Uwaga:

Od października 2017 r. aplikacja Preview CC nie będzie dostępna do pobrania i nie będzie poddawana konserwacji. Z wydania programu Photoshop CC z października 2017 r. usunięto też funkcję Podgląd urządzenia. Jeśli na Twoim urządzeniu znajduje się wcześniej pobrana wersja aplikacji Preview CC, możesz w dalszym ciągu używać jej z wcześniejszymi wersjami programu Photoshop.

preview_appicon_128

Aplikacja Adobe Preview CC jest uzupełnieniem programu Photoshop dla urządzeń z systemem iOS i służy do generowania podglądu w czasie rzeczywistym, umożliwiając przeglądanie projektów podczas ich edytowania w programie Photoshop. Dzięki aplikacji Preview CC będziesz mieć pewność, że projekty są wyświetlane na docelowych urządzeniach dokładnie tak, jak tego chcesz. Aplikacja Preview CC przyspiesza proces projektowania i ogranicza czas konieczny do przetestowania projektu na ekranach różnej wielkości.

W przypadku dokumentów z obszarami kompozycji właściwy obszar jest wybierany poprzez dopasowanie jego rozmiaru i ustawienia do rozmiaru połączonego urządzenia.


device preview2

Ogólne informacje

Co to jest program Preview CC i jakie ma funkcje?

Aplikacja Preview CC to najszybszy sposób na uzyskanie podglądu projektów tworzonych na urządzeniach mobilnych i w sieci, z gwarantowaną precyzyjnością i dostępem na wielu urządzeniach z systemem iOS. Dzięki aplikacji Preview CC będziesz mieć pewność, że projekty są wyświetlane na docelowych urządzeniach z systemem iOS dokładnie tak, jak tego chcesz.

Czy do korzystania z aplikacji Preview CC konieczny jest program Adobe Photoshop?

Tak. Aplikacja Preview CC stanowi uzupełnienie wersji programu Adobe Photoshop CC na rok 2015.

Czy muszę mieć konto w usłudze Creative Cloud, aby korzystać z aplikacji Preview CC?

Aby móc korzystać z aplikacji Preview CC, potrzebne jest bezpłatne albo płatne członkostwo w usłudze Creative Cloud. Jeśli go jeszcze nie masz, zarejestruj się w bezpłatnym planie członkowskim w usłudze Creative Cloud.

Czy aplikację Preview CC można pobrać bezpłatnie?

Aplikacja Preview CC nie jest już dostępna w sklepie App Store.

Użytkownicy, którzy uprzednio pobrali aplikację Preview CC i nie przeprowadzili aktualizacji do wersji programu Photoshop CC z października 2017, mogą nadal korzystać z tego narzędzia we wcześniejszych wersjach programu Photoshop CC.

Gdzie mogę uzyskać pomoc i obsługę techniczną w zakresie aplikacji Adobe Preview CC?

Przejrzyj stronę pomocy Device Preview lub opublikuj pytanie na forach Device Preview.

Korzystanie z aplikacji Adobe Preview CC

Czy aplikacja Preview CC działa w każdej wersji systemu iOS?

Aplikacja Preview CC będzie działać na każdym urządzeniu z system iOS 8 lub nowszym.

 • iPad Pro
 • iPhone 4s
 • iPhone 5
 • iPhone 5c
 • iPhone 5s
 • iPhone 6
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPod Touch (5. generacja)
 • iPad 2
 • iPad (3. generacja)
 • iPad (4. generacja)
 • iPad Air
 • iPad Air 2
 • iPad Mini
 • iPad Mini 2
 • iPad Mini 3

Czy aplikacja Preview CC jest dostępna na urządzenia z systemem Android?

Aplikacja Preview CC nie jest dostępna w systemie Android.

Z którą wersją programu Photoshop współpracuje aplikacja Preview CC?

Aplikacja Preview CC współpracuje z wersją Photoshop CC 2015, która jest dostępna do bezpłatnego pobrania dla członków usługi Creative Cloud. Zobacz Pobieranie programu Photoshop, aby pobrać wersję Photoshop CC 2015.

Jak połączyć aplikację Preview CC z programem Photoshop?

Połączenie między aplikacją Preview CC a programem Photoshop można nawiązać za pomocą portu USB lub poprzez sieć Wi-Fi.

Przy łączeniu aplikacji Preview CC z programem Photoshop po raz pierwszy w programie Photoshop musi być otwarty panel Podgląd urządzenia. Przy kolejnych połączeniach panel ten nie musi być otwarty.

Czy do korzystania z aplikacji Adobe Preview CC konieczne jest posiadanie identyfikatora Adobe ID?

Aby móc korzystać z aplikacji Preview CC za pośrednictwem sieci Wi-Fi, należy zalogować się na swoje konto Creative Cloud za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Ile urządzeń może być jednocześnie połączonych z programem Photoshop CC?

Nie ma ustalonych ograniczeń co do liczby urządzeń. Należy jednak pamiętać, że im więcej urządzeń jest jednocześnie połączonych, tym więcej przepustowości jest wymagane do przesyłania obrazów, co może spowalniać wyświetlanie.

Jak nawiązać połączenie za pomocą USB?

Najpierw pobierz i zainstaluj na komputerze aplikację iTunes. Następnie, przed połączeniem aplikacji Preview CC z programem Photoshop za pomocą portu USB, upewnij się, że:

 • Aplikacja Preview CC jest uruchomiona na urządzeniu.
 • Kabel USB jest podłączony do komputera, na którym uruchomiony jest program Photoshop.
 • W programie Photoshop otwarty jest panel Podgląd urządzenia.

Jak połączyć się z programem Photoshop poprzez sieć Wi-Fi?

Aby nawiązać połączenie między aplikacją Preview CC a programem Photoshop za pośrednictwem sieci Wi-Fi, należy wykonać poniższe kroki:

 • Zaloguj się do aplikacji Adobe Preview CC za pomocą konta w usłudze Creative Cloud.
 • Sprawdź, czy program Adobe Photoshop i urządzenie działają w tej samej sieci Wi-Fi.
 • Upewnij się, że panel Podgląd urządzenia w programie Photoshop jest otwarty.

Jak uzyskać podgląd projektu tworzonego w aplikacji mobilnej jednocześnie na dwóch urządzeniach?

Aby mieć dostęp do podglądu projektu jednocześnie na dwóch urządzeniach — np. iPad i iPhone — upewnij się, że oba urządzenia są połączone z programem Photoshop poprzez sieć Wi-Fi lub za pomocą portu USB. Aplikacja Preview CC automatycznie wykrywa i wyświetla obszary kompozycji dopasowane rozmiarem do każdego urządzenia.

Czy mogę przechodzić między obszarami kompozycji na moim urządzeniu poprzez ich przesuwanie?

Tak, można wyświetlać różne obszary kompozycji i przechodzić między nimi, po prostu je przesuwając. Aplikacja Preview CC umożliwia przesuwanie obszarów kompozycji według ich szerokości. Na przykład po połączeniu urządzenia iPhone 5, aby wyświetlić plik PSD posiadający obszary kompozycji dla różnych rozmiarów urządzeń z systemem iOS, aplikacja Preview CC automatycznie wyświetli pierwszy obszar kompozycji dla urządzenia iPhone 5. Można także wybrać konkretny obszar kompozycji z menu nawigacyjnego aplikacji i przechodzić między obszarami, które pasują pod względem szerokości do wybranego obszaru.

Czy mogę przechodzić między warstwami kompozycji na urządzeniu?

Aplikacja Preview CC pokazuje warstwę kompozycji aktywną w danym momencie w programie Photoshop. Aby wybrać warstwę kompozycji do podglądu, skorzystaj z panelu Warstwy kompozycji w programie Photoshop.

Czy mogę wyświetlać moje projekty w czasie rzeczywistym podczas edytowania ich w programie Photoshop?

Zależy to od rozmiaru pliku programu Photoshop i liczby warstw. Wyświetlenie w aplikacji Preview CC zmian, które zostały dokonane w programie Photoshop, może zająć kilka sekund.

Jakie gesty rozpoznaje aplikacja Preview CC?

Przesuń, aby przechodzić między różnymi obszarami kompozycji i wyświetlać je na urządzeniach.

Rozsuń, aby powiększyć; zsuń palce do siebie, aby zmniejszyć.

Dotknij dwukrotnie, aby przełączać pomiędzy widokami 100% i Wypełnienie ekranu.

Przeciągnij, aby obrócić obraz.

Czy będę mieć dostęp do podglądu mojej aplikacji po przerwaniu połączenia urządzenia z programem Photoshop?

Tak. Aplikacja Preview CC zapisuje w pamięci podręcznej obszary kompozycji przeglądane przed zakończeniem połączenia. 

Czy aplikacja Preview CC obsługuje orientację poziomą i pionową?

Tak, aplikacja Preview CC obsługuje zarówno orientację poziomą, jak i pionową. Aplikacja Preview CC automatycznie wykrywa obszary kompozycji o prawidłowych rozmiarach dla tej orientacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online