Obsługa trybu HiDPI oraz wyświetlaczy Retina — Najczęściej zadawane pytania

Czym są tryb HiDPI oraz wyświetlacze Retina?

Wyświetlacze HiDPI i Apple Retina mają większą liczbę pikseli na cal niż tradycyjne monitory. Niektóre wyświetlacze są tak gęste, że pojedynczych pikseli nie widać gołym okiem. Program Photoshop obsługuje te monitory, odpowiadając na konfigurację współczynnika skali w preferencjach systemu operacyjnego. Im większy współczynnik skali w preferencjach systemowych, tym bardziej program Photoshop skaluje interfejs użytkownika. Pozwala to użytkownikowi dostosować rozmiar interfejsu użytkownika i zapewnić wyraźny tekst.

Obsługa i wymagania

Obsługa wersji

Obecnie obsługiwane wersje programu Photoshop.

Rozdzielczość monitora

Program Photoshop obsługuje minimalną rozdzielczość ekranu 1024 x 768 przy 100% skalowaniu interfejsu użytkownika. Minimalna rozdzielczość ekranu musi wzrosnąć wraz ze wzrostem współczynnika skalowania interfejsu użytkownika. Do skalowania 150% potrzebna jest na przykład rozdzielczość ekranu 1920 x 1080, a do skalowania 200% potrzebna jest rozdzielczość 2880 x 1800.

Dokładne minimalne wymagania do uruchomienia i korzystania z programu Photoshop można znaleźć w sekcji Wymagania systemowe.

Zmiana ustawień rozdzielczości

macOS

Program Photoshop oferuje pełną obsługę sprzętu HiDPI, w tym wyświetlacz Retina Display dostępny w najnowszym laptopie MacBook Pro.

Program Photoshop dostosowuje swoją rozdzielczość na podstawie preferencji wyświetlaczy systemu macOS:

  • W systemie macOS wybierz opcję Preferencje systemowe > Monitory. W sekcji Monitor wybierz opcję Domyślna dla monitora lub Skalowana, aby wybrać ustawienie rozdzielczości. Patrz artykuł wsparcia Apple na temat Zmiany rozdzielczości urządzenia Mac.

W środowiskach obejmujących wiele monitorów w systemie macOS, przeciągnięcie okna z ekranu w trybie HiDPI Retina na monitor niebędący w trybie HiDPI powoduje automatyczne dostosowanie skalowania okna. To zachowanie ułatwia uniknięcie nadmiernie dużego okna oraz uniknięcie nadmiernego przerysowania.

 

Windows 10

Program Photoshop oferuje pełną gamę opcji skalowania interfejsu użytkownika — od 100% do 400% w 25% przyrostach.

Program Photoshop dostosowuje swoją rozdzielczość na podstawie ustawień systemu Windows:

  • W systemie Windows wybierz polecenie Start > Ustawienia > System > Ekran. Teraz, w obszarze Skaluj i układ, wybierz współczynnik skalowania dla każdego z wyświetlaczy. Zobacz artykuł wsparcia firmy Microsoft na temat Wyświetlania ustawień ekranu w systemie Windows 10.

Oprócz tego współczynnik skalowania można dostosować oddzielnie dla każdego monitora. To elastyczne rozwiązanie gwarantuje, że laptop z monitorem o wysokiej rozdzielczości umożliwi łatwe korzystanie z monitora stacjonarnego o niższej rozdzielczości (i odwrotnie). Jeden z monitorów może na przykład mieć ustawiony współczynnik skalowania 175%, a drugi — 400%. Dzięki temu program Photoshop jest równie funkcjonalny na zaawansowanych 13-calowych laptopach z ekranami o rozdzielczości 4K, na przystępnych cenowo modelach z ekranami rozdzielczości 1080p oraz na monitorach profesjonalnych o rozdzielczości 8K.

Uwaga:

W systemie Windows 10 ustawienie Skalowanie interfejsu w programie Photoshop (  Preferencje programu Photoshop > Interfejs > Skalowanie interfejsu) nadal ma zastosowanie do niektórych składników, takich jak okna dialogowe Informacje o pliku i niektóre wtyczki innych firm.

Kiedy opcja Skalowanie interfejsu jest ustawiona na Automatycznie, jest domyślnie przyjmowany współczynnik skalowania 100 lub 200 zależnie od tego, który jest bliższy temu współczynnikowi ustawionemu dla głównego monitora systemu operacyjnego.

Windows 7

W systemie Windows 7 ustawienie Skalowanie interfejsu w menu Preferencje programu Photoshop > Interfejs > Skalowanie interfejsu ma zastosowanie do całego interfejsu programu Photoshop. Kiedy opcja Skalowanie interfejsu jest ustawiona na Automatycznie, jest domyślnie przyjmowany współczynnik skalowania 100 lub 200 zależnie od tego, który jest bliższy temu współczynnikowi ustawionemu dla głównego monitora systemu operacyjnego.

Wyświetlanie obrazów

Edycja obrazów na wyświetlaczu HiDPI sprawi, że będą one ostrzejsze; będą jednak wyświetlane w mniejszym rozmiarze. Wyświetlaj obrazy w skali 200%, aby podgląd był większy (wybierz opcję Wyświetl > 200%). 

Nowe lub zmienione polecenia

  • Actual Pixels jest obecnie w powiększeniu 100% w menu Widok, na panelu Opcje narzędzia Powiększenie oraz oknie dialogowym Skróty klawiaturowe.
  • Menu Widok jest obecnie powiększone do 200%.

Nowe skróty klawiaturowe

  • Naciśnij klawisz Cmd + kliknij dwukrotnie (macOS) lub naciśnij klawisz Ctrl + kliknij dwukrotnie (Win) ikonę narzędzia Powiększenie, aby powiększyć bieżące okno do 200%.
  • Naciśnij klawisze Shift + Cmd + kliknij dwukrotnie (macOS) lub naciśnij klawisze Shift + Ctrl + kliknij dwukrotnie (Win) ikonę narzędzia Powiększenie, aby powiększyć wszystkie okna do 200%.
  • Menu kontekstowe obszaru roboczego obejmuje teraz 200% w przypadku używania narzędzia Powiększenie lub narzędzia Rączka.
  • Możesz przypisać niestandardowy skrót klawiaturowy do opcji Widok > 200%, wybierając kolejno opcje Edytuj > Skróty klawiaturowe, aby otworzyć okno dialogowe Skróty klawiaturowe.

Photoshop CS6 (tylko system macOS)

Obsługa wyświetlacza HiDPI Retina została dodana do programu Photoshop 6 (wersja 13.0.2) dla klientów licencji bezterminowej systemu macOS. Camera Raw 8.1 dodaje obsługę trybu HiDPI również w programie Photoshop CS6.

Czy obsługa trybu HiDPI jest dostępna w wersjach programu Photoshop starszych niż wersja Photoshop CS6?

Nie, nie planuje się udostępnienia obsługi trybu HiDPI w wersjach programu Photoshop starszych niż wersja Photoshop CS6.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?