Komunikat wylogowania w programie Lightroom dla urządzeń przenośnych

Problem

Podczas próby wylogowania się z aplikacji Lightroom na urządzenia przenośne wyświetlany jest następujący komunikat wylogowania :

Trwa importowanie zdjęć z aparatu Lr. Jeśli wylogujesz się teraz, te zdjęcia zostaną utracone.

Komunikat o wylogowaniu z programu Lightroom na urządzenia przenośne

Systemy operacyjne

iOS oraz Android

Szczegóły

Przedstawiony powyżej komunikat wylogowywania może zostać wyświetlony w dwóch następujących sytuacjach:

Scenariusz 1: Próbujesz wylogować się po kliknięciu wielu zdjęć w formacie JPEG lub DNG w jednej sesji fotograficznej przy użyciu aparatu w aplikacji Lightroom

Gdy wykonasz zdjęcie w formacie JPEG lub DNG za pomocą aparatu w aplikacji Lightroom, zostanie ono najpierw zaimportowane do aplikacji Lightroom na urządzenia przenośne z rolki aparatu. Możesz otrzymać pokazany powyżej komunikat wylogowywania, jeśli spróbujesz się wylogować, gdy import jest jeszcze w toku.

Uwaga:

Jeśli w tym momencie wylogujesz się, zrobione zdjęcia, które oczekują na import z rolki aparatu, zostaną utracone. Na przykład, jeśli użytkownik wykonał 20 zdjęć za pomocą aparatu w aplikacji i wylogował się po zaimportowaniu tylko 15 zdjęć. Pozostałe 5 zdjęć w kolejce importu zostaje w tym przypadku utraconych.

Aby uniknąć utraty niektórych zdjęć, należy pozwolić programowi Lightroom zakończyć importowanie tych zdjęć przed wylogowaniem się. Aby wyświetlić postęp przesyłania, dotknij ikony chmury () i zobacz postęp w nagłówku Importowanie z rolki aparatu w menu.

Trwa importowanie z rolki aparatu
Trwa importowanie z rolki aparatu po zrobieniu zdjęcia aparatem w aplikacji

Podczas importowania zdjęć są one dodawane do kolejki przesyłania. Program Lightroom na urządzenia przenośne rozpoczyna przesyłanie oryginalnych zdjęć (w pełnej rozdzielczości) do chmury, które są następnie synchronizowane z programem Lightroom na komputerze.

Scenariusz 2: Próbujesz się wylogować, gdy importowanie zdjęć z rolki aparatu jest jeszcze w toku

Inny scenariusz, w którym można otrzymać pokazany powyżej komunikat wylogowywania, występuje, gdy spróbujesz się wylogować, gdy import z rolki aparatu jest jeszcze w toku. Jeśli w tym momencie wylogujesz się, zdjęcia oczekujące w kolejce do zaimportowania nie będą dostępne w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne po ponownym zalogowaniu się. Konieczne będzie ponowne zaimportowanie oczekujących obrazów z rolki aparatu.

Aby uniknąć tej sytuacji, należy pozwolić programowi Lightroom zakończyć importowanie tych zdjęć przed wylogowaniem się. Jednak w przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza użytkownik nie straci żadnych zdjęć w przypadku wylogowania, ponieważ oryginalne kopie zdjęć są nadal dostępne w rolce aparatu urządzenia mobilnego.  

Co stanie się z przechwyconymi/zaimportowanymi zdjęciami po wygaśnięciu okresu próbnego?

Uwaga:

Bezpłatny okres próbny rozpoczyna się w dniu zainstalowania bezpłatnej aplikacji Lightroom na urządzeniu przenośnym z Apple App Store lub Google Play. Po wygaśnięciu bezpłatnego okresu próbnego aplikacja Lightroom na urządzenia przenośne wyświetli żółty symbol ostrzegawczy nad ikoną chmury (). Dotknięcie ikony spowoduje wyświetlenie komunikatu „Synchronizacja jest wyłączona”. Na pasku bocznym pod Twoim identyfikatorem Adobe ID wyświetlany jest komunikat „Wersja próbna wygasła”.

Po wygaśnięciu okresu próbnego użytkownik traci dostęp do funkcji synchronizacji na wszystkich swoich urządzeniach. W związku z tym obrazy, które zostały właśnie przechwycone lub zaimportowane, pozostają w kolejce do wysłania w stanie wstrzymania.

W aplikacji Lightroom na urządzenia przenośne można jednak nadal przeglądać, edytować, udostępniać i zapisywać zdjęcia w rolce aparatu. Należy pamiętać, że niektóre funkcje, takie jak edycja selektywna, wymagają płatnego członkostwa. Można także pobrać z chmury zsynchronizowane zdjęcia kolekcji, korzystając z opcji Włącz edycję offline.

Aby kontynuować synchronizację zrobionych zdjęć i wszelkich dokonanych edycji po wygaśnięciu wersji próbnej, można przekształcić wersję próbną w płatne członkostwo. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Przekształcanie wersji próbnej na płatne członkostwo w usłudze Creative CloudPamiętaj, aby użyć tego samego identyfikatora Adobe ID, którego używasz w aplikacji Lightroom na urządzenia przenośne. Po przekształceniu wersji próbnej w płatne członkostwo komunikat „Okres próbny wygasł” na pasku bocznym aplikacji Lightroom na urządzenia przenośne zmienia się na „Zasubskrybowano”. Zdjęcia oczekujące w kolejce do wysłania zaczynają być synchronizowane z chmurą, łącznie z wszelkimi wprowadzonymi przez użytkownika zmianami.

Status wygasłej wersji próbnej programu Lightroom na urządzenia przenośne na pasku bocznym
Stan wygaśnięcia okresu próbnego na pasku bocznym

Synchronizacja wyłączona, a kolejka wysyłania wstrzymana po wygaśnięciu okresu próbnego.
Synchronizacja wyłączona, a wysyłanie wstrzymane po wygaśnięciu okresu próbnego.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?