Omówienie panelu Glify

Panel Glify umożliwia wstawianie znaków przestankowych, indeksów górnych i dolnych, symboli walut, liczb, znaków specjalnych oraz glifów z innych języków do tekstu w programie Photoshop.

Aby otworzyć ten panel, wybierz polecenie Tekst > Panele > Glify lub Okno > Glify.

Panel Glify w programie Photoshop
Panel Glify

A. Ostatnio używane glify | B. Ustawianie rodziny czcionki | C. Ustawianie stylu czcionki | D. Ustawianie kategorii czcionki | E. Gniazda glifów | F. Zmniejszenie | G. Suwak powiększenia | H. Powiększenie | I. Zmniejszanie glifów | J. Powiększanie glifów | 

Praca z Panelem Glify

 • Aby wprowadzić glif w aktywnej warstwie tekstowej, wykonaj następujące czynności:
  1. Za pomocą narzędzia Tekst umieść punkt wstawiania w miejscu na glif.
  2. Kliknij glif dwukrotnie w panelu Glify.
 • Panel Glify obsługuje systemy pisma łacińskiego i greckiego oraz cyrylicę. Oferuje też ograniczoną obsługę tekstu hebrajskiego, arabskiego oraz innych złożonych systemów pisma.
 • Dla każdej czcionki glify są uporządkowane w kategoriach, takich jak podstawowe łacińskie, łacińskie A, łacińskie B, liczby, waluty czy symbole.
 • Glify są też klasyfikowane na podstawie obsługiwanych przez nie cech standardu OpenType: alternatywy, ornamenty, znaki kaligraficzne, liczniki, mianowniki, zestawy stylów, cyfry o stałej szerokości, liczebniki porządkowe itd.
Kategoria glifów, system pisma i cechy standardu OpenType w programie Photoshop
Kategoria glifów, system pisma i cechy standardu OpenType obsługiwane przez czcionkę Adobe Garamond Pro

A. Kategoria czcionki | B. System pisma | C. Cechy OpenType 
 • Panel Glify automatycznie wyszukuje alternatywy pierwszego zaznaczonego znaku w ciągu tekstowym.
 • Gniazda glifów z prostokątem wypełnionym na czarno w prawym dolnym rogu wskazują, że dla danego glifu są dostępne alternatywy. Z tych alternatyw można skorzystać za pośrednictwem menu podręcznego. Wystarczy kliknąć gniazdo i przytrzymać lub kliknąć w obrębie gniazda z wciśniętym klawiszem Alt albo Option. Przeciągnięcie myszą do glifu alternatywnego i zwolnienie przycisku powoduje wprowadzenie tego glifu do aktywnej warstwy tekstowej.
Gniazdo glifów w programie Photoshop
Gniazdo glifów z prostokątem wypełnionym na czarno w prawym dolnym rogu

Alternatywy dla glifu w programie Photoshop
Alternatywy dla glifu

 • Wskazując gniazdo glifu, można uzyskać szczegółowe informacje, takie jak identyfikator, wartość Unicode, cecha OpenType oraz nazwa Unicode tego glifu.
Szczegóły glifu w programie Photoshop
Szczegóły glifu

 • Suwak u dołu okna dialogowego umożliwia użytkownikom skalowanie rozmiaru glifów w panelu.
 • Menu Czcionka oferuje kompleksową obsługę czcionek. Zawiera te same opcje, które można znaleźć w panelu Typografia na pasku opcji. Nie jest jednak obsługiwane wyszukiwanie czcionek.
 • Gdy na warstwie tekstowej zaznaczenia znajduje się wiele czcionek, krój pisma w panelu Typografia, na pasku opcji i w panelu Glify jest wyszarzony.
 • Panel Glify może działać zupełnie bez inicjowania warstwy tekstowej.

Alternatywy dla glifu w obszarze roboczym

Podczas pracy w warstwie tekstowej można wybrać glif, aby szybko wyświetlić alternatywy dla tego glifu od razu w obszarze roboczym. Kliknięcie ikony w siatce alternatyw otwiera panel Glify.

Alternatywy dla glifu w obszarze roboczym

W razie konieczności można wyłączyć to działanie. Aby to zrobić, należy usunąć zaznaczenie opcji Preferencje > Czcionka > Włącz glify alternatywne warstwy tekstu.

Preferencje dotyczące włączania/wyłączania alternatyw dla glifu w obszarze roboczym

Ostatnio używane glify

Podczas dodawania glifów do dokumentu są one automatycznie dodawane do paska ostatnich glifów znajdującego się u góry panelu Glify. Pasek ostatnio używanych glifów:

 • Może zawierać maksymalnie 25 znaków. Po osiągnięciu limitu 25 znaków nowe glify są dodawane z lewej strony, a starsze glify są usuwane z prawej.
 • Ma trwałą zawartość. Zawartość ta pozostaje bez zmian w przypadku ponownego uruchomienia aplikacji.
 • Zachowuje czcionkę glifu i nie reaguje na czcionkę na pasku opcji, w panelu Typografia ani w panelu Glify.
 • Definiuje rozmiar w punktach, kolor i inne wartości dla glifu na podstawie wartości w panelu Typografia lub na pasku opcji.

Praca z czcionkami SVG

Program Photoshop obsługuje teraz czcionki SVG. Czcionki SVG zawierają wiele kolorów i gradientów w pojedynczym glifie. Ta wersja programu Photoshop jest dostarczana z jedną czcionką SVG EmojiOne. Czcionka Apple Color Emoji jest też obsługiwana na platformie macOS.

 • Aby można było używać czcionek SVG, otwórz panel Glify (Okno > Glify), a następnie wybierz obsługiwaną czcionkę SVG.

Tworzenie glifów kompozytowych

Wiele znaków czcionki EmojiOne można łączyć, aby tworzyć nowe glify. Można po prostu aktywować warstwę tekstową, a następnie w panelu Glify kliknąć podwójnie każdy żądany znak, aby dodać go do dokumentu. „Litery” (A, B, C, D itd.) w przypadku czcionki EmojiOne nie odpowiadają klawiszom klawiatury. Jeśli przy użyciu panelu Glify zostaną dodane dwie litery tworzące kod ISO państwa, obie litery zostaną połączone i utworzą flagę państwa. Na przykład kombinacja US tworzy flagę Stanów Zjednoczonych, GB tworzy flagę Wielkiej Brytanii, AR tworzy flagę Argentyny, a IN tworzy flagę Indii.

Można też łączyć pojedyncze postaci o żółtej twarzy z jedną z pięciu okrągłych postaci o kolorze skóry (identyfikatory od GID 356 do 360). Kolor skóry oryginalnej postaci zostaje zmieniony na wybrany kolor. Takie kompozyty nie są obecnie obsługiwane w przypadku glifów składających się z więcej niż jednej postaci.

Wiele elementów kompozytowych można rozłączyć, aby ponownie uzyskać pojedyncze części. Jeśli na przykład po dodaniu znaku w celu utworzenia flagi państwa zostanie naciśnięty klawisz Backspace, spowoduje to utworzenie pojedynczych glifów składających się z jednego znaku. Flaga Francji zostanie zmieniona na glif F (ponieważ znak R został usunięty), a niemiecka flaga zostanie zmieniona na glif D (ponieważ znak E został usunięty).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online