Uwaga:

Funkcja podglądu urządzenia została usunięta z programu Photoshop CC w wersji z października 2017. Od października 2017 aplikacja Preview CC dla systemu iOS nie jest już dostępna do pobrania i nie będzie dalej rozwijana. Jeśli pobrano wcześniej aplikację Preview CC na urządzenie z systemem iOS, można nadal jej używać ze starszymi wersjami programu Photoshop (bez żadnych gwarancji).

Informacje na tej stronie dotyczą wcześniejszych wersji programu Photoshop.

Podgląd na różnych urządzeniach

Nowa funkcja Podgląd urządzenia oraz aplikacja Adobe Preview CC na urządzenia przenośne pozwalają w czasie rzeczywistym uzyskać podgląd projektów z programu Photoshop na wielu urządzeniach z systemem iOS. Zmiany wprowadzone w programie Photoshop CC są na bieżąco wyświetlane w aplikacji Preview CC. Z programem Photoshop można niezawodnie łączyć wiele urządzeń z systemem iOS, korzystając z komunikacji USB i Wi-Fi.

Jeśli dokument zawiera obszary kompozycji, funkcja Podgląd urządzenia próbuje wyświetlić odpowiedni obszar kompozycji przez dopasowanie rozmiaru i położenia obszaru kompozycji do rozmiaru podłączonego urządzenia. Za pomocą paska nawigacji można wyświetlić podgląd określonego obszaru kompozycji na urządzeniu. Jest też możliwe używanie gestu przeciągania do przechodzenia między obszarami kompozycji o zgodnej szerokości.

Łączenie aplikacji Preview CC z programem Photoshop

Z programem Photoshop można łączyć wiele urządzeń z systemem iOS, korzystając z komunikacji USB i Wi-Fi. Usługa Creative Cloud w funkcjonalny sposób zestawia urządzenia w pary z programem Photoshop.

Połączenie Wi-Fi

wi-fi-free-icon

Przed połączeniem aplikacji Preview CC z programem Photoshop przez sieć Wi-Fi upewnij się, że:

• Zalogowano się w usłudze Creative Cloud zarówno z poziomu programu Photoshop, jak i aplikacji Preview CC.

•Komputer z programem Photoshop i urządzenie z aplikacją Preview CC są przyłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

• W programie Photoshop jest otwarty panel Podgląd urządzenia. Aby otworzyć ten panel, w programie Photoshop wybierz polecenie Okno > Podgląd urządzenia.


Połączenie USB

usb-icon-free

Przed połączeniem aplikacji Preview CC z programem Photoshop przez port USB upewnij się, że:

• Aplikacja Preview CC jest zainstalowana i uruchomiona na urządzeniu.

• Kabel USB jest podłączony do komputera z programem Photoshop.

• W programie Photoshop jest otwarty panel Podgląd urządzenia. Aby otworzyć ten panel, w programie Photoshop wybierz polecenie Okno > Podgląd urządzenia.


Uwaga:

Jeśli w oknie Podgląd urządzenia nie widać urządzenia, kliknij opcję Wyszukaj urządzenia.

Uwaga:

Masz problem z podłączeniem urządzenia? Zobacz Rozwiązywanie problemów z łącznością funkcji Podgląd urządzenia

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia w panelu Podgląd urządzenia w programie Photoshop jest wyświetlana nazwa połączonego urządzenia. Zmiany projektu wprowadzone w programie Photoshop są odzwierciedlane w podglądzie na urządzeniu. Obrócenie urządzenia powoduje automatyczne obrócenie materiału, którego podgląd jest wyświetlany.

Uwaga:

Gdy aplikacja Preview CC jest łączona z programem Photoshop po raz pierwszy, wymagane jest wcześniejsze otwarcie panelu Podgląd urządzenia. Kolejne połączenia nie wymagają otwarcia tego panelu.

Wyszukaj urządzenia

Jeśli w oknie Podgląd urządzenia nie widać urządzenia, kliknij opcję Wyszukaj urządzenia.

Zakładka Podgląd urządzenia w programie Photoshop — brak podłączonych urządzeń
Wyszukiwanie urządzeń, gdy nie są podłączone żadne urządzenia

Zakładka Podgląd urządzenia w programie Photoshop — urządzenie podłączone
Wyszukiwanie urządzeń, gdy jest już podłączone urządzenie

Obsługa obszarów kompozycji

Można przewijać obszary kompozycji gestem przeciągania i wyświetlać ich podgląd na urządzeniach. Można na przykład sprawdzić wygląd obszaru kompozycji przeznaczonego dla telefonu iPhone na tym telefonie, a jednocześnie wyświetlać większą wersję tego obszaru na tablecie iPad. Przyspiesza to testowanie projektów dla wielu ekranów.

Aplikacja Preview CC automatycznie wybiera i wyświetla właściwy obszar kompozycji odpowiadający rozmiarowi ekranu urządzenia.

Typowe pytania

Aplikacja Preview CC nie jest jeszcze dostępna dla systemu Android.

Aplikacja Preview CC współpracuje z programem Photoshop CC 2015, który jest dostępny jako bezpłatna aktualizacja dla członków usługi Creative Cloud. Program Photoshop CC 2015 można pobrać jako aktualizację za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputery. Jest dostępny artykuł pomocy na temat instalowania i uaktualniania programu Photoshop CC 2015.

Aplikacja Preview CC obsługuje urządzenia z systemem iOS 8 lub nowszym:

 • iPad Pro
 • iPhone 4s
 • iPhone 5
 • iPhone 5c
 • iPhone 5s
 • iPhone 6
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPod Touch (5. generacji)
 • iPad 2
 • iPad (3. generacji)
 • iPad (4. generacji)
 • iPad Air
 • iPad Air 2
 • iPad Mini
 • iPad Mini 2
 • iPad Mini 3

Więcej informacji o aplikacji Preview CC

Artykuł Adobe Preview CC — często zadawane pytania zawiera podstawowe informacje o aplikacji Preview CC.

Ikona Wi-Fi jest używana na licencji Creative Commons i pochodzi od użytkownika Canopus49.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online