Podręcznik użytkownika Anuluj

Importowanie zdjęć z połączonego aparatu

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
  11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
  12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe
 20. Rozwiązywanie problemów 
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy
Lightroom Classic — podłączanie aparatu

Gdy do komputera podłączone są obsługiwane aparaty cyfrowe firmy Canon lub Nikon, można importować zdjęcia bezpośrednio do katalogu Lightroom Classic. Można pominąć oprogramowanie do rejestrowania obrazów aparatu i zaimportować obrazy bezpośrednio z aparatu.

Uwaga:

Rozpoczynanie rejestrowania połączonego

 1. Podłącz obsługiwany aparat do komputera i otwórz program Lightroom Classic.

 2. Wybierz kolejno Plik > Rejestrowanie połączone > Rozpocznij rejestrowanie połączone.

 3. W oknie dialogowym Ustawienia rejestrowania połączonego określ sposób importowania zdjęć:

  Sesja

  Sesja to nazwa folderu, w którym przechowywane są zarejestrowane zdjęcia. Wybierz opcję Segmentuj zdjęcia według ujęć, aby utworzyć podfoldery w ramach sesji. Po kliknięciu przycisku OK możesz nazwać wszystkie podfoldery.

  Cel

  Wybierz lokalizację dla folderu sesji.

  Informacje

  W razie potrzeby dodaj metadane i słowa kluczowe do zaimportowanych zdjęć. Patrz Stosowanie metadanych i słów kluczowych do zdjęć podczas importowania.

  Wyłącz funkcję Automatyczne przejście dalej

  Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby program Lightroom Classic automatycznie wybierał ostatnio zarejestrowane zdjęcie. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby wyświetlić ostatnio zarejestrowane zdjęcie w obszarze podglądu.

 4. Kliknij OK, aby rozpocząć sesję fotografowania.

  Zostanie wyświetlone okno wykrywania aparatu. Pasek Połączenie pojawia się po wykryciu aparatu przez program Lightroom Classic.

  Lightroom Classic wykrywa połączony aparat
  Lightroom Classic wykrywa połączony aparat

 5. Użyj pływającego paska rejestrowania połączonego, aby dostosować elementy sterujące aparatu i ustawienia obróbki.  

  • Kliknij przycisk zwolnienia migawki (duży okrąg), aby wykonać zdjęcie. Możesz też nacisnąć przycisk migawki aparatu.
  • Opcjonalnie możesz wybrać ustawienie predefiniowane, które ma zostać zastosowane podczas importowania, z menu podręcznego Ustawienia obróbki. Patrz Stosowanie ustawień obróbki do zdjęć podczas importowania.
  • Kliknij przycisk Ustawienia w prawym dolnym rogu ruchomego paska, aby edytować ustawienia rejestrowania.
  • Za pomocą ruchomego paska rejestrowania możesz sterować prędkością migawki, przysłoną, czułością ISO i balansem bieli połączonego aparatu. 
  • W przypadku segmentacji zdjęć według ekspozycji naciśnij klawisze Ctrl+Shift+T (Windows) lub Command+Shift+T (macOS), aby utworzyć nowe zdjęcie. Możesz również kliknąć nazwę bieżącego ujęcia i wprowadzić nową nazwę ekspozycji.
  • Naciśnij klawisze Ctrl+T (Windows) lub Command+T (macOS), aby wyświetlić/ukryć ruchomy pasek rejestrowania połączonego.
  • Zamknij ruchomy pasek rejestrowania połączonego lub wybierz kolejno Plik > Rejestrowanie połączone > Zatrzymaj rejestrowanie połączone, aby zakończyć sesję.

Połączony aktywny widok

Zyskaj wgląd w bieżące prace, korzystając z nowego połączonego aktywnego widoku w programie Lightroom Classic dla aparatów Canon i Nikon. Aby włączyć aktywny widok, wykonaj następujące czynności:

 1. Podłącz obsługiwany aparat Canon lub Nikon lub do komputera i uruchom program Lightroom Classic.

 2. Wybierz kolejno Plik > Rejestrowanie połączone > Rozpocznij rejestrowanie połączone.

 3. W oknie dialogowym Ustawienia rejestrowania połączonego określ sposób importowania zdjęć:

  Sesja

  Sesja to nazwa folderu, w którym przechowywane są zarejestrowane zdjęcia. Wybierz opcję Segmentuj zdjęcia według ujęć, aby utworzyć podfoldery w ramach sesji. Po kliknięciu przycisku OK możesz nazwać wszystkie podfoldery.

  Cel

  Wybierz lokalizację dla folderu sesji.

  Informacje

  W razie potrzeby dodaj metadane i słowa kluczowe do zaimportowanych zdjęć. Patrz Stosowanie metadanych i słów kluczowych do zdjęć podczas importowania.

  Wyłącz funkcję Automatyczne przejście dalej

  Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby program Lightroom Classic automatycznie wybierał ostatnio zarejestrowane zdjęcie. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby wyświetlić ostatnio zarejestrowane zdjęcie w obszarze podglądu.

 4. Kliknij OK, aby rozpocząć sesję fotografowania. Zostanie wyświetlone okno wykrywania aparatu. Pasek Połączenie pojawia się po wykryciu aparatu przez program Lightroom Classic.

 5. Kliknij opcję Na żywo na pasku Połączenie, aby rozpocząć udostępnianie aktywnego widoku.

  Aktywny widok

  Aktywny widok z aparatu jest wyświetlany w osobnym oknie.

 6. W trybie aktywnego widoku możesz ustawić ostrość aparatu za pomocą paska Połączenie za pomocą przycisków regulacji ostrości.

  • Kliknij przycisk AF, aby włączyć/wyłączyć tryb automatycznej regulacji ostrości.
  • Jeśli tryb automatycznej regulacji ostrości jest wyłączony, za pomocą przycisków i można sterować ostrością ręcznie.

   

  Przyciski regulacji ostrości
  Przyciski regulacji ostrości

  Uwaga:
  • Elementy sterujące ostrością są dostępne tylko wtedy, gdy obiektyw podłączonego aparatu znajduje się w trybie automatycznej regulacji ostrości.
  • Elementy sterujące ostrością umożliwiające ręczną regulację ostrości są aktywne tylko wtedy, gdy tryb automatycznej regulacji ostrości jest wyłączony.
 7. Użyj pływającego paska rejestrowania połączonego, aby dostosować inne elementy sterujące aparatu i ustawienia obróbki.  

  • Kliknij przycisk zwolnienia migawki (duży okrąg), aby wykonać zdjęcie. Możesz też nacisnąć przycisk migawki aparatu.
  • Opcjonalnie możesz wybrać ustawienie predefiniowane, które ma zostać zastosowane podczas importowania, z menu podręcznego Ustawienia obróbki. Patrz Stosowanie ustawień obróbki do zdjęć podczas importowania.
  • Kliknij przycisk Ustawienia w prawym dolnym rogu ruchomego paska, aby edytować ustawienia rejestrowania.
  • Za pomocą ruchomego paska rejestrowania możesz sterować prędkością migawki, przysłoną, czułością ISO i balansem bieli połączonego aparatu. 
  • W przypadku segmentacji zdjęć według ekspozycji naciśnij klawisze Ctrl+Shift+T (Windows) lub Command+Shift+T (macOS), aby utworzyć nowe zdjęcie. Możesz również kliknąć nazwę bieżącego ujęcia i wprowadzić nową nazwę ekspozycji.
  • Naciśnij klawisze Ctrl+T (Windows) lub Command+T (macOS), aby wyświetlić/ukryć ruchomy pasek rejestrowania połączonego.
  • Zamknij ruchomy pasek rejestrowania połączonego lub wybierz kolejno Plik > Rejestrowanie połączone > Zatrzymaj rejestrowanie połączone, aby zakończyć sesję.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?