Błąd „Niepowodzenie prawidłowego uruchomienia (0Xc000007b)” podczas uruchamiania programu Lightroom | Windows

Problem: Błąd „Niepowodzenie prawidłowego uruchomienia (0Xc000007b)”

Podczas próby uruchomienia programu Lightroom w systemie Windows pojawia się następujący komunikat lightroom.exe — Błąd aplikacji:

Nie udało się poprawnie uruchomić aplikacji (0xc000007b). Kliknij przycisk OK, aby zamknąć aplikację.

Komunikat o błędzie aplikacji

System operacyjny

Windows

Rozwiązania

Wypróbuj następujące rozwiązania w kolejności podanej poniżej. Po wykonaniu kroków dla każdego z rozwiązań należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Rozwiązanie 1: Pobierz i zainstaluj pakiet DLL w katalogu instalacyjnym programu Lightroom.

  1. Pobierz poniższy pakiet zip, który zawiera dwa pliki: msvcr100.dll i msvcr80.dll:

    Pobierz

  2. Wypakuj zawartość pakietu do następującej lokalizacji:

    C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom [Wersja]\

Rozwiązanie 2: Odinstaluj i zainstaluj ponownie program Lightroom.

Program Lightroom nie zawiera dezinstalatora, więc trzeba go odinstalować ręcznie. Zobacz artykuł Ręcznie odinstaluj program Lightroom.

Po zakończeniu dezinstalacji ponownie zainstaluj program Lightroom. Przeczytaj artykuł Pobieranie i instalacja aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązanie 3: Odinstaluj i napraw biblioteki uruchomieniowe Microsoft Visual C++ Runtime Libraries.

Biblioteki uruchomieniowe Microsoft Visual C++ Runtime Libraries mogą powodować konflikt z wymaganiami wstępnymi instalatora programu Lightroom. Aby odinstalować i naprawić biblioteki, wykonaj następujące czynności:

  1. Wykonaj czynności wymienione w sekcji Rozwiązanie 2: Odinstaluj i napraw pakiety redystrybucyjne MS C++ w artykule Windows | Program Lightroom nie uruchamia się.

  2. Po zakończeniu odinstalowywania i naprawiania bibliotek Microsoft Visual C++ należy powtórzyć czynności opisane powyżej w tym artykule Rozwiązanie 2: Odinstaluj i zainstaluj ponownie program Lightroom .

Rozwiązanie 4: Uruchom naprawę lub ponowną instalację systemu Windows.

Aby uzyskać pomoc w wykonaniu tej czynności, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto