Uwaga:

Od października 2017 r. aplikacja Preview nie będzie dostępna do pobrania i nie będzie objęta aktywnym serwisowaniem. Z wydania programu Photoshop z października 2017 r. usunięto też funkcję Podgląd urządzenia. Jeśli na Twoim urządzeniu iOS znajduje się wcześniej pobrana wersja aplikacji Preview, możesz w dalszym ciągu używać jej z wcześniejszymi wersjami programu Photoshop.

preview_appicon_128

Aplikacja Adobe Preview jest uzupełnieniem programu Photoshop na urządzenia z systemem iOS i służy do generowania podglądu w czasie rzeczywistym, umożliwiając przeglądanie projektów podczas ich edytowania w programie Photoshop. Dzięki aplikacji Preview będziesz mieć pewność, że projekty są wyświetlane na docelowych urządzeniach dokładnie tak, jak tego chcesz. Aplikacja Preview przyspiesza proces projektowania i ogranicza czas konieczny do przetestowania projektu na ekranach różnej wielkości.

W przypadku dokumentów z obszarami kompozycji właściwy obszar jest wybierany poprzez dopasowanie jego rozmiaru i ustawienia do rozmiaru połączonego urządzenia.


device preview2

Ogólne informacje

Co to jest program Preview i jakie ma funkcje?

Aplikacja Preview to najszybszy sposób jednoczesnego wyświetlania na wielu urządzeniach iOS precyzyjnego podglądu treści przeznaczonych do aplikacji mobilnych i na strony WWW. Dzięki aplikacji Preview będziesz mieć pewność, że projekty są wyświetlane na docelowych urządzeniach z systemem iOS dokładnie tak, jak tego chcesz.

Czy do korzystania z aplikacji Preview konieczny jest program Adobe Photoshop?

Tak. Aplikacja Preview stanowi uzupełnienie wersji programu Adobe Photoshop na rok 2015.

Czy muszę mieć konto Creative Cloud, aby korzystać z aplikacji Preview?

Do korzystania z aplikacji Preview potrzebne jest bezpłatne albo płatne konto Creative Cloud. Jeśli go jeszcze nie masz, załóż bezpłatne konto Creative Cloud.

Czy aplikację Preview można pobrać bezpłatnie?

Aplikacja Preview nie jest już dostępna w sklepie App Store.

Użytkownicy, którzy uprzednio pobrali aplikację Preview i nie przeprowadzili aktualizacji do wersji programu Photoshop z października 2017, mogą nadal korzystać z tego narzędzia we wcześniejszych wersjach programu Photoshop.

Gdzie mogę uzyskać pomoc i obsługę techniczną w zakresie aplikacji Adobe Preview?

Przejrzyj stronę pomocy Device Preview lub opublikuj pytanie na forach Device Preview.

Korzystanie z aplikacji Adobe Preview

Czy aplikacja Preview działa w każdej wersji systemu iOS?

Aplikacja Preview będzie działać na każdym urządzeniu z system iOS 8 lub nowszym.

 • iPad Pro
 • iPhone 4s
 • iPhone 5
 • iPhone 5c
 • iPhone 5s
 • iPhone 6
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPod Touch (5. generacja)
 • iPad 2
 • iPad (3. generacja)
 • iPad (4. generacja)
 • iPad Air
 • iPad Air 2
 • iPad Mini
 • iPad Mini 2
 • iPad Mini 3

Czy aplikacja Preview jest dostępna na urządzenia z systemem Android?

Aplikacja Preview nie jest dostępna w systemie Android.

Z którą wersją programu Photoshop współpracuje aplikacja Preview?

Aplikacja Preview współpracuje z wersją Photoshop 2015, która jest dostępna jako bezpłatna aktualizacja dla użytkowników usługi Creative Cloud. 

Jak połączyć aplikację Preview z programem Photoshop?

Połączenie między aplikacją Preview a programem Photoshop można nawiązać za pomocą portu USB lub przez sieć Wi-Fi.

Przy łączeniu aplikacji Preview z programem Photoshop po raz pierwszy w programie Photoshop musi być otwarty panel Podgląd urządzenia. Przy kolejnych połączeniach panel ten nie musi być otwarty.

Czy do korzystania z aplikacji Adobe Preview konieczne jest posiadanie identyfikatora Adobe ID?

Aby móc korzystać z aplikacji Preview za pośrednictwem sieci Wi-Fi, należy zalogować się na swoje konto Creative Cloud za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Ile urządzeń może być jednocześnie połączonych z programem Photoshop?

Nie ma ustalonych ograniczeń co do liczby urządzeń. Należy jednak pamiętać, że im więcej urządzeń jest jednocześnie połączonych, tym więcej przepustowości jest wymagane do przesyłania obrazów, co może spowalniać wyświetlanie.

Jak nawiązać połączenie za pomocą USB?

Najpierw pobierz i zainstaluj na komputerze aplikację iTunes. Następnie, przed połączeniem aplikacji Preview z programem Photoshop za pomocą portu USB, upewnij się, że:

 • Aplikacja Preview jest uruchomiona na urządzeniu.
 • Kabel USB jest podłączony do komputera, na którym uruchomiony jest program Photoshop.
 • W programie Photoshop otwarty jest panel Podgląd urządzenia.

Jak połączyć się z programem Photoshop poprzez sieć Wi-Fi?

Aby nawiązać połączenie między aplikacją Preview a programem Photoshop za pośrednictwem sieci Wi-Fi, należy wykonać poniższe kroki:

 • Zaloguj się w aplikacji Adobe Preview za pomocą konta Creative Cloud.
 • Sprawdź, czy program Adobe Photoshop i urządzenie działają w tej samej sieci Wi-Fi.
 • Upewnij się, że panel Podgląd urządzenia w programie Photoshop jest otwarty.

Jak uzyskać podgląd projektu tworzonego w aplikacji mobilnej jednocześnie na dwóch urządzeniach?

Aby mieć dostęp do podglądu projektu jednocześnie na dwóch urządzeniach — np. iPad i iPhone — upewnij się, że oba urządzenia są połączone z programem Photoshop poprzez sieć Wi-Fi lub za pomocą portu USB. Aplikacja Preview automatycznie wykrywa i wyświetla obszary kompozycji dopasowane rozmiarem do każdego urządzenia.

Czy mogę przechodzić między obszarami kompozycji na urządzeniu, przesuwając palcem?

Tak. Można wyświetlać różne obszary kompozycji i przechodzić między nimi, przesuwając palcem. Aplikacja Preview umożliwia przesuwanie obszarów kompozycji uporządkowanych według szerokości. Na przykład: Jeśli plik PSD zawiera obszary kompozycji przeznaczone na różne rozmiary urządzeń iOS i zostanie podłączone urządzenie iPhone 5, to aplikacja Preview automatycznie wyświetli pierwszy obszar kompozycji przeznaczony na urządzenie iPhone 5. Można także zaznaczyć konkretny obszar kompozycji w menu nawigacyjnym aplikacji i przechodzić między obszarami o takiej samej szerokości jak zaznaczony obszar.

Czy mogę przechodzić między warstwami kompozycji na urządzeniu?

Aplikacja Preview pokazuje warstwę kompozycji aktywną w danym momencie w programie Photoshop. Aby wybrać warstwę kompozycji do podglądu, skorzystaj z panelu Warstwy kompozycji w programie Photoshop.

Czy można wyświetlać projekty w czasie rzeczywistym podczas edytowania ich w programie Photoshop?

Zależy to od rozmiaru pliku programu Photoshop i liczby warstw. Wyświetlenie w aplikacji Preview zmian, które zostały dokonane w programie Photoshop, może zająć kilka sekund.

Jakie gesty rozpoznaje aplikacja Preview?

Przesuń, aby przechodzić między różnymi obszarami kompozycji i wyświetlać je na urządzeniach.

Rozsuń palce, aby powiększyć; zsuń palce do siebie, aby zmniejszyć.

Dotknij dwukrotnie, aby przełączać pomiędzy widokami 100% i Wypełnienie ekranu.

Przeciągnij, aby przesuwać panoramicznie obraz.

Czy będę mieć dostęp do podglądu aplikacji po zerwaniu połączenia między urządzeniem a programem Photoshop?

Tak. Aplikacja Preview zapisuje w pamięci podręcznej obszary kompozycji przeglądane przed zakończeniem połączenia. 

Czy aplikacja Preview obsługuje orientację poziomą i pionową?

Tak. Aplikacja Preview obsługuje zarówno orientację poziomą, jak i pionową. Aplikacja Preview automatycznie wykrywa obszary kompozycji o rozmiarach odpowiednich do danej orientacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online