Jeśli nie możesz zaktualizować informacji o karcie kredytowej, może to wynikać z następujących powodów:

Możliwym rozwiązaniem jest użycie innej przeglądarki internetowej.

Niektóre przeglądarki mogą czasem wchodzić w konflikt z naszą stroną konta. Spróbuj użyć innej przeglądarki, aby edytować dane karty kredytowej.

Czy próbujesz aktualizować informacje o karcie kredytowej w dniu odnowienia/naliczenia opłaty?

Nie można zaktualizować szczegółów subskrypcji Creative Cloud w dniu odnowienia/naliczenia opłaty. Zaktualizuj szczegóły subskrypcji przed datą odnowienia/naliczenia opłaty.

Czy data uregulowania płatności upłynęła ponad 30 dni temu.

Jeśli nie uiszczono płatności za członkowstwo przez 30 dni lub więcej, konto zostanie zawieszone i nie można aktualizować szczegółów płatności.

Aby zaktualizować szczegóły płatności i ponownie aktywować konto, skontaktuj się z nami.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online