Rozpoczęcie pracy z aplikacją Photoshop Express w systemie iOS

Zapoznaj się z obsługą aplikacji Adobe Photoshop Express na urządzeniach z systemem iOS.

Adobe Photoshop Express to bezpłatna aplikacja na urządzenia przenośne, służąca do szybkiej, skutecznej i łatwej edycji zdjęć oraz tworzenia kolaży. Stosuj natychmiastowe filtry nazywane Karnacjami, wybieraj spośród opcji dostosowania i korekty, aby doszlifować zdjęcia i natychmiast udostępniaj je w mediach społecznościowych.

Rozpocznij

Aplikacja Adobe Photoshop Express jest dostępna w sklepie App Store na urządzeniach z systemem iOS. Pobierz i zainstaluj aplikację, klikając poniższą ikonę:

Łącze do pobrania dla urządzeń z systemem iOS
Łącze do pobrania dla urządzeń z systemem iOS

Wyświetlanie i wybieranie zdjęć

Uruchom aplikację i wybierz zdjęcie, nad którym chcesz pracować. Na pierwszym ekranie są wyświetlana zdjęcia znajdujące się w pamięci urządzenia.

Można też kliknąć zdjęcie za pomocą aplikacji i zacząć nad nim pracować. W tym celu wybierz opcję Przechwyć na ekranie Strona główna.

Edytowanie zdjęć

Dopracuj swoje zdjęcia dzięki szeregowi dostosowań i korekt. Aby dokonać edycji zdjęć, wybierz opcję Edytuj na ekranie Strona główna.

Motywy

Aplikacja Photoshop Express udostępnia różne motywy, które można stosować do zdjęć. Możesz wybierać spośród szerokiej gamy motywów i dostosowywać tekst. 

Możesz również tworzyć i zapisywać własne Motywy. W tym celu dotknij opcji Dodaj w panelu Moje motywy, wpisz nazwę i dotknij opcji Zapisz motyw.

Motywy
Obraz z motywem cytatu

Stosowanie Karnacji

Program Photoshop Express umożliwia stosowanie natychmiastowych filtrów o nazwie Karnacje. Możesz wybierać spośród wielu przykuwających uwagę efektów i kontrolować ich intensywność. Wybierz pożądany efekt, aby go zastosować, i dostosuj jego intensywność za pomocą suwaka.

Możesz również tworzyć i zapisywać własne Karnacje. W tym celu dotknij opcji Dodaj w panelu MOJE KARNACJE, wpisz nazwę i dotknij opcji Zapisz karnację.

Karnacje
Obraz z karnacją Kolor Pop

Połączone karnacje

Połączone karnacje w obiegu pracy edytora pozwalają stosować zmiany osobno do obiektu i tła na zdjęciu za pomocą jednego dotknięcia. Możesz wybierać spośród karnacji Wyróżnij, Estetyka lat 90. czy Ciepło i chłód, a także dostosowywać je za pomocą suwaka, aby uzyskać pożądany efekt. 

Aby zastosować opcję Połączone karnacje, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz zdjęcie, które chcesz edytować w obiegu pracy Edytuj.

 2. Wybierz ustawienie wstępne spośród karnacji i zastosuj je do swojego zdjęcia.

 3. Użyj suwaka, aby dostosować wybrane ustawienia wstępne.

LC based Looks

Kadrowanie

Kliknij , aby kadrować, wyrównywać, obracać i odwracać zdjęcia. Za pomocą tej opcji można również przekształcać i korygować perspektywę.

Kadrowanie zdjęcia

 1. Wybierz narzędzie Kadruj.

 2. Dotknij przycisku Prop. obrazu.

 3. Wybierz wymagane wstępne ustawienie proporcji.

  Proporcje obrazu
  Obraz z proporcjami dla mediów społecznościowych

Korekta perspektywy w zdjęciach

Aplikacja Photoshop Express zapewnia cztery opcje korekty perspektywy: Automatycznie, Autorównowaga, Pochyl w pionie i Pochyl w poziomie.

 1. Wybierz narzędzie Kadruj.

 2. Dotknij opcji Przekształć.

 3. Skoryguj perspektywę ręcznie, używając suwaka lub wybierz opcję Auto.

  Korekta perspektywy
  Obraz z korektą perspektywy Pochyl w pionie

Zmiana rozmiaru zdjęć

Za pomocą opcji zmiany rozmiaru obrazów można skalować zdjęcia względem wybranej długiej krawędzi, zachowując bieżące proporcje kadrowania. Skalowanie jest stosowane do eksportowanych, zapisywanych i udostępnionych zdjęć.

 1. W ustawieniach aplikacji wybierz pozycję Preferencje.

 2. Dotknij opcji Zmiana rozmiaru obrazu w kategorii Ustawienia udostępniania.

 3. Wybierz opcje rozmiaru. Dodatkowe opcje są dostępne za pomocą suwaka.

  Zmiana rozmiaru obrazu

Wycinanie obiektów

Możesz wyciąć jedną lub więcej części, aby wyodrębnić to, czego potrzebujesz. Możesz na przykład wyodrębnić obiekt z tła. Aby wycinać i zaznaczać obiekty, wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz obraz w obiegu pracy Mix.

  Obieg pracy Mix

 2. Dotknij opcji Wycinanka.

 3. Program Photoshop Express wykryje wszystkie obiekty obecne na obrazie. Wybierz jeden lub więcej obiektów.

 4. Jeśli w zaznaczonym obszarze brakuje obiektu, dotknij przycisku Dodaj i opcji Inteligentne wycinanie, aby wybrać brakujący obiekt.

 5. Zaakceptuj zmiany, aby wyciąć zaznaczone obiekty.

Przenoszenie makijażu

Eksperymentuj z różnymi stylami za pomocą Przenoszenia makijażu i udostępnij nowy styl. Program Photoshop Express pozwala przenosić makijaż w obrębie obrazu za pomocą jednego dotknięcia.

transfer-makeup-before transfer-makeup-after

Przeciągnij suwak, aby wyświetlić poprzedni i nowy obraz

Aby przenieść makijaż, wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz obraz w obiegu pracy Retuszuj.

  Obieg pracy Retuszuj

 2. Dotknij opcji Makijaż.

  Przenoszenie makijażu

 3. Wybierz jedno z dostępnych ustawień predefiniowanych makijażu.

 4. Dotknij przycisku Popraw usta, aby w razie potrzeby dopracować ostateczny efekt.

  Popraw usta

Dokonywanie korekt

Możesz skorzystać z następujących opcji dostosowania, aby poprawić zdjęcie:

Ekspozycja Ilość światła w środowisku, w którym wykonano zdjęcie. Możesz rozjaśnić lub przyciemnić zdjęcie za pomocą suwaka.

Kontrast Różnica między jasnością ciemnych i jasnych obszarów na zdjęciu. Ustawienie wysokiej wartości za pomocą suwaka pozwala uwydatnić różnice między jasnymi i ciemnymi obszarami.

Podświetlenie Najjaśniejsze części zdjęcia. Suwak umożliwia poprawienie szczegółowości obszarów oświetlonych.
Niższa wartość na suwaku zapewnia zwiększoną szczegółowość.

Cienie Najciemniejsza część fotografii. Suwak umożliwia poprawienie szczegółowości zacienionych obszarów.
Wyższa wartość suwaka umożliwia pokazanie większej ilości szczegółów znajdujących się w cieniu.

Biele Kontroluje najjaśniejsze obszary na zdjęciu i ma szerszy zakres tonalny niż Podświetlenia. Dostosuj suwak, aby zmienić ogólną jasność zdjęcia wraz z białymi częściami.

Czernie Kontroluje najciemniejsze obszary na zdjęciu i ma szerszy zakres tonalnych wartości i efektów niż Cienie.

Temperatura Nadaje zdjęciu ciepły (słoneczny) lub chłodny (zimowy) wygląd.

Odcień Nadaje zdjęciom zieloną i purpurową poświatę.

Jaskrawość Poprawia mniej nasycone kolory, nie wpływając przy tym zbytnio na bardziej nasycone kolory. Dostosuj suwak, aby płynnie uwydatnić kolory na zdjęciu.

Nasycenie Dostosuj suwak, aby równomiernie nasycić wszystkie kolory na zdjęciu i je wzmocnić.

Przejrzystość Dostosuj suwak, aby zwiększyć głębię obrazu poprzez miejscowe zwiększenie kontrastu. Może to pomóc wydobyć szczegóły i tekstury na swoim zdjęciu.

Usuwanie zamglenia Umożliwia usunięcie zamglenia. Dostosuj suwak, aby zmniejszyć lub zwiększyć istniejące na zdjęciu zamglenie.

Wyostrzenie Zwiększa kontrast między określonymi pikselami. Dostosuj suwak, aby wyostrzyć zdjęcie.

Redukcja szumu luminancji Szum luminacji zakłóca jasność pikseli. Dostosuj suwak, aby usunąć ten rodzaj szumu.

Redukcja szumu kolorowego Szum kolorowy występuje, gdy wielokolorowe piksele występują jako kolor płaski. Dostosuj suwak, aby usunąć ten rodzaj szumu.

Dodawanie tekstu

Aby dodać tekst, wybierz z listy opcji tekstowych o nazwie Style tekstu. Twórz memy i plakaty, dodając style tekstu do swoich zdjęć i kolaży. Możesz dostosować przezroczystość tekstu za pomocą suwaka, dodać kolor tekstu, łatwo przesuwać, powiększać lub obracać tekst oraz dostosowywać jego położenie.

Dodawanie tekstu

Korekta czerwonych oczu

Kliknij ikonę , aby dokonać korekty czerwonych oczu i oczu zwierzęcia jednym kliknięciem.

Otwórz zamknięte oczy

Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko w Wielkiej Brytanii i Australii.

Możesz skopiować oczy ze zdjęcia i użyć ich do zastąpienia pary oczu na innym zdjęciu. Otwórz zdjęcie z oczami, które chcesz edytować, kliknij przycisk Otwórz zamknięte oczy i dotknij twarz. Następnie możesz wybrać zdjęcie referencyjne, z którego chcesz skopiować oczy.

Aby uzyskać lepsze rezultaty, wybierz zdjęcia wykonane w podobnych warunkach, takich jak oświetlenie, poziom powiększenia i kąt.

Dodawanie obramowań

Kliknij ikonę , aby dodać obramowanie do zdjęcia.

Usuwanie niedoskonałości

Kliknij ikonę , aby jednym dotknięciem usunąć ze zdjęć plamy, zabrudzenia i kurz. 

Jeśli nie osiągniesz pożądanego rezultatu, dotknij zdjęcia ponownie, aby zobaczyć różne wyniki.

Automatyczne poprawianie zdjęć

Użyj opcji Wzmocnij Automatycznie, aby dostosować ekspozycję, kontrast, podświetlenia, cienie, biele, czernie, temperaturę, odcień, jaskrawość i przejrzystość. Aby użyć funkcji Wzmocnij Automatycznie, kliknij ikonę  widoczną w górnym panelu ekranu.

W systemie iOS można automatycznie używać funkcji Wzmocnij Automatycznie w programie Photoshop Express po otwarciu każdego zdjęcia. Aby włączyć tę opcję, w Preferencjach należy usunąć zaznaczenie opcji Wyłącz Wzmocnij Automatycznie.

Możesz automatycznie używać funkcji Wzmocnij Automatycznie w programie Photoshop Express po otwarciu każdego zdjęcia. Aby włączyć tę opcję, w Preferencjach należy usunąć zaznaczenie opcji Wyłącz Wzmocnij Automatycznie.

Dodawanie znaku wodnego

Możesz dodać wybrany obraz lub tekst jako znak wodny do zdjęcia:

 1. Zaloguj się na swoje konto Creative Cloud, jeśli operacja ta nie została jeszcze wykonana.

 2. Wybierz opcje:Ustawienia aplikacji > Preferencje > Znak wodny.

 3. Aby dodać wybrane zdjęcie, kliknij przycisk Dodaj obraz i wybierz zdjęcie, które chcesz dodać jako znak wodny.

 4. Aby dodać tekst, kliknij przycisk Dodaj tekst i zapisz tekst, który chcesz dodać jako znak wodny.

 5. Za pomocą suwaka możesz dostosować przezroczystość znaku wodnego.

  Dodaj znak wodny

 • Aby wyłączyć lub usunąć znak wodny, przesuń podgląd zdjęcia na ekranie Udostępnij, aby uzyskać zdjęcie bez znaku wodnego.
 • Aby wyłączyć lub usunąć znak wodny na wszystkich zdjęciach, usuń niestandardowy obraz lub tekst dodane jako znak wodny w obszarze Ustawienia aplikacji > Preferencje.

Korekta problemów z obiektywem

Narzędzie Korekcji obiektywu w programie Photoshop Express naprawia problemy z obiektywami, takie jak zakłócenia, zniekształcenie barw, efekt winiety i perspektywa. Korekcje obiektywu są stosowane w oparciu o model obiektywu, ponieważ każdy z nich jest unikatowy.

Możesz wybrać opcję Włącz korekcję obiektywu, aby zastosować korekcję obiektywu i naprawić problemy z obiektywami. Przełącznik Włącz korekcję obiektywu pozostaje wyłączony dla fotografii, które nie mają problemów z obiektywem.

Informacje o korekcie problemów z obiektywami można znaleźć w sekcji Korekcja obiektywu.

Stosowanie efektu rozmycia do zdjęć

W programie Photoshop Express można znaleźć opcję Rozmycie w panelu Korekty. Można wybrać jedną z dwóch opcji Rozmycia: 

 • Rozmycie promieniowe Rozmycie jest stosowane do określonych obszarów zdjęcia
 • Pełne rozmycie Rozmycie jest stosowane całego zdjęcia

Aby zastosować Rozmycie promieniowe, wykonaj następujące kroki:

 1. Przesuń okrągłą maskę na wybrany region. Dostosuj okręgi, aby zastosować brak rozmycia, wtapianie i rozmycie w wybranych obszarach zdjęcia.

 2. Przesuń suwak, aby dostosować intensywność Rozmycia. Możesz również użyć przełącznika, aby zmienić rozmycie obszarów zdjęcia.

  Możesz również użyć przełącznika, aby zmienić rozmycie obszarów zdjęcia.

  Rozmycie z wyłączonym przełącznikiem w rozmyciu promieniowym

  Rozmycie z włączonym przełącznikiem w rozmyciu promieniowym

  Aby zastosować Pełne rozmycie, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij opcję Pełne.

  2. Przesuń suwak, aby dostosować intensywność Rozmycia.

   Pełne rozmycie zastosowane do pliku

Efekty aparatu do selfie

Filtry

Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko w Wielkiej Brytanii, Singapurze, RPA i Kanadzie.

Aparat do selfie w aplikacji Photoshop Express wykorzystuje segmentację portretów w czasie rzeczywistym, ocenę głębi, rozmycie obiektywu i matowienia. Pozwala to zawsze i wszędzie poprawiać selfie i korzystać z efektownych filtrów.

Możesz skorzystać z następujących filtrów:

 • Portret – stosuje efekt głębi ostrości, który rozmywa tło.
 • Wyróżnianie koloru – podświetla wybrane części zdjęcia i zachowuje ich wszystkie kolory, podczas gdy reszta zdjęcia staje się czarno-biała.
 • Czerń i biel – podkreśla tło zdjęcia i zachowuje jego wszystkie kolory, podczas gdy główny element staje się czarno-biały.
 • Ruch – filtr Rozmycie ruchu zapewnia wrażenie i efekt ruchu w linii prostej.
 • Powiększenie – powoduje zanikanie zdjęcia w kierunku środka i daje efekt powiększania lub zmniejszania zdjęcia.

Tatuaże

Aplikacja Photoshop Express wykorzystuje modelowanie twarzy 3D i kolory do tworzenia realistycznych tatuaży. Możesz umieścić wybrany tatuaż w odpowiednim miejscu, powiększając i przesuwając zdjęcie. Zrobione selfie można następnie edytować w Edytorze lub utworzyć z niego kolaż.

Tworzenie kolaży

Aplikacja Photoshop Express pozwala tworzyć piękne kolaże jednym dotknięciem. Wybierz zdjęcie, nad którym chcesz pracować, i skorzystaj z jednego ze stylów układu w dolnym panelu. Układy kolaży są inteligentnie tworzone za pomocą metadanych urządzenia, takich jak geolokalizacja i godzina.

Aby utworzyć kolaż:

 1. Na pierwszym ekranie po uruchomieniu aplikacji wybierz kartę Kolaż.

 2. Wybierz odpowiednie zdjęcia. Możesz połączyć nawet dziewięć zdjęć w jednym kolażu.

 3. Kliknij przycisk Dalej.

 4. Wybierz odpowiedni styl układu i kliknij ikonę , aby dokonać edycji.

 5. Aby zapisać kolaż w pamięci telefonu, kliknij przycisk  w prawym górnym rogu ekranu i wybierz opcję Zapisz.

   

Funkcje kolażu obejmują:

Prop. obrazu Dotknij ikony Prop. obrazu, aby ustawić współczynnik proporcji kolażu.

Zmień układ Stuknij ikonę układu, aby wybrać jeden z układów: siatka, dowolny kształt i kształty.

Edytuj i zastępuj zdjęcia Dotknij ikony edycji, aby zastąpić lub usunąć dowolne zdjęcie w kolażu. Przytrzymaj dowolną fotografię, aby przeciągnąć ją i upuścić na inną komórkę, zamieniając w ten sposób zdjęcia. Aby edytować zdjęcie, dotknij ikony edycji.

Zastosuj styl Dotknij ikony Przenoszenie stylu, aby zastosować szybkie style do kolażu.

Dodaj tekst Dotknij ikony tekstu, aby dodać tekst. Wybierz spośród dostępnych stylów czcionek, aby zastosować je do tekstu. Możesz dostosować przezroczystość tekstu za pomocą suwaka, dodać kolor tekstu, łatwo przesuwać, powiększać lub obracać tekst oraz dostosowywać jego położenie.

Dodaj naklejkę Dotknij ikony naklejki, aby dodać naklejkę do kolażu. Możesz przesunąć, przybliżyć lub obrócić naklejkę i umieścić ją tam, gdzie chcesz.

Zmień obramowania Dotknij ikony obramowania, aby zastosować i dostosować wewnętrzne i zewnętrzne obramowania. Możesz również dodać kolory do obramowań.

Dodaj wzory tła Dotknij ikony tła, aby dodać style tła. Możesz wybierać spośród wielu dostępnych wzorów, kolorów i gradientów.

Udostępniaj swoje prace

Szybko udostępniaj prace w serwisach Instagram, Facebook, Tumblr, Twitter i w wiadomościach tekstowych. W tym celu dotknij ikony w prawym górnym rogu ekranu. Kliknij ikonę  i wybierz preferowaną opcję udostępniania.

Opcja wielokrotnego udostępniania

Możesz jednocześnie i szybko udostępniać zdjęcia w wielu miejscach, takich jak Instagram, Facebook, Tumblr, Twitter i Flicker. Aby jednocześnie udostępnić zdjęcie w wybranych serwisach, włącz ich przełączniki i kliknij przycisk Zapisz i udostępnij w prawym górnym rogu ekranu. Możesz także dotknąć nazwy docelowego serwisu, jeśli chcesz udostępnić zdjęcie tylko w nim.

Zapis nieniszczący

Możesz zastępować zdjęcia podczas udostępniania zamiast tworzenia kopii. Możesz zmienić to ustawienie w Preferencjach. Wybierz opcje: Ustawienia aplikacji > Preferencje > Ustawienia udostępniania i usuń zaznaczenie opcji Zapisz jako kopię. 

Kontrola jakości plików JPEG

Można dostosować skalę jakości eksportowanego lub udostępnianego obrazu. W przypadku plików o większym rozmiarze zaleca się zdefiniowanie maksymalnej wartości. Skala jakości jest domyślnie ustawiona na 85%.

Aby zmienić jakość obrazu:

 1. Wybierz Ustawienia aplikacji > Preferencje > Jakość pliku JPEG.

 2. Zmień wartość suwaka Jakość.

Współpraca z innymi aplikacjami Adobe

Połącz z usługą Creative Cloud, Lightroom i biblioteką CC Library z aplikacji Photoshop Express. Aby wykonać to działanie:

 1. W prawym górnym rogu ekranu kliknij ikonę .

 2. Wybierz odpowiednią opcję w sekcji Wyślij do.

 3. Zaloguj się za pomocą poświadczeń Adobe ID, Google lub Facebook i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć się z wybraną aplikacją.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto