Rozpocznij pracę z programem Photoshop Elements

Pobieranie i instalowanie

direct download

Kliknij przycisk Pobierz poniżej, by zacząć pobieranie najnowszej wersji aplikacji Photoshop Elements z witryny adobe.com. Wykonaj czynności wyświetlane na ekranie, aby zalogować się i zainstalować program.

Masz problemy z rozpoczęciem?

Nie pamiętasz identyfikatora Adobe ID lub hasła?

Identyfikator Adobe ID to adres e-mail, który został użyty podczas pobierania wersji próbnej, zakupu aplikacji lub członkostwa firmy Adobe. Rozwiązania często występujących problemów związanych z identyfikatorem Adobe ID lub logowaniem.

Gdzie mogę znaleźć numer seryjny?

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, by znaleźć numer seryjny:

  • Program zakupiono w witrynie Adobe? Przy zakupie programu Photoshop Elements firma Adobe wysyła wiadomość e-mail zawierającą numer seryjny. Znajdź wiadomość e-mail o temacie „Twój numer seryjny” lub „Twoje numery seryjne” w skrzynce pocztowej.
  • Czy do zakupu dołączono kod realizacji? W przypadku niektórych zakupów do kopii programu Elements dołączany jest kod realizacji zamiast numeru seryjnego. Kod realizacji można znaleźć po zdrapaniu etykiety na karcie wewnątrz opakowania produktu. Przejdź do witryny www.adobe.com/go/getserial, zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i użyj kodu realizacji, by otrzymać numer seryjny.
  • Masz płytę DVD? Znajdź numer seryjny na odwrocie pudełka z płytą DVD. Jeżeli oprogramowanie dostarczono w kopercie, numer seryjny może znajdować się na kopercie.

Numer seryjny zaczyna się od cyfr 1057.

Jak przejść z wersji próbnej na pełną wersję?

Podczas uruchamiania wersji próbnej jest wyświetlany ekran z liczbą dni pozostałych do wygaśnięcia tej wersji. Na tym ekranie można użyć opcji Przypisz licencję dla tego oprogramowania, by zamienić wersję próbną na wersję pełną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Konwersja wersji próbnej na wersję pełną.