Czym są tryb HiDPI oraz wyświetlacze Retina?

Tryb HiDPI oraz wyświetlacze Retina firmy Apple umożliwiają wyświetlanie na ekranie większej liczby pikseli. W wyniku tego wyświetlane obrazy są ostrzejsze; jednak mogą być też mniejsze. Jeśli ten problem wystąpi, wyświetl obrazy w powiększeniu 200% w programie Photoshop (wybierz opcję Widok > 200%). 

Wersje Photoshop CC 2017 (19.x)

Wersje Photoshop CC 2017 (wersje 19.x) oferują pełną gamę opcji skalowania interfejsu użytkownika – od 100% do 400% w 25% przyrostach – w programie Windows 10 Creators Update i nowszych wersjach. Dzięki temu ulepszeniu interfejs użytkownika programu Photoshop jest czytelny i wyraźny niezależnie od wielkości pikseli monitora. Program Photoshop automatycznie dostosowuje swoją rozdzielczość na podstawie ustawień systemu Windows.

Oprócz tego współczynnik skalowania można dostosować oddzielnie dla każdego monitora. To elastyczne rozwiązanie gwarantuje, że laptop z monitorem o wysokiej rozdzielczości umożliwi łatwe korzystanie z monitora stacjonarnego o niższej rozdzielczości (i odwrotnie). Jeden z monitorów może na przykład mieć ustawiony współczynnik skalowania 175%, a drugi — 400%. Dzięki temu program Photoshop jest równie funkcjonalny na zaawansowanych 13-calowych laptopach z ekranami o rozdzielczości 4K, na przystępnych cenowo modelach z ekranami rozdzielczości 1080p oraz na monitorach profesjonalnych o rozdzielczości 8K.

W systemie Windows wybierz polecenie Start > Ustawienia > System > Ekran. Teraz, w obszarze Skaluj i układ, wybierz współczynnik skalowania dla każdego z wyświetlaczy.

Uwaga:

W wersji Windows 10 Creators Update lub nowszej ustawienie Skalowanie interfejsu w programie Photoshop (Preferencje > Interfejs > Skalowanie interfejsu) nadal ma zastosowanie do niektórych składników, takich jak okna dialogowe Informacje o pliku i Camera Raw. We wcześniejszych wersjach systemu Windows to ustawienie dotyczy wszystkich składników programu Photoshop. Kiedy opcja Skalowanie interfejsu jest ustawiona na Automatycznie, jest domyślnie przyjmowany współczynnik skalowania 100 lub 200 zależnie od tego, który jest bliższy temu współczynnikowi ustawionemu dla głównego monitora systemu operacyjnego.

Photoshop CC wersje z 2015 i 2016 r.

W programie Photoshop CC (2015 i 2016) obsługa trybu HiDPI w systemie Windows nie odbywa się już w ramach funkcji Experimental Feature (teraz funkcja ta jest nazywana Technology Previews). Funkcja ta jest włączona domyślnie, ale można przywrócić widok z obsługi przed wprowadzeniem trybu HiDPI, wykonując następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje > Interfejs.
 2. W sekcji Tekst znajdź pole rozwijaneSkalowanie interfejsu użytkownika i wybierz opcję 100%.
 3. Uruchom ponownie program Photoshop.

Photoshop CC (2014)

Program Photoshop CC (2014) dodaje obsługę trybu HiDPI do systemu Windows w ramach funkcji Experimental Feature. Ta funkcja nie jest jeszcze przygotowana do produkcji, więc jeśli jej używasz, zachowaj dyskrecję. Aby ją włączyć, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Preferencje > Experimental Features.
 2. Wybierz opcję Skaluj interfejs użytkownika do 200% w wyświetlaczach wysokiej rozdzielczości i kliknij przycisk OK.
 3. Uruchom ponownie program Photoshop.
Tutaj znajduje się więcej informacji dotyczących funkcji Experimental Features.
 
Zaczynając od programu Photoshop CC (2014.2), interfejs Adobe Camera Raw obsługuje obecnie wyświetlacze w trybie HiDPI.
 
Uwaga: Ustawienia systemu operacyjnego określają rozmiar czcionki menu w tej wersji programu Photoshop. Na przykład w systemie Windows 8.1 można dostosować rozmiar czcionki menu, wykonując kroki opisane w sekcji „Powiększ tekst oraz inne elementy pulpitu” tego tematu Pomocy Microsoft.

Photoshop CC (tylko system Mac)

Co nowego w programie Photoshop CC odnośnie obsługi trybu HiDPI?

Następujące funkcje obsługują obecnie tryb HiDPI w programie Photoshop CC w systemie Mac OS:

 • Skraplanie
 • Wtyczka Save for Web
 • Scal do HDR
 • DICOM
 • JPEG 2000
 • Punkt zbiegu
 • Galeria filtrów
 • Camera Raw 8.1
 • Bridge CC

Photoshop CS6 (tylko system Mac)

Obsługa trybu HiDPI jest dodawana do programu Photoshop 13.1 (Membership Edition) i 13.0.2 w ramach usługi dla klientów z systemem Mac OS z licencją wieczystą. Camera Raw 8.1 dodaje obsługę trybu HiDPI również w programie Photoshop CS6.

Oprócz interfejsu użytkownika oraz ekranu obrazu o większej rozdzielczości, jakich zmian mogę się spodziewać?

Kilka znaczących zmian w poleceniach, skrótach i zachowaniach zostało opisanych poniżej:

Nowe lub zmienione polecenia

 • Actual Pixels jest obecnie w powiększeniu 100% w menu Widok, na panelu Opcje narzędzia Powiększenie oraz oknie dialogowym Skróty klawiaturowe.
 • Menu Widok jest obecnie powiększone do 200%.

Nowe skróty klawiaturowe

 • Naciśnij klawisz Cmd + kliknij dwukrotnie (Mac OS) lub naciśnij klawisz Ctrl + kliknij dwukrotnie (Win) ikonę narzędzia Powiększenie, aby powiększyć bieżące okno do 200%.
 • Naciśnij klawisze Shift + Cmd + kliknij dwukrotnie (Mac OS) lub naciśnij klawisze Shift + Ctrl + kliknij dwukrotnie (Win) ikonę narzędzia Powiększenie, aby powiększyć wszystkie okna do 200%.
 • Menu kontekstowe obszaru roboczego obejmuje teraz 200% w przypadku używania narzędzia Powiększenie lub narzędzia Rączka.
 • Możesz przypisać niestandardowy skrót klawiaturowy do opcji Widok > 200%, wybierając kolejno opcje Edytuj > Skróty klawiaturowe, aby otworzyć okno dialogowe Skróty klawiaturowe.

Nowe zachowania

 • W środowiskach obejmujących wiele monitorów przeciągnięcie okna z ekranu w trybie HiDPI na monitor niebędący w trybie HiDPI powoduje automatyczne dostosowanie powiększenia okna do rozsądnego rozmiaru. To zachowanie ułatwia uniknięcie nadmiernie dużego okna oraz uniknięcie nadmiernego przerysowania.

Jakie systemy operacyjne obsługuje program Photoshop CS6 w przypadku natywnego trybu HiDPI?

Bieżące wersje systemu Mac OS są obsługiwane w przypadku używania ze sprzętem HiDPI, wliczając wyświetlacz Retina dostępny w nowym komputerze MacBook Pros. Obsługa trybu HiDIPI będzie dostępna w przyszłości w innych systemach operacyjnych i na innych urządzeniach.

Czy obsługa trybu HiDPI jest dostępna w wersjach programu Photoshop starszych niż wersja Photoshop CS6?

Nie, nie planuje się udostępnienia obsługi trybu HiDPI w wersjach programu Photoshop starszych niż wersja Photoshop CS6.

Czy wtyczka Camera Raw jest zgodna z trybem HiDPI?

We wtyczce Camera Raw 8.7 oraz jej nowszych wersjach, gdy używasz programu Photoshop CC 2014.2 i włączasz tę opcję, aby skalować interfejs do 200%, wtyczka Camera Raw jest również skalowana.

Skontaktuj się ze sprzedawcami wtyczek innych firm w celu pobrania aktualizacji zgodnych z trybem HiDPI dla określonych wtyczek.

Czy program Bridge zapewnia obsługę trybu HiDPI?

Program Bridge CC obejmuje obsługę wyświetlaczy HiDPI.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online