Program Lightroom wyświetla dwa razy ten sam dysk twardy

Problem

W panelu Foldery w module Biblioteka program Lightroom błędnie wyświetla dwukrotnie zewnętrzny dysk twardy.

W panelu Foldery dwukrotnie wyświetlany jest ten a dysk twardy

Rozwiązanie

Uwaga:

Przed wykonaniem poniższych kroków upewnij się, że wykonano kopię zapasową katalogu. Aby ręcznie utworzyć kopię zapasową katalogu, wybierz kolejno: Edytuj> Ustawienia katalogu > Utwórz kopię zapasową katalogu > Przy każdym zamknięciu programu Lightroom. Następnie wyjdź z programu Lightroom.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz artyluł Tworzenie kopii zapasowej katalogu.

 1. Po utworzeniu kopii zapasowej katalogu ponownie uruchom program Lightroom.

 2. Podłącz dysk twardy (MyBook), który powtarza się dwukrotnie.

  Uwaga:

  W tym artykule etykiety-MyBook, Temp, Fred i Mary- zostały użyte jako nazwy reprezentatywne, aby w przejrzysty sposób wyjaśnić kroki rozwiązania.

  • MyBook oznacza dysk twardy, który pojawia się dwukrotnie w panelu Foldery programu Lightroom.
  • Temp oznacza inny dysk tymczasowy, który jest wymagany do rozwiązania problemu.
  • Fred i Mary oznaczają fikcyjne foldery utworzone na dysku Temp w celu rozwiązania problemu.
 3. W panelu Foldery (moduł Biblioteka) kliknij, aby rozwinąć obie instancje MyBook.

  Po rozwinięciu obu dysków zanotuj wszystkie foldery najwyższego poziomu/nadrzędne pojawiające się pod każdym z dysków.  

 4. Nie odłączając napędu Mybook, podłącz do komputera inny dysk twardy (Temp).

 5. Korzystając z Eksploratora plików (Win) lub Findera (Mac), przejdź do folderu Temp na dysku twardym komputera.

  Na dysku twardym Temp utwórz nowe puste foldery odpowiadające każdemu z folderów najwyższego poziomu/nadrzędnych, które odnotowano w Kroku 3.

  Na przykład:

  • Jeśli pod pierwszym wystąpieniem folderu Mybook w programie Lightroom znajduje się pięć folderów nadrzędnych, utwórz pięć nowych pustych folderów na dysku twardym Temp. Można je nazwać tak: Fred1, Fred2, ..., Fred5.

  • Podobnie, jeśli pod drugą instancją Mybook w programie Lightroom znajduje się pięć folderów najwyższego poziomu/nadrzędnych, utwórz pięć nowych pustych folderów na dysku twardym Temp . Można je nazwać w następujący sposób: Mary1, Mary2, ..., Mary5.
 6. Teraz wróć do panelu Foldery w programie Lightroom.

  W pierwszej instancji Mybook wykonaj następujące czynności dla każdego folderu najwyższego poziomu/nadrzędnego:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Win) lub kliknij prawym przyciskiem myszy (Mac) folder najwyższego poziomu/nadrzędny i wybierz z menu kontekstowego pozycję Aktualizuj lokalizację folderu.
  2. W wyświetlonym oknie dialogowym przejdź do lokalizacji na dysku twardym Temp i wybierz odpowiedni folder Fred, który został utworzony w Kroku 5.

  Podobnie, w drugiej instancji Mybook wykonaj następujące czynności dla każdego folderu najwyższego poziomu/nadrzędnego:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Win) lub kliknij prawym przyciskiem myszy (Mac) folder najwyższego poziomu/nadrzędny i wybierz z menu kontekstowego pozycję Aktualizuj lokalizację folderu.
  2. W wyświetlonym oknie dialogowym przejdź do lokalizacji na dysku twardym Temp i wybierz odpowiedni folder Mary, który został utworzony w Kroku 5.
  Uwaga:

  W tym momencie powinny zniknąć obie instancje dysku Mybook, a foldery Fred i Mary powinny pojawić się pod adresem Temp w panelu Foldery.

 7. Teraz zaktualizuj lokalizację każdego z folderów Fred i Mary znajdujących się na dysku twardym Temp do ich oryginalnych lokalizacji w napędzie MyBook.

  Na dysku Temp w panelu Foldery wykonaj następujące czynności dla każdego z folderów Fred i Mary:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Win) lub kliknij prawym przyciskiem myszy (Mac) folder i wybierz z menu kontekstowego pozycję Aktualizuj lokalizację folderu.
  2. W wyświetlonym oknie dialogowym przejdź do lokalizacji dysku twardego MyBook i wybierz oryginalny folder (odnotowany w Kroku 3) odpowiadający folderowi Fred/Mary.
  Uwaga:

  Jeśli pojawi się komunikat, że folder jest już w programie Lightroom, wybierz Scal.

Teraz wszystkie oryginalne foldery najwyższego poziomu/nadrzędne powinny być przywrócone pod jednym dyskiem MyBook.

Uwaga:

Aby przywrócić katalog z kopii zapasowej w dowolnym momencie, zobacz artykuł Przywracanie katalogu z kopii zapasowej.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto