Dezinstalacja programu Adobe Premiere Elements lub Photoshop Elements

Odinstalowanie programu Adobe Premiere Elements lub Adobe Photoshop Elements spowoduje usunięcie aplikacji z komputera. Odinstalowanie licencjonowanej wersji aplikacji powoduje dezaktywację licencji na danym komputerze.

Uwaga:

Nie próbuj ręcznie odinstalować ani usunąć programu Adobe Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements poprzez przeciągnięcie folderów do Kosza (Windows lub Mac OS). Takie postępowanie może spowodować problemy podczas ponownej instalacji produktu.

Zanim zaczniesz

 • Upewnij się, że masz uprawnienia administracyjne na używanym koncie.
 • Proces deinstalacji można przyspieszyć poprzez wyłączenie zapór sieciowych, oprogramowania antywirusowego i oprogramowania zabezpieczającego innych firm.

Dezinstalacja z systemu Windows

 1. Wykonaj następujące czynności:

  • (Windows 10 i Windows 8) Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem menu Start i wybierz Panel sterowania.  
  • (Windows 7 and Vista) Wybierz polecenia Start > Panel sterowania.
  Uwaga:

  Procedury zawarte w tym dokumencie oparto na domyślnych ustawieniach interfejsu użytkownika systemu Windows. Jeśli interfejs został dostosowany przez użytkownika, niektóre procedury mogą się różnić. Na przykład otwarcie okna Panel sterowania z menu Start może wymagać wybrania poleceń Start > Ustawienia > Panel sterowania zamiast Start > Panel sterowania.

 2. Wykonaj następujące czynności:

  • (Windows 10 i Windows 8) Jeśli w oknie Panel sterowania włączony jest widok kategorii, w kategorii Programy kliknij polecenie Odinstaluj program. W widoku ikon kliknij Programy i funkcje.
  • (Windows 7) WybierzProgramy > Programy i funkcje, a następnie kliknij dwukrotnie polecenie Odinstaluj program.
  • (Windows Vista) Wybierz Programy > Programy i funkcje.
 3. Zaznacz pozycję Adobe Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements.

 4. (Opcjonalne) Jeśli nie chcesz zachowywać preferencji aplikacji, wybierz Zeruj preferencje aplikacji

 5. Kliknij Odinstaluj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować aplikację.

  Uwaga:

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie lub aplikacja jest nadal widoczna, spróbuj ponownie zainstalować aplikację, a następnie ją odinstaluj. 

Dezinstalacja z systemu macOS

 1. Otwórz program Finder i przejdź do lokalizacji /Aplikacje/Narzędzia/Adobe Installers.

 2. Uruchom narzędzie do dezinstalacji programu Adobe Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements.

 3. (Opcjonalnie) Jeśli nie chcesz, aby zachować preferencje aplikacji, zaznacz opcję Usuń preferencje

 4. Kliknij Odinstaluj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować aplikację.

  Uwaga:

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie lub aplikacja jest nadal widoczna, spróbuj ponownie zainstalować aplikację, a następnie ją odinstaluj. 

Rozwiązywanie problemów związanych z dezinstalacją

Problem

 • Program Photoshop Elements lub Premiere Elements nie jest widoczny na liście zainstalowanych aplikacji.
 • Próba odinstalowania programu Photoshop Elements lub Premiere Elements kończy się niepowodzeniem, a aplikacja jest nadal obecna w folderach instalacyjnych.

Rozwiązanie

Jeśli masz problemy z odinstalowaniem programu Photoshop Elements lub Premiere Elements, spróbuj je rozwiązać, instalując program Adobe Application Manager.

 1. Pobierz i zainstaluj program Adobe Application Manager z następujących odnośników:

 2. Jeśli aplikacja nie jest widoczna na liście zainstalowanych aplikacji, zainstaluj aplikację Adobe Application Manager a następnie zreinstaluj problematyczną aplikację.

 3. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację:

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto