Błędy instalacji | Elements | Narzędzie CC Cleaner

Narzędzie Adobe Creative Cloud (CC) Cleaner ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z instalacją różnych produktów firmy Adobe, w tym programów Photoshop Elements oraz Adobe Premiere Elements. Narzędzie umożliwia usunięcie danych instalacyjnych i wersji wstępnych aplikacji produktów i nie ma wpływu na instalacje poprzednich wersji produktu.

Wykonaj następujące czynności, aby użyć narzędzia Creative Cloud Cleaner.

1. Tworzenie kopii zapasowej plików w katalogach produktów firmy Adobe

Wykonaj kopie zapasowe wszystkich plików przechowywanych w katalogach produktów Adobe, w tym również zainstalowanych niestandardowych wtyczek lub profili.

2. Instalacja programu Photoshop Elements lub Premiere Elements

 1. W systemie Windows 8.1/8/7 wybierz polecenia Start > Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.

 2. Wybierz produkt, który chcesz usunąć, i kliknij opcję Usuń lub Odinstaluj.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować program.

 4. Ponownie uruchom komputer.

 1. W aplikacji Finder przejdź do opcji Programy/Narzędzia/Adobe Installers.

 2. Kliknij dwukrotnie program do dezinstalacji produktu, który chcesz usunąć.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować program.

 4. Ponownie uruchom komputer.

3. Uruchamianie narzędzia CC Cleaner firmy Adobe  

 1. Pobierz narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner do systemu Windows.

  Pobierz

 2. Użyj narzędzia do obsługi plików ZIP w systemie Windows lub innego, aby wyodrębnić plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.zip.

 3. Kliknij dwukrotnie folder Adobe_Creative_Cloud_Cleaner_Tool , a następnie folder Win .

 4. Kliknij plik AdobeCreativecloudCleanerTool.exe prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

  Uwaga:

  Jeśli opcja Uruchom jako administrator nie jest dostępna, kliknij dwukrotnie plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe, aby uruchomić narzędzie.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:

  1. Wybierz język: naciśnij klawisz e, aby wybrać język angielski, lub j, aby wybrać język japoński, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  2. Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika końcowego firmy Adobe: naciśnij klawisz y, aby zaakceptować umowę, lub n, aby ją odrzucić (po odrzuceniu umowy działanie skryptu zostaje przerwane). Naciśnij klawisz Enter.
  3. Wybierz produkt do usunięcia: Wprowadź numer odpowiadający nazwie produktu i naciśnij klawisz Enter.
  4. Naciśnij klawisz Y, aby potwierdzić usunięcie produktu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Po wyświetleniu komunikatu o prawidłowym zakończeniu działania narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner naciśnij klawisz Enter i uruchom ponownie komputer.

 1. Pobierz narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner do systemu Macintosh.

  Pobierz

 2. Kliknij dwukrotnie plik CreativeCloudCleanerTool.zip, aby wyodrębnić plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 3. Kliknij dwukrotnie plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 4. Wyświetli się monit z zapytaniem o potwierdzenie otwarcia pliku. Kliknij przycisk Otwórz.  

 5. Ponieważ narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner wymaga uprawnień do wprowadzania zmian na komputerze, pojawi się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła.

  Wprowadź nazwę użytkownika i hasło konta użytkownika z uprawnieniami administratora.  

 6. Na ekranie Umowa licencyjna wybierz preferowany język, przeczytaj umowę i kliknij przycisk Akceptuj

  Uwaga:

  Umowa licencyjna użytkownika końcowego zostanie wyświetlona w języku angielskim lub japońskim w zależności od ustawień języka konta użytkownika głównego.

 7. W oknie narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner wybierz wersję produktu do usunięcia z menu w prawym górnym rogu okna skryptu.

 8. Wybierz produkt, który chcesz usunąć z tabeli i kliknij opcję Wybrano oczyszczanie. (Kliknij opcję Wyczyść wszystko, aby usunąć wszystkie pliki dotyczące instalacji wersji produktu CC lub CS wybranej w punkcie 7.)

 9. Po wyświetleniu komunikatu o prawidłowym zakończeniu działania programu Adobe Creative Cloud Cleaner kliknij opcję Zakończ i uruchom ponownie komputer.

4. Sprawdzanie poprawności działania narzędzia Adobe CC Cleaner

 1. W edytorze tekstowym, np. WordPad, otwórz plik Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log. Lokalizacja pliku zależy od używanego systemu operacyjnego:

  • Windows Vista lub 7: C:\Users\[nazwa użytkownika]
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]
 2. Sprawdź wpisy w pliku dziennika. Jeśli którekolwiek wpisy są błędne, skontaktuj się z nami.

 1. W edytorze tekstowym, np. TextEdit, otwórz plik /Users/[nazwa użytkownika]/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log.

 2. Sprawdź wpisy w pliku dziennika. Jeśli którekolwiek wpisy są błędne, skontaktuj się z nami.

5. Zainstaluj aplikację

Po poprawnym uruchomieniu narzędzia Creative Cloud Cleaner należy zainstalować swój produkt.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto