Bieżące aktualizowanie programu Lightroom

Wystarczy zaktualizować program Lightroom do najnowszej wersji, aby uzyskać dostęp do najnowszych funkcji i poprawek błędów.

Która wersja programu jest wersją bieżącą?

Lightroom Classic

  • Najnowsza wersja programu Lightroom Classic to 13.2

Lightroom

  • Najnowsza wersja programu Lightroom to 7.2

Lightroom na urządzenia mobilne (iOS/Android)

  • Najnowsza wersja programu Lightroom na urządzenia mobilne to 9.2 
Uwaga:

Szukasz informacji dotyczących starszych wersji programu Lightroom? Zapoznaj się z tematem Aktualizacje starszych wersji.

Jakie wersje programu Lightroom są obsługiwane?

Firma Adobe zapewnia pomoc techniczną dla bieżącej i wcześniejszej wersji. Poprawki błędów i zabezpieczeń
są dostępne tylko dla bieżącej wersji. Pełne informacje można znaleźć na stronie:

W jaki sposób można wyszukać i zainstalować najnowsze aktualizacje?

Uruchom program Lightroom i wybierz opcję Pomoc > Aktualizacje.

Więcej informacji znajduje się w temacie Aktualizowanie aplikacji Creative Cloud.

Uwaga:

Nie widzisz dostępnych aktualizacji? Zapoznaj się z tematem Dostępne aktualizacje nie znajdują się na liście.

Jak sprawdzić, jaką wersję programu Lightroom posiadam?

Aby sprawdzić, czy posiadasz najnowszą wersję programu Lightroom:

Kliknij Pomoc > Informacje o systemie.

W jaki sposób można sprawdzić, czy programy Photoshop i Camera Raw są aktualne?

Jeśli używasz programu Photoshop i Camera Raw razem z programem Lightroom, zobacz artykuł Aktualizuj program Photoshop, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?