Masz pytania dotyczące rachunku? Znajdź odpowiedzi na często zadawane pytania.

Szczegóły dotyczące zakupów i członkowstwa można znaleźć na stronie Plany i produkty.  

Dlaczego tym razem obciążono mnie wyższą kwotą?


Jeśli rachunek obciążono wyższą kwota, niż poprzednio, może to wynikać z następujących powodów:

 • Zakończyła się promocyjna cena członkostwa i po jego odnowieniu naliczono zwykłą opłatę.
 • Korzystano z próbnej wersji produktu lub usługi Adobe (np. Photoshop lub Adobe Stock), która zmieniła się w płatną subskrypcję po zakończeniu okresu próbnego. Próbne wersje niektórych produktów Adobe automatycznie stają się płatnymi subskrypcjami po zakończeniu okresu próbnego.
 • Zakupiono obraz premium Adobe Stock lub dodatkowe obrazy Adobe Stock (wykraczające poza plan miesięczny).
 • Cena członkowstwa w Twoim regionie wzrosła niedawno.

Dowiedz się, dlaczego na rachunku pojawiła się większa kwota.


Dlaczego naliczono podwójną opłatę?


Jeśli na rachunku pojawiły się dwie podobne opłaty, może to wynikać z kilku powodów:

 • Niedawno zakupiono produkt lub usługę przy użyciu tego samego lub innego identyfikatora Adobe ID (zwykle jest to Twój adres e-mail).
 • Anulowano roczny plan przed datą jego odnowienia. 
 • Niezapłaconą należność za poprzedni miesiąc przeniesiono na rachunek za ten miesiąc.
 • Produkty zakupiono osobno na różnie identyfikatory Adobe ID, przy użyciu tej samej karty.
 • Zamówienie złożono więcej niż raz.

Dowiedz się, dlaczego na rachunku pojawiły się dwie podobne opłaty.


Nic nie zakupiono na mój rachunek of firmy Adobe. Dlaczego na rachunku pojawiła się opłata?

Jeśli na rachunku za kartę kredytową pojawiła się nieoczekiwana opłata na konto firmy Adobe, może to wynikać z następujących powodów:

 • Nie anulowano wersji próbnej produktu Adobe (np. Photoshop lub Adobe Stock). Próbne wersje niektórych produktów Adobe automatycznie stają się płatnymi subskrypcjami po zakończeniu okresu próbnego.
 • Wykupiono usługę opłacaną corocznie, taką jak PDF Pack.

Dowiedz się, dlaczego na rachunku pojawiła się opłata do firmy Adobe.


Dlaczego przypomniano mi o dokonanej już płatności do firmy Adobe?

Przypomnienie o płatności mogło się pojawić przez jeden z następujących powodów:

 • Masz więcej, niż jedną subskrypcję.
 • Zakupiono produkt lub usługę przy użyciu innego identyfikatora Adobe ID (zwykle jest to Twój adres e-mail).
 • Karta kredytowa straciła ważność lub zmienił się adres na niej.

Dowiedz się, dlaczego wysłano przypomnienie o płatności.


Dlaczego nie mogę zaktualizować informacji o karcie kredytowej?

Jeśli nie możesz zaktualizować informacji o karcie kredytowej lub nie pojawia się wymagana opcja, może to wynikać z następujących powodów:

 • Przeglądarka nie jest zgodna ze stroną konta.
 • Próbujesz aktualizować informację o karcie kredytowej w dniu odnowienia/naliczenia opłaty.
 • Data uregulowania płatności upłynęła ponad 30 dni temu.

Dowiedz się, dlaczego nie możesz aktualizować swoich informacji o karcie kredytowej i jak rozwiązać problem.


Dlaczego na moim rachunku jest dodatkowa opłata?

Jeśli na rachunku pojawiła się dodatkowa opłata, może to być spowodowane:

 • Anulowaniem rocznego planu przed datą jego odnowienia, co skutkuje naliczeniem opłaty za wcześniejsze zakończenie. 
 • Zakupem obrazu premium Adobe Stock lub dodatkowych obrazów Adobe Stock (wykraczających poza plan miesięczny).
 • Pobrano próbną wersję produktu lub usługi Adobe (np. Adobe Stock lub Photoshop), która zmieniła się w płatną subskrypcję po zakończeniu okresu próbnego.
 • Automatycznym odnowieniem rocznego planu zakupionego w roku poprzednim, na przykład Create PDF, PDF Pack, Export PDF lub Fill & Sign.

Dowiedz się, dlaczego na rachunku pojawiła się dodatkowa opłata.


Nadal potrzebujesz pomocy?

Aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu pytania o płatność, skontaktuj się z nami.


Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online