcie panelu

Otwarcie/zamknięcie paneli z lewej strony, od góry do dołu

Ctrl + Shift + 0–5

Command + Control + 0–5

Otwarcie/zamknięcie paneli z prawej strony oraz modułów biblioteki i obróbki, od góry do dołu

Ctrl + 0–9

Command + 0–9

Otwarcie/zamknięcie paneli z prawej strony oraz modułów pokazu slajdów, drukowania i internetowego, od góry do dołu

Ctrl + 1–7

Command + 1–7

Ponów Ctrl + Shift + Z Command + Shift + Z
Ponów (tylko w systemie Windows) Ctrl + Y nd.
Cofnij Ctrl + Z Command + Z

Klawisze umożliwiające poruszanie się po modułach

Wynik

Windows

macOS

Przejście do modułu Biblioteka

Ctrl + Alt + 1

Command + Option + 1

Otwarcie modułu obróbki

Ctrl + Alt + 2

Command + Option + 2

Przejście do modułu mapy

Ctrl + Alt + 3

Command + Option + 3

Przejście do modułu książki

Ctrl + Alt + 4

Command + Option + 4

Przejście do modułu pokazu slajdów

Ctrl + Alt + 5

Command + Option + 5

Przejście do modułu drukowania

Ctrl + Alt + 6

Command + Option + 6

Przejście do modułu internetowego

Ctrl + Alt + 7

Command + Option + 7

Wstecz / do przodu

Ctrl + Alt + strzałka w lewo / Ctrl + Alt + strzałka w prawo

Command + Option + strzałka w lewo / Command + Option + strzałka w prawo

Powrót do poprzedniego modułu

Ctrl + Alt + strzałka w górę

Command + Option + strzałka w górę

Klawisze umożliwiające pracę w module Księga

Wynik

Windows

macOS

Widok podwójnej strony Ctrl + R Command + R
Widok wielu stron Ctrl + E Command + E
Następny tryb widoku Ctrl + = Command + =
Poprzedni tryb widoku Ctrl + - Command + -
Widok pojedynczej strony Ctrl + T Command + T
Powiększony widok pojedynczej strony Ctrl + U Command + U
Utwórz zapisaną książkę Ctrl + S Command + S
Aktualizuj podpisy metadanych Ctrl + M Command + M
Kopiuj układ księgi Ctrl + Shift + C Command + Shift + C
Wklej układ Ctrl + Shift + V Command + Shift + V
Usuń stronę Ctrl + Shift + Backspace Command + Shift + Backspace
Wybierz komórki fotograficzne Ctrl + Shift + Alt + A Command + Shift + Option + A
Zaznacz komórki tekstowe Ctrl+Alt+A Command+Option+A
Wyświetl/ukryj tekst filtra Ctrl + Shift + H Command + Shift + H
Pokaż/ukryj bezpieczny obszar tekstu Ctrl + Shift + U Command + Shift + U

Przyciski do zmiany widoków i trybów ekranu

Wynik

Windows

macOS

Przejście do widoku lupy w bibliotece

E

E

Przejście do widoku siatki w bibliotece

G

G

Przejście do widoku porównania w bibliotece

C

C

Przejście do widoku analizy w bibliotece

N

N

Otwarcie wybranego zdjęcie w module obróbki

D

D

Przejście do przodu/do tyłu w trybach wyłączania świateł

L / Shift + L

L / Shift + L

Przełączanie trybu przyciemniania świateł

Ctrl + Shift + L

Command + Shift + L

Przełączanie trybów ekranu

F

F

Tryb ekranu poprzedniego

 

Shift + F

Przełączanie pomiędzy trybem normalnym i pełnoekranowym, ukrywanie paneli

Ctrl+Shift+F

Command + Shift + F

Przejście do trybu ekranu standardowego

Ctrl + Alt + F

Command + Option + F

Przełączanie nakładki cyklu

I

I

Wyświetlenie/ukrycie nakładki informacyjnej

Ctrl + I

Command + I

Otwórz widok odniesienia Shift + R Shift + R
Włącz nakładkę lupy w Bibliotece Ctrl + Alt + O Command + Option + O
Włącz i wybierz nakładkę lupy w Bibliotece Ctrl + Shift + Alt + O Command + Shift + Option + O
Pokaż style widoku siatki Ctrl + Shift + X Command + Shift + X
Powiększenie do 100 Ctrl + Alt + 0 Command + Option + 0
Otwórz widok osób w module Biblioteka O O

Klawisze umożliwiające korzystanie z okna dodatkowego

Uwaga:

Skróty klawiszowe służące do korzystania z okna podrzędnego są takie same jak analogiczne skróty w module Biblioteka, z dodanym klawiszem Shift.

Wynik

Windows

macOS

Otwarcie drugiego okna

F11

Command+F11

Przejście do widoku siatki

Shift + G

Shift + G

Przejście do widoku normalnego w bibliotece

Shift + E

Shift + E

Przejście do zablokowanego widoku lupy

Ctrl + Shift + Enter

Command + Shift + Return

Przejście do widoku porównania

Shift + C

Shift + C

Przejście do widoku analizy

Shift + N

Shift + N

Przejście do widoku pokazu slajdów

Ctrl + Alt + Shift + Enter

Command + Option + Shift + Return

Przejście do trybu pełnoekranowego (wymaga drugiego monitora)

Shift + F11

Command + Shift + F11

Wyświetlenie/ukrycie paska filtra

Shift + \

Shift + \

Powiększenie/pomniejszenie

Ctrl + Shift + = / Ctrl + Shift -

Command + Shift + = / Command + Shift + -

Klawisze umożliwiające zarządzanie zdjęciami i katalogami

Wynik

Windows

macOS

Importowanie zdjęć z dysku

Ctrl + Shift + I

Command + Shift + I

Otwarcie katalogu

Ctrl + O

Command + Shift + O

Otwarcie okna Preferencje

Ctrl + , (przecinek)

Command + , (przecinek)

Otwarcie ustawień katalogu

Ctrl + Alt + , (przecinek)

Command + Option + , (przecinek)

Utworzenie nowego podfolderu (segmentowane rejestrowanie połączone)

Ctrl + Shift + T

Command + Shift + T

Ukrycie/wyświetlenie paska rejestrowania połączonego

Ctrl + T

Command + T

Utworzenie nowego folderu w module Biblioteka

Ctrl + Shift + N

Command + Shift + N

Utworzenie kopii wirtualnej (tylko moduł biblioteki i obróbki)

Ctrl + ‘ (apostrof)

Command + ‘ (apostrof)

Wyświetlenie w Eksploratorze/programie Finder (tylko moduł biblioteki i obróbki)

Ctrl + R

Command + R

Przejście do następnego/poprzedniego zdjęcia na taśmie filmowej

Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Wybranie wielu folderów lub kolekcji (w modułach biblioteki, pokazu slajdów, drukowania i internetowym)

Shift + kliknięcie lub Ctrl + kliknięcie

Shift + kliknięcie lub Command + kliknięcie

Zmiana nazwy zdjęcia (w module biblioteki)

F2

F2

Usunięcie wybranych zdjęć

Backspace lub Delete

Usuń

Usunięcie wybranych zdjęć z katalogu

Alt + Backspace

Option + Delete

Usunięcie wybranych zdjęć i przejście do kosza (Windows) lub kosza (macOS)

Ctrl + Alt + Shift + Backspace

Command + Option + Shift + Delete

Usunięcie odrzuconych zdjęć

Ctrl + Backspace

Command + Delete

Edycja w programie Photoshop

Ctrl + E

Command + E

Otwarcie w innym edytorze

Ctrl + Alt + E

Command + Option + E

Eksport wybranych zdjęć

Ctrl + Shift + E

Command + Shift + E

Eksport z poprzednimi ustawieniami

Ctrl + Alt + Shift + E

Command + Option + Shift + E

Otwarcie menedżera dodatków

Ctrl + Alt + Shift + , (przecinek)

Command + Option + Shift + , (przecinek)

Wydrukowanie wybranych zdjęć

Ctrl+P

Command+P

Otwarcie okna dialogowego Ustawienia strony

Ctrl + Shift + P

Command + Shift + P

Przejdź do następnego obrazu Ctrl + strzałka w prawo Command + strzałka w prawo
Przejdź do poprzedniego obrazu Ctrl + strzałka w lewo Command + strzałka w lewo
Przechwytywanie przewodowe F12 F12
Ulepszenie bez nagłówka Ctrl + Alt + Shift + I
Control + Alt + Shift + I
Otwarcie okna dialogowego ulepszania Ctrl + Alt + I
Control + Alt + I
Scalanie HDR Ctrl + H
Control + H
Scalanie obrazów HDR bez nagłówka Ctrl + Shift + H
Control + Shift + H
Scalanie panoramy Ctrl + M
Control + M
Scalanie panoramy bez nagłówka Ctrl + Shift + M
Control + shift + M
Otwórz jako obiekt inteligentny w programie Photoshop Ctrl  + Alt + X Command + Option + X
Grupowanie w stos podobnych wizualnie zdjęć Ctrl + Alt + Shift + S Command + Option + Shift + S
Wysyłanie zdjęć pocztą e-mail Ctrl + Shift + M Command + Shift + M

Klawisze umożliwiające porównywanie zdjęć w module Biblioteka

Wynik

Windows

macOS

Przełączenie na widok lupy

E lub Enter

E lub Return

Przełączenie na widok siatki

G lub Esc

G lub Esc

Przełączenie na widok porównania

C

C

Przełączenie na widok analizy

N

N

Przełączenie z widoku siatki na widok lupy

Spacja lub E

Spacja lub E

Zmiana wybranych i kandydujących zdjęć w widoku porównania

Strzałka w dół

Strzałka w dół

Zaznaczenie kolejnych wybranych i kandydujących zdjęć porównania

Strzałka w górę

Strzałka w górę

Przełączenie widoku powiększenia

Z

Z

Powiększenie/pomniejszenie widoku lupy

Ctrl + = / Ctrl + -

Command + = / Command + -

Przewijanie w górę/w dół powiększonego zdjęcia w widoku lupy (działa również w modułach obróbki i internetowym)

Page Up / Page Down na pełnowymiarowej klawiaturze

Page Up / Page Down na pełnowymiarowej klawiaturze

Przejście do początku/końca widoku siatki

Home / End

Home / End

Odtworzenie improwizowanego pokazu slajdów

Ctrl + Enter

Command + Return

Obrót zdjęcia w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)

Ctrl + ]

Command + ]

Obrót zdjęcia w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)

Ctrl + [

Command + [

Zwiększenie/zmniejszenie rozmiaru miniatur siatki

= / -

= / -

Przewinięcie miniatur siatki w górę/w dół

Page Up / Page Down na pełnowymiarowej klawiaturze

Page Up / Page Down na pełnowymiarowej klawiaturze

Przełączenie dodatkowych komórek

Ctrl + Shift + H

Command + Shift + H

Pokazanie/ukrycie plakietek

Ctrl + Alt + Shift + H

Command + Option + Shift + H

Przełączanie widoków siatki

J

J

Otwarcie opcji widoku biblioteki

Ctrl + J

Command + J

Wybranie wielu osobnych zdjęć

Ctrl + kliknięcie

Command+kliknięcie

Wybranie wielu sąsiadujących zdjęć

Shift+kliknięcie

Shift+kliknięcie

Wybranie wszystkich zdjęć

Ctrl + A

Command + A

Usunięcie zaznaczenia wszystkich zdjęć

Ctrl + D

Command + D lub Command + Shift + A

Wybranie tylko aktywnego zdjęcia

Ctrl + Shift + D

Command + Shift + D

Usunięcie zaznaczenia aktywnego zdjęcia

/

/

Dodanie poprzedniego/następnego zdjęcia do zaznaczenia

Shift + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo

Shift + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo

Wybranie oflagowanych zdjęć

Ctrl + Alt + A

Command + Option + A

Usunięcie zaznaczenia nieoflagowanych zdjęć

Ctrl + Alt + Shift + D

Command + Option + Shift + D

Grupowanie w stos

Ctrl + G

Command + G

Usunięcie stosu

Ctrl + Shift + G

Command + Shift + G

Przełączenie stosu

S

S

Przesunięcie do góry stosu

Shift + S

Shift + S

Przesunięcie w górę stosu

Shift + [

Shift + [

Przesunięcie w dół stosu

Shift + ]

Shift + ]

Klawisze umożliwiające ocenę i filtrowanie zdjęć

Wynik

Windows

macOS

Ustawienie oceny w postaci gwiazdek

1–5

1–5

Ustawienie oceny w postaci gwiazdek i przejście do następnego zdjęcia

Shift + 1–5

Shift + 1–5

Usunięcie oceny w postaci gwiazdek

0

0

Usunięcie oceny w postaci gwiazdek i przejście do następnego zdjęcia

Shift + 0

Shift + 0

Zwiększenie/zmniejszenie oceny o jedną gwiazdkę

] / [

] / [

Przypisanie czerwonej etykiety

6

6

Przypisanie żółtej etykiety

7

7

Przypisanie zielonej etykiety

8

8

Przypisanie niebieskiej etykiety

9

9

Przypisanie kolorowej etykiety i przejście do następnego zdjęcia

Shift + 6–9

Shift + 6–9

Oznaczenie zdjęcia jako wybranego

P

P

Oznaczenie zdjęcia jako wybranego i przejście do następnego zdjęcia

Shift + P

Shift + P

Oznaczenie zdjęcia jako odrzuconego

X

X

Oznaczenie zdjęcia jako odrzuconego i przejście do następnego zdjęcia

Shift + X

Shift + X

Odflagowanie zdjęcia

U

U

Odflagowanie zdjęcia i przejście do następnego zdjęcia

Shift + U

Shift + U

Zwiększanie/zmniejszanie stanu flagi

Ctrl + strzałka w górę / Ctrl + strzałka w dół

Command + strzałka w górę / Command + strzałka w dół

Przełączanie ustawień flagi

‘ (odwrotny apostrof)

‘ (odwrotny apostrof)

Dopracowanie zdjęć

Ctrl + Alt + R

Command + Option + R

Wyświetlenie/ukrycie paska filtra biblioteki

\

\

Otwarcie wielu filtrów na pasku filtrów

Shift + kliknij etykiety filtrów

Shift + kliknij etykiety filtrów

Włączanie/wyłączanie filtrów

Ctrl + L

Command + L

Wyszukanie zdjęcia w module biblioteki

Ctrl + F

Command + F

Klawisze ułatwiające pracę z kolekcjami

Wynik

Windows

macOS

Utworzenie nowej kolekcji w module Biblioteka

Ctrl + N

Command + N

Dodanie do szybkiej kolekcji

B

B

Dodanie do szybkiej kolekcji i przejście do następnego zdjęcia

Shift + B

Shift + B

Wyświetlenie szybkiej kolekcji

Ctrl + B

Command + B

Zapisanie szybkiej kolekcji

Ctrl + Alt + B

Command + Option + B

Wyczyszczenie szybkiej kolekcji

Ctrl + Shift + B

Command + Shift + B

Ustawienie jako kolekcji docelowej

Ctrl + Alt + Shift + B

Command + Option + Shift + B

Klawisze umożliwiające pracę z metadanymi i słowami kluczowymi w module Biblioteka

Wynik

Windows

macOS

Dodanie słów kluczowych

Ctrl + K

Command + K

Edycja słów kluczowych

Ctrl + Shift + K

Command + Shift + K

Ustawienie skrótu do słowa kluczowego

Ctrl + Alt + Shift + K

Command + Option + Shift + K

Dodanie/usunięcie skrótu do słowa kluczowego z wybranego zdjęcia

Shift + K

Shift + K

Włączenie malowania

Ctrl + Alt + K

Command + Option + K

Dodanie słowa kluczowego z zestawu słów kluczowych do wybranego zdjęcia

Alt + 1–9

Option + 1–9

Przewinięcie zestawów słów kluczowych do przodu/do tyłu

Alt + 0 / Alt + Shift + 0

Option + 0 / Option + Shift + 0

Skopiowanie/wklejenie metadanych

Ctrl + Alt + Shift + C / Ctrl + Alt + Shift + V

Command + Option + Shift + C / Command + Option + Shift + V

Zapisanie metadanych w pliku

Ctrl + S

Command + S

Otwarcie okna dialogowego pisowni

 

Command + :

Sprawdzenie pisowni

 

Command + ;

Otwarcie palety znaków

 

Command + Option + T

Wyszukiwanie wizualne Ctrl + Alt + Shift + F Command + Option + Shift + F
Edytuj nazwę twarzy Shift + O Shift + O

Klawisze umożliwiające pracę w module wywoływania

Wynik

Windows

macOS

Konwertuj na skalę szarości

V

V

Automatyczne tony

Ctrl + U

Command + U

Automatyczny balans bieli

Ctrl + Shift + U

Command + Shift + U

Edycja w programie Photoshop

Ctrl + E

Command + E

Skopiowanie/wklejenie ustawień obróbki

Ctrl + Shift + C / Ctrl + Shift + V

Command + Shift + C / Command + Shift + V

Wklejenie ustawień z poprzedniego zdjęcia

Ctrl + Alt + V

Command + Option + V

Skopiowanie ustawień Po do Przed

Ctrl + Alt + Shift + strzałka w lewo

Command + Option + Shift + strzałka w lewo

Skopiowanie ustawień Przed do Po

Ctrl + Alt + Shift + strzałka w prawo

Command + Option + Shift + strzałka w prawo

Zmiana ustawień Przed i Po

Ctrl + Alt + Shift + strzałka w górę

Command + Option + Shift + strzałka w górę

Zwiększanie/zmniejszanie wybranego suwaka w niewielkich odstępach

Strzałka w górę / strzałka w dół lub + / -

Strzałka w górę / strzałka w dół lub + / -

Zwiększanie/zmniejszanie wybranego suwaka w większych odstępach

Shift + strzałka w górę / Shift + strzałka w dół lub Shift + + / Shift + -

Shift + strzałka w górę / Shift + strzałka w dół lub Shift + + / Shift + -

Przełączenie między podstawowymi ustawieniami panelu (do przodu/do tyłu)

. (kropka) / , (przecinek)

. (kropka) / , (przecinek)

Zresetowanie suwaka

Dwukrotne kliknięcie nazwy suwaka

Dwukrotne kliknięcie nazwy suwaka

Zresetowanie grupy suwaków

Alt + kliknięcie nazwy grupy

Option + kliknięcie nazwy grupy

Zresetowanie wszystkich ustawień

Ctrl + Shift + R

Command + Shift + R

Synchronizacja ustawień

Ctrl + Shift + S

Command + Shift + S

Synchronizowanie ustawień pomijających okno dialogowe Synchronizacja ustawień

Ctrl + Alt + S

Command + Option + S

Przełączanie automatycznej synchronizacji

Ctrl + kliknięcie przycisku Synchronizuj

Command + kliknięcie przycisku Synchronizuj

Włączenie automatycznej synchronizacji

Ctrl + Alt + Shift + A

Command + Option + Shift + A

Dopasowanie całkowitych ekspozycji

Ctrl + Alt + Shift + M

Command + Option + Shift + M

Wybór narzędzia balansu bieli (z dowolnego modułu)

W

W

Wybór narzędzia Kadrowanie (z dowolnego modułu)

R

R

Ograniczenie proporcji po wybraniu narzędzia Kadrowanie

A

A

Kadrowanie do tych samych proporcji co podczas poprzedniego kadrowania

Shift + A

Shift + A

Kadrowanie od środka zdjęcia

Wciśnij Alt i przeciągnij

Wciśnij Option i przeciągnij

Przełączanie nakładki siatki kadrowania

O

O

Przełączanie orientacji nakładki siatki kadrowania

Shift + O

Shift + O

Przełączanie kadrowania między orientacją pionową i pionową

X

X

Wyzeruj kadrowanie

Ctrl + Alt + R

Command + Option + R

Wybór narzędzia Upright z liniami pomocniczymi (działa również w module Biblioteka, gdy wybrane jest zdjęcie) Shift + T Shift + T

Wybór narzędzia Usuwanie plam

Q

Q

Przełączanie pomiędzy trybami Klonuj i Korekta, gdy wybrane jest narzędzie Usuwanie plam Shift + T Shift + T

Wybór narzędzia Pędzel dopasowania (z dowolnego modułu)

K

K

Wybór narzędzia Filtr stopniowy

M

M

Przełączanie opcji Maska pomiędzy trybami Edycja i Pędzel, gdy wybrany jest filtr stopniowy lub filtr promieniowy Shift + T Shift + T

Zwiększenie/zmniejszenie rozmiaru pędzla

] / [

] / [

Zwiększenie/zmniejszenie stopnia wtapiania pędzla

Shift + ] / Shift + [

Shift + ] / Shift + [

Przełączanie między pędzlem dopasowania lokalnego A i B

/

/

Tymczasowe przełączenie z pędzla A lub B na gumkę

Wciśnij Alt i przeciągnij

Wciśnij Option i przeciągnij

Namalowanie linii poziomej lub pionowej

Wciśnij Shift i przeciągnij

Wciśnij Shift i przeciągnij

Zwiększenie/zmniejszenie ilości

Przeciągnięcie pinezki dopasowania w prawo/w lewo

Przeciągnięcie pinezki dopasowania w prawo/w lewo

Wyświetlenie/ukrycie pinezki dopasowania lokalnego

H

H

Wyświetlenie/ukrycie nakładki maski dopasowania lokalnego

O

O

Przełączanie kolorów nakładki maski dopasowania lokalnego

Shift + O

Shift + O

Wybór narzędzia Korekta ukierunkowana, aby zastosować dopasowanie krzywej tonalnej

Ctrl + Alt + Shift + T

Command + Option + Shift + T

Wybór narzędzia Korekta ukierunkowana, aby zastosować dopasowanie odcienia

Ctrl + Alt + Shift + H

Command + Option + Shift + H

Wybór narzędzia Korekta ukierunkowana, aby zastosować dopasowanie nasycenia

Ctrl + Alt + Shift + S

Command + Option + Shift + S

Wybór narzędzia Korekta ukierunkowana, aby zastosować dopasowanie luminancji

Ctrl + Alt + Shift + L

Command + Option + Shift + L

Wybór narzędzia Korekta ukierunkowana, aby zastosować dopasowanie mieszanki skali szarości

Ctrl + Alt + Shift + G

Command + Option + Shift + G

Usunięcie zaznaczenia narzędzia Korekta ukierunkowana

Ctrl + Alt + Shift + N

Command + Option + Shift + N

Wyświetla odcinanie

J

J

Obrót zdjęcia w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)

Ctrl + ]

Command + ]

Obrót zdjęcia w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)

Ctrl + [

Command + [

Przełączanie między podglądem widoku lupy a powiększeniem 1:1

Spacja lub Z

Spacja lub Z

Powiększenie/pomniejszenie

Ctrl + = / Ctrl + -

Command + = / Command + -

Odtworzenie improwizowanego pokazu slajdów

Ctrl + Enter

Command + Return

Wyświetlenie widoki Przed i Po z lewej/prawej strony

Y

Y

Wyświetlenie widoki Przed i Po u góry/dołu

Alt + Y

Option + Y

Wyświetlenie widoku Przed i Po na podzielonym ekranie

Shift + Y

Shift + Y

Wyświetlenia tylko widoku Przed

\

\

Utwórz nowa migawkę

Ctrl + N

Command + N

Utworzenie nowego ustawienia predefiniowanego

Ctrl + Shift + N

Command + Shift+ N

Utworzenie nowego folderu ustawień predefiniowanych

Ctrl + Alt + N

Command + Option + N

Otwarcie opcji widoku obróbki

Ctrl + J

Command + J

Utwórz filtr radialny Shift + M Shift + M
Utwórz filtr luminancji Shift + Q Shift + Q
Kadruj do oryginału  Ctrl + Alt + Shift + R Command + Option + Shift + R
Utwórz zakres kolorów Shift + J Shift + J
Przełączaj tryb nakładki w menu kadrowania/maskowania Alt + O Option + O
Zablokuj pozycję powiększenia w panelu Wywoływanie lub Biblioteka Shift + Ctrl + = Shift + Command + =
Otwórz/zamknij maskowanie  Shift + W Shift + W
Ukryj/pokaż ostrzeżenie o docelowej przestrzeni kolorów w funkcji próby ekranowej Shift + S Shift + S
Rozwiń/zwiń funkcję próby ekranowej S S
Nigdy nie pokazuj nakładki/pinezek w menu Wywoływanie H H
Zawsze pokazuj nakładkę/pinezki w menu Wywoływanie Ctrl + Shift + H Command + Shift + H
Przełączaj opcje przekształcenia Ctrl + Tab Control + Tab
Kopiuj maskę Ctrl + C Command + C

Klawisze umożliwiające pracę w module pokazu slajdów

Wynik

Windows

macOS

Odtworzenie pokazu slajdów

Wprowadź

Powrót

Odtworzenie improwizowanego pokazu slajdów

Ctrl + Enter

Command + Return

Zatrzymanie pokazu slajdów

Spacja

Spacja

Wyświetlenie podglądu pokazu slajdów

Alt + Enter

Option + Return

Zakończenie pokazu slajdów

Esc

Esc

Przejście do następnego slajdu

Strzałka w prawo

Strzałka w prawo

Przejście do poprzedniego slajdu

Strzałka w lewo

Strzałka w lewo

Obrót zdjęcia w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)

Ctrl + ]

Command + ]

Obrót zdjęcia w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)

Ctrl + [

Command + [

Pokazanie/ukrycie linii pomocniczych

Ctrl + Shift + H

Command + Shift + H

Eksport pokazu slajdów w formacie PDF

Ctrl + J

Command + J

Eksport pokazu slajdów w formacie JPEG

Ctrl + Shift + J

Command + Shift + J

Eksport pokazu slajdów w formacie wideo

Ctrl + Alt + J

Command + Option + J

Utworzenie nowego szablonu pokazu slajdów

Ctrl + N

Command + N

Utworzenie nowego folderu szablonu pokazu slajdów

Ctrl + Shift + N

Command + Shift+ N

Zapisanie ustawień pokazu slajdów

Ctrl + S

Command + S

Odtwórz wszystko Ctrl + Alt + strzałka w prawo Command + Option + Return
Poprzednie menu Ctrl + strzałka w lewo Command + strzałka w lewo
Następne menu Ctrl + strzałka w prawo Command + strzałka w prawo

Klawisze umożliwiające pracę w module drukowania

Wynik

Windows

macOS

Oknie dialogowym Drukuj

Ctrl + P

Command + P

Wydrukowanie jednej kopii

Ctrl + Alt + P

Command + Option + P

Otwarcie okna dialogowego Ustawienia strony

Ctrl + Shift + P

Command + Shift + P

Otwarcie okna dialogowego Ustawienia drukowania

Ctrl + Alt + Shift + P

Command + Option + Shift + P

Przejście do pierwszej strony

Ctrl + Shift + strzałka w lewo

Command + Shift + strzałka w lewo

Przejście do ostatniej strony

Ctrl + Shift + strzałka w prawo

Command + Shift + strzałka w prawo

Przejście do poprzedniej strony

Ctrl + strzałka w lewo

Command + strzałka w lewo

Przejście do następnej strony

Ctrl + strzałka w prawo

Command + strzałka w prawo

Pokazanie/ukrycie linii pomocniczych

Ctrl + Shift + H

Command + Shift + H

Pokazanie/ukrycie linijek

Ctrl + R

Command + R

Pokazanie/ukrycie spadu strony

Ctrl + Shift + J

Command + Shift + J

Pokazanie/ukrycie marginesów i rowków

Ctrl + Shift + M

Command + Shift + M

Pokazanie/ukrycie komórek obrazu

Ctrl + Shift + K

Command + Shift + K

Pokazanie/ukrycie wymiarów

Ctrl + Shift + U

Command + Shift + U

Odtworzenie improwizowanego pokazu slajdów

Ctrl + Enter

Command + Return

Obrót zdjęcia w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)

Ctrl + ]

Command + ]

Obrót zdjęcia w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)

Ctrl + [

Command + [

Utworzenie nowego szablonu wydruku

Ctrl + N

Command + N

Utworzenie nowego folderu szablonu wydruku

Ctrl + Shift + N

Command + Shift+ N

Zapisanie ustawień drukowania

Ctrl + S

Command + S

Pokaż linie pomocnicze Ctrl + Shift + G Command + Shift + G

Klawisze umożliwiające pracę w module Mapa

Wynik

Windows

macOS

Następna ścieżka w dzienniku Ctrl + Alt + T Command + Option + T
Poprzednia ścieżka w dzienniku Ctrl + Alt + Shift + T Command + Option + Shift + T
Wyszukiwanie Ctrl + F Command + F
Usuń wszystkie dane lokalizacji Ctrl + Backspace Command + Delete
Zmień na styl ciemnej mapy Ctrl + 6 Command + 6
Zmień na styl mapy hybrydowej Ctrl + 1 Command + 1
Zmień styl mapy na jasny Ctrl + 5 Command + 5
Zablokuj pinezki na mapie Ctrl + K Command + K
Zmień na styl mapy drogowej Ctrl + 2 Command + 2
Zmień na styl mapy satelitarnej Ctrl + 3 Command + 3
Zmień na styl mapy terenowej Ctrl + 4 Command + 4
Pokaż/ukryj informacje o mapie I I
Pokaż/ukryj nakładkę ustawień predefiniowanych lokalizacji O O

Klawisze umożliwiające pracę w module internetowym

Wynik

Windows

macOS

Ponowne wczytanie galerii internetowej

Ctrl + R

Command + R

Podgląd w przeglądarce

Ctrl + Alt + P

Command + Option + P

Odtworzenie improwizowanego pokazu slajdów

Ctrl + Enter

Command + Return

Eksport galerii internetowej

Ctrl + J

Command + J

Utworzenie szablonu galerii internetowej

Ctrl + N

Command + N

Utworzenie nowego folderu szablonu galerii internetowej

Ctrl + Shift + N

Command + Shift+ N

Zapisanie ustawień galerii internetowej

Ctrl + S

Command + S

Otwórz panel ustawień zaawansowanych

Ctrl + Shift + Alt + /

Command + Shift + Option + /

Klawisze umożliwiające korzystanie z pomocy

Wynik

Windows

macOS

Wyświetlenie skrótów dla bieżącego modułu

Ctrl + /

Command + /

Ukrycie skrótów dla bieżącego modułu

Kliknij

Kliknij

Przejście do pomocy dla bieżącego modułu

Ctrl + Alt + /

Command + Option + Shift + /

Otwarcie pomocy społeczności

F1

F1

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto