Program Adobe Camera Raw ma większy zakres funkcji niż filtr Camera Raw. Ze względu na to, że filtr Camera Raw modyfikuje pojedynczą warstwę, nie obejmuje narzędzi i funkcji, za pomocą których można modyfikować właściwości dokumentu. Funkcje te obejmują usuwanie opcji obiegu pracy oraz narzędzia Kadrowanie. Ponadto nie można zmieniać preferencji programu Camera Raw, tworzyć migawek ani zapisywać w innych formatach.

Narzędzia niedostępne w filtrze Camera Raw:

Okno dialogowe programu Adobe Camera Raw

Okno dialogowe programu Adobe Camera Raw: Wyróżnione opcje nie są dostępne w filtrze Camera Raw

Okno dialogowe filtra Camera Raw

Okno dialogowe filtra Camera Raw

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online