Aplikacje Lightroom na komputer i przenośne są niedostępne dla członków stowarzyszeń Education | Kivuto

Członkostwo w usłudze Creative Cloud zakupione w Kivuto nie obejmuje programu Lightroom

Członkostwo Creative Cloud wykupione w Kivuto może nie obejmować dostępu do aplikacji Lightroom na komputer i urządzenia przenośne — w zależności od tego, jakie licencje na użytek domowy oferuje dana instytucja.

Rozwiązanie

Aby dowiedzieć się, jakie produkty i usługi są dostępne w ramach umowy licencyjnej, należy skontaktować się z działem informatycznym/administracyjnym danej instytucji.

Dostęp do programu Lightroom i innych usług można też uzyskać, kupując w witrynie członkostwo osobiste w planie Creative Cloud Photography, Creative Cloud all apps lub Creative Cloud for teams.

Uwaga: Nie ma to zastosowania do członkostwa edukacyjnego Student & Teacher zakupionego w witrynach Adobe.com, Amazon.com i u innych sprzedawców (z wyjątkiem Kivuto).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?