Uwaga:

Od października 2017 r. aplikacja Preview nie będzie dostępna do pobrania i nie będzie objęta aktywnym serwisowaniem. Z wydania programu Photoshop z października 2017 r. usunięto też funkcję Podgląd urządzenia. Jeśli na Twoim urządzeniu iOS znajduje się wcześniej pobrana wersja aplikacji Preview, możesz w dalszym ciągu używać jej z wcześniejszymi wersjami programu Photoshop.

preview_appicon_128

Aplikacja Adobe Preview jest uzupełnieniem programu Photoshop na urządzenia z systemem iOS i służy do generowania podglądu w czasie rzeczywistym, umożliwiając przeglądanie projektów podczas ich edytowania w programie Photoshop. Dzięki aplikacji Preview będziesz mieć pewność, że projekty są wyświetlane na docelowych urządzeniach dokładnie tak, jak tego chcesz. Aplikacja Preview przyspiesza proces projektowania i ogranicza czas konieczny do przetestowania projektu na ekranach różnej wielkości.

W przypadku dokumentów z obszarami kompozycji właściwy obszar jest wybierany poprzez dopasowanie jego rozmiaru i ustawienia do rozmiaru połączonego urządzenia.


device preview2

Ogólne informacje

Aplikacja Preview to najszybszy sposób jednoczesnego wyświetlania na wielu urządzeniach iOS precyzyjnego podglądu treści przeznaczonych do aplikacji mobilnych i na strony WWW. Dzięki aplikacji Preview będziesz mieć pewność, że projekty są wyświetlane na docelowych urządzeniach z systemem iOS dokładnie tak, jak tego chcesz.

Tak. Aplikacja Preview stanowi uzupełnienie wersji programu Adobe Photoshop na rok 2015.

Do korzystania z aplikacji Preview potrzebne jest bezpłatne albo płatne konto Creative Cloud. Jeśli go jeszcze nie masz, załóż bezpłatne konto Creative Cloud.

Aplikacja Preview nie jest już dostępna w sklepie App Store.

Użytkownicy, którzy uprzednio pobrali aplikację Preview i nie przeprowadzili aktualizacji do wersji programu Photoshop z października 2017, mogą nadal korzystać z tego narzędzia we wcześniejszych wersjach programu Photoshop.

Przejrzyj stronę pomocy Device Preview lub opublikuj pytanie na forach Device Preview.

Korzystanie z aplikacji Adobe Preview

Aplikacja Preview będzie działać na każdym urządzeniu z system iOS 8 lub nowszym.

 • iPad Pro
 • iPhone 4s
 • iPhone 5
 • iPhone 5c
 • iPhone 5s
 • iPhone 6
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPod Touch (5. generacja)
 • iPad 2
 • iPad (3. generacja)
 • iPad (4. generacja)
 • iPad Air
 • iPad Air 2
 • iPad Mini
 • iPad Mini 2
 • iPad Mini 3

Aplikacja Preview nie jest dostępna w systemie Android.

Aplikacja Preview współpracuje z wersją Photoshop 2015, która jest dostępna jako bezpłatna aktualizacja dla użytkowników usługi Creative Cloud. 

Połączenie między aplikacją Preview a programem Photoshop można nawiązać za pomocą portu USB lub przez sieć Wi-Fi.

Przy łączeniu aplikacji Preview z programem Photoshop po raz pierwszy w programie Photoshop musi być otwarty panel Podgląd urządzenia. Przy kolejnych połączeniach panel ten nie musi być otwarty.

Aby móc korzystać z aplikacji Preview za pośrednictwem sieci Wi-Fi, należy zalogować się na swoje konto Creative Cloud za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Nie ma ustalonych ograniczeń co do liczby urządzeń. Należy jednak pamiętać, że im więcej urządzeń jest jednocześnie połączonych, tym więcej przepustowości jest wymagane do przesyłania obrazów, co może spowalniać wyświetlanie.

Najpierw pobierz i zainstaluj na komputerze aplikację iTunes. Następnie, przed połączeniem aplikacji Preview z programem Photoshop za pomocą portu USB, upewnij się, że:

 • Aplikacja Preview jest uruchomiona na urządzeniu.
 • Kabel USB jest podłączony do komputera, na którym uruchomiony jest program Photoshop.
 • W programie Photoshop otwarty jest panel Podgląd urządzenia.

Aby nawiązać połączenie między aplikacją Preview a programem Photoshop za pośrednictwem sieci Wi-Fi, należy wykonać poniższe kroki:

 • Zaloguj się w aplikacji Adobe Preview za pomocą konta Creative Cloud.
 • Sprawdź, czy program Adobe Photoshop i urządzenie działają w tej samej sieci Wi-Fi.
 • Upewnij się, że panel Podgląd urządzenia w programie Photoshop jest otwarty.

Aby mieć dostęp do podglądu projektu jednocześnie na dwóch urządzeniach — np. iPad i iPhone — upewnij się, że oba urządzenia są połączone z programem Photoshop poprzez sieć Wi-Fi lub za pomocą portu USB. Aplikacja Preview automatycznie wykrywa i wyświetla obszary kompozycji dopasowane rozmiarem do każdego urządzenia.

Tak. Można wyświetlać różne obszary kompozycji i przechodzić między nimi, przesuwając palcem. Aplikacja Preview umożliwia przesuwanie obszarów kompozycji uporządkowanych według szerokości. Na przykład: Jeśli plik PSD zawiera obszary kompozycji przeznaczone na różne rozmiary urządzeń iOS i zostanie podłączone urządzenie iPhone 5, to aplikacja Preview automatycznie wyświetli pierwszy obszar kompozycji przeznaczony na urządzenie iPhone 5. Można także zaznaczyć konkretny obszar kompozycji w menu nawigacyjnym aplikacji i przechodzić między obszarami o takiej samej szerokości jak zaznaczony obszar.

Aplikacja Preview pokazuje warstwę kompozycji aktywną w danym momencie w programie Photoshop. Aby wybrać warstwę kompozycji do podglądu, skorzystaj z panelu Warstwy kompozycji w programie Photoshop.

Zależy to od rozmiaru pliku programu Photoshop i liczby warstw. Wyświetlenie w aplikacji Preview zmian, które zostały dokonane w programie Photoshop, może zająć kilka sekund.

Przesuń, aby przechodzić między różnymi obszarami kompozycji i wyświetlać je na urządzeniach.

Rozsuń palce, aby powiększyć; zsuń palce do siebie, aby zmniejszyć.

Dotknij dwukrotnie, aby przełączać pomiędzy widokami 100% i Wypełnienie ekranu.

Przeciągnij, aby przesuwać panoramicznie obraz.

Tak. Aplikacja Preview zapisuje w pamięci podręcznej obszary kompozycji przeglądane przed zakończeniem połączenia. 

Tak. Aplikacja Preview obsługuje zarówno orientację poziomą, jak i pionową. Aplikacja Preview automatycznie wykrywa obszary kompozycji o rozmiarach odpowiednich do danej orientacji.