Jeśli na rachunku za kartę kredytową pojawiła się nieoczekiwana opłata do firmy Adobe, może to wynikać z następujących powodów.

Czy produkt zakupiono dla innej osoby?

Czy produkt lub usługę Adobe zakupiono dla innej osoby – na przykład członka rodziny, znajomego lub współpracownika?

Czy pobrano wersję próbną programu Adobe Acrobat?

Jeśli pobrano wersję próbną programu Adobe Acrobat, zwykła subskrypcja rozpoczyna się po zakończeniu okresu próbnego. Szczegółowe informacje na temat subskrypcji znajdują się na stronie Plany i produkty.

Czy wykorzystano wersję próbną członkowstwa w usłudze Adobe Stock?

Po zakończeniu darmowej oferty usługi Adobe Stock rozpoczyna się płatny okres członkowstwa i miesięczna opłata jest naliczana automatycznie.

Czy w zeszłym roku zakupiono usługę dotyczącą plików PDF, taką jak Create PDF?

Niektóre usługi dotyczące plików PDF są odnawiane co rok, na przykład Create PDF, PDF Pack, Export PDF lub Fill & Sign. Możesz zobaczyć swoje subskrypcje na stronie Plany i produkty.

Podejrzewasz oszustwo? Oto co należy zrobić.

Jeśli żaden z powyższych powodów nie ma zastosowania i podejrzewasz oszustwo, skontaktuj się z nami.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online