Obsługa połączenia przewodowego w urządzeniach Apple Silicon

Dowiedz się, jak importować zdjęcia z aparatu podłączonego przewodowo na urządzeniach Apple Silicon

Od wydania z czerwca 2021 roku (wersja 10.3) program Lightroom Classic jest natywnie zgodny z urządzeniami Apple z procesorami M1. Przechwytywanie przewodowe jest obsługiwane na urządzeniach Apple Silicon w trybie emulacji Rosetta.

Rozpocznij przechwytywanie przewodowe

Aby uruchomić przechwytywanie przewodowe na urządzeniach Apple Silicon, wykonaj następujące czynności:

 1. Podłącz do komputera aparat obsługiwany do komputera i otwórz program Lightroom Classic.

 2. Wybierz polecenie Plik > Przechwytywanie przewodowe > Rozpocznij przechwytywanie przewodowe.

 3. Kliknij przycisk Uruchom ponownie w wyświetlonym oknie dialogowym, aby ponownie uruchomić program Lightroom Classic w trybie Rosetta.

  Uruchom ponownie program Lightroom Classic w trybie Rosetta
  Uruchom ponownie program Lightroom Classic w trybie Rosetta

 4. Program Lightroom Classic uruchamia się w trybie Rosetta. Tryb można sprawdzić na górnym pasku programu Lightroom Classic. 

  Tryb Rosetta

 5. Teraz można zacząć korzystać z funkcji przechwytywania przewodowego. Więcej informacji dotyczące korzystania z funkcji przechwytywania przewodowego można znaleźć w sekcji Importuj zdjęcia z aparatu połączonego przewodowo.

 6. Po zaimportowaniu zdjęć należy ponownie uruchomić program Lightroom Classic w trybie natywnym.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?