Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie kopii zapasowej katalogu

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
  11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
  12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe

Planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych

Program Lightroom Classic pozwala zaplanować regularne tworzenie kopii zapasowych katalogu po zamknięciu oprogramowania. Kopie zapasowe wykonywane z programu Lightroom Classic zawierają tylko plik katalogu. Trzeba niezależnie tworzyć kopie zapasowe edytowanych zdjęć i wszystkich elementów eksportowanych z programu Lightroom Classic.

Wykonywanie częstych, regularnych kopii zapasowych katalogu jest tylko częścią kompleksowej strategii tworzenia kopii zapasowych. Podczas formułowania strategii tworzenia kopii zapasowych:

 • Pamiętaj, że im częściej wykonywane są kopie zapasowe katalogu i zdjęć, tym mniej danych tracisz w przypadku awarii lub uszkodzenia.
 • Jeśli to możliwe, kopie zapasowe zdjęć i katalogu należy przechowywać na osobnym dysku twardym innym niż ten, na którym przechowywane są pliki robocze.
 • Rozważ użycie dedykowanego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, aby zautomatyzować proces i zsynchronizować zmiany pomiędzy plikami roboczymi i plikami kopii zapasowej.
 • Jeśli obawiasz się, że pliki kopii zapasowej mogą zostać przypadkowo usunięte, utwórz zbędne kopie zapasowe na dodatkowych dyskach lub na nośnikach tylko do odczytu, takich jak płyty DVD.
 • Aby zwiększyć bezpieczeństwo, przechowuj dysk zapasowy w innym miejscu niż dysk roboczy, najlepiej poza siedzibą firmy lub w ognioodpornym sejfie.
 • Rozważ wykonywanie kopii zdjęć podczas ich importowania. Pamiętaj, że daje to tylko kopię oryginalnych zdjęć, a nie zdjęć poddanych edycji. Patrz Wykonywanie kopii zapasowej zdjęć podczas importowania.
Domyślnie program Lightroom Classic zapisuje kopie zapasowe katalogów w następujących lokalizacjach:
 • Windows: \Users\[nazwa użytkownika]\Pictures\Lightroom\[nazwa katalogu]\Backups\
 • Mac OS: /Users/[nazwa użytkownika]/Pictures/Lightroom/[nazwa katalogu]/Backups\
W folderze kopii zapasowych program Lightroom Classic tworzy folder z datą i godziną utworzenia kopii zapasowej: RRRR-MM-DD HRMN. (Czas jest reprezentowany przez zegar 24-godziny bez dwukropka pomiędzy godzinami i minutami). Katalog z kopią zapasową jest zapisywany w folderze ze stemplem daty o tej samej nazwie co katalog roboczy.    Program Lightroom Classic zapisuje nowy katalog za każdym razem, gdy tworzy kopię zapasową. Aby zaoszczędzić miejsce na dysku twardym, należy usunąć lub skompresować stare pliki kopii zapasowych. Ponadto upewnij się, że masz uprawnienia do zapisu dla lokalizacji, w której chcesz zapisać kopię zapasową.
Uwaga:

Nie zaleca się uruchamiania operacji tworzenia kopii zapasowych lub przywracania systemu Mac OS X Time Machine™ podczas korzystania z programu Lightroom Classic.

Uwaga:

W komputerach Mac program Lightroom Classic/Lightroom 6.1 nie ma możliwości archiwizacji katalogów większych niż 4 GB. Dzieje się tak, ponieważ domyślne narzędzie do rozpakowywania systemu Mac OS nie obsługuje archiwów większych niż 4 GB i zgłasza takie zarchiwizowane katalogów jako „uszkodzone”.

Planowanie tworzenia kopii zapasowych katalogu

 1. Wybierz kolejno Edycja > Ustawienia katalogu (Windows) lub Lightroom Classic > Ustawienia katalogu (Mac OS).

 2. W obszarze Kopia zapasowa panelu Ogólne wybierz opcję z menu podręcznego Utwórz kopię zapasową katalogu:

  Po następnym zamknięciu programu Lightroom

  Tworzy kopię zapasową katalogu po następnym zamknięciu programu Lightroom Classic, a następnie opcja Utwórz kopię zapasową katalogu zmienia ustawienie na Nigdy.

  Przy każdym zamknięciu programu Lightroom

  Tworzy kopię zapasową katalogu za każdym razem, gdy program Lightroom Classic zostanie zamknięty, dzięki czemu zmiany z każdej sesji roboczej są zawsze archiwizowane.

  Raz dziennie, przy zamykaniu programu Lightroom

  Tworzy kopię zapasową katalogu po pierwszym zamknięciu programu Lightroom Classic każdego dnia. Jeśli zamkniesz program Lightroom Classic więcej niż raz dziennie, dodatkowe zmiany nie zostaną zapisane w kopii zapasowej aż do następnego dnia.

  Raz w tygodniu, przy zamykaniu programu Lightroom

  Tworzy kopię zapasową katalogu raz w tygodniu. W przypadku częstszego zamykania programu Lightroom Classic kopie zapasowe dodatkowych zmian są tworzone dopiero w następnym tygodniu.

  Raz w miesiącu, przy zamykaniu programu Lightroom

  Tworzy kopię zapasową katalogu raz w miesiącu. W przypadku częstszego zamykania programu Lightroom Classic kopie zapasowe dodatkowych zmian są tworzone dopiero w następnym miesiącu.

  Nigdy

  Program Lightroom Classic nie wykonuje żadnych kopii zapasowych. (Niezalecane).

Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej katalogu

 1. Zamknij program Lightroom Classic, gdy w ustawieniach katalogu zaplanowana jest kopia zapasowa katalogu.

 2. W oknie dialogowym Utwórz kopię zapasową katalogu kliknij opcję Utwórz kopię zapasową, aby utworzyć kopię zapasową katalogu w domyślnej lokalizacji i zamknąć program Lightroom Classic.

  Możesz również wybrać jedną z poniższych opcji przed kliknięciem przycisku Utwórz kopię zapasową:

  Folder kopii zapasowych

  Pokazuje domyślną lokalizację, w której program Lightroom Classic zapisuje kopie zapasowe. Kliknij Wybierz, aby utworzyć kopię zapasową w innej lokalizacji.

  Sprawdź integralność przed utworzeniem kopii zapasowej

  Sprawdza katalog pod kątem uszkodzenia, zanim program Lightroom Classic zakończy tworzenie kopii zapasowej. Testowanie integralności wydłuża czas potrzebny na utworzenie kopii zapasowej katalogu, ale zmniejsza ryzyko utraty danych.

  Uwaga:

  Można również sprawdzić integralność katalogu po otwarciu katalogu. W panelu Ogólne okna dialogowego Preferencje wybierz Podczas uruchamiania użyj tego katalogu > Zapytaj mnie po uruchomieniu programu Lightroom. Następnie uruchom program Lightroom Classic. W oknie dialogowym Wybierz katalog wybierz opcję Przetestuj integralność tego katalogu, a następnie kliknij Otwórz.

  Optymalizuj katalog po utworzeniu kopii zapasowej

  Czyści i porządkuje plik bazy danych, aby działał szybciej i wydajniej.

  Pomiń do jutra

  Jeśli chcesz tworzyć kopię zapasową katalogu raz dziennie, kliknij, aby odłożyć operację o jeden dzień.

  Pomiń do następnego tygodnia

  Jeśli chcesz tworzyć kopię zapasową katalogu raz w tygodniu, kliknij, aby odłożyć operację o jeden tydzień.

  Pomiń do następnego miesiąca

  Jeśli chcesz tworzyć kopię zapasową katalogu raz w miesiącu, kliknij, aby odłożyć operację o jeden miesiąc.

  Pomiń tym razem

  Kliknij, aby odłożyć tworzenie kopii zapasowej do czasu następnego zamknięcia programu Lightroom Classic.

  Okno dialogowe Utwórz kopię zapasową katalogu w programie Lightroom Classic CC

Ręczne wykonywanie kopii zapasowej katalogu

 1. Wybierz kolejno Edycja > Ustawienia katalogu (Windows) lub Lightroom Classic > Ustawienia katalogu (Mac OS).

 2. Wybierz opcję Utwórz kopię zapasową katalogu > Po następnym zamknięciu programu Lightroom.

  Tworzenie kopii zapasowej katalogu po zamknięciu programu Lightroom

 3. Zamknij okno, a następnie zamknij program Lightroom Classic.

Przywracanie kopii zapasowej katalogu

 1. Odszukaj i rozpakuj plik kopii zapasowej. 

 2. Wybierz polecenie Plik > Otwórz katalog.

 3. Przejdź do lokalizacji pliku kopii zapasowej katalogu.
 4. Wybierz pliki kopii zapasowych .lrcat i .lrcat-data i kliknij przycisk Otwórz.

 5. (Opcjonalnie) Skopiuj katalog objęty kopią zapasową do lokalizacji oryginalnego katalogu, aby go zastąpić.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?