Czcionki SVG OpenType, w tym czcionki emotikonów, są dostępne w programie Photoshop. Dowiedz się, w jaki sposób ich używać...

Program Photoshop obsługuje czcionki SVG OpenType i jest dostarczany wraz z czcionkami Trajan Color Concept oraz EmojiOne. Czcionki SVG OpenType zawierają wiele kolorów i gradientów w pojedynczym glifie. Na platformie Mac OS czcionka Apple Color Emoji jest obsługiwana w ograniczonym stopniu, chociaż nie jest to czcionka OpenType ani SVG.

Czcionki SVG OpenType: wiele kolorów i gradientów

Aby użyć czcionek SVG OpenType, wykonaj następujące czynności:

  1. Utwórz akapit lub warstwę z listą punktowaną.

  2. Ustaw czcionkę SVG OpenType. Takie czcionki są oznaczone przy użyciu ikony na liście czcionek.

  3. Użyj klawiatury do pisania lub wybierz konkretne glify w panelu Glify. Aby wyświetlić panel Glify, wybierz opcję Okno > Glify.Panel Glify można też otworzyć, wybierając opcję Okno > Przestrzeń robocza > Grafika i Internet, a następnie klikając zakładkę Glify .

Uwaga:

Można po prostu wpisywać litery przy użyciu czcionek SVG OpenType. Pełny zakres większości czcionek jest jednak dostępny tylko w panelu Glify. Na przykład czcionka Trajan Color Concept obejmuje 20 różnych zestawów stylistycznych dla każdego znaku, na przykład srebro, miedź, stalowy błękit, marmur. Są one dostępne tylko w panelu Glify.

Czcionki emotikonów

Przykładem czcionek SVG OpenType są czcionki emotikonów. Czcionki emotikonów pozwalają używać w dokumentach różnych kolorowych i graficznych znaków, zawierających na przykład emotikony, flagi, znaki uliczne, zwierzęta, osoby, jedzenie i atrakcje turystyczne.Czcionki emotikonów SVG OpenType, na przykład czcionka EmojiOne, umożliwiają tworzenie niektórych glifów kompozytowych na podstawie glifu lub kilku glifów. Program pozwala na przykład tworzyć flagi państw lub zmieniać kolory skóry w przypadku glifów przedstawiających osoby lub części ciała — takie jak dłonie czy nos.

Panel Glify przedstawiający znaki czcionki SVG EmojiOne

Uwaga:

Ostatnio używane emotikony są wyświetlane w górnym wierszu panelu Glify.

Tworzenie glifów kompozytowych

Na potrzeby tej ilustracji rozważamy czcionkę SVG OpenType emotikonów EmojiOne. Łącząc szereg znaków z czcionki SVG OpenType EmojiOne, można tworzyć glify.

Program pozwala na przykład tworzyć nowe flagi państw lub zmieniać kolory skóry pojedynczych postaci domyślnych, zwykle w kolorze , lub .

Uwaga:

Glify w czcionce emotikonów, takiej jak EmojiOne, różnią się od liter na klawiaturze. Glify te są traktowane jako oddzielne znaki i są dostępne tylko w panelu Glify (bez dostępu na klawiaturze).

Tworzenie flag państw

„Litery” (A, B, C, D itd.) w przypadku czcionki EmojiOne nie odpowiadają klawiszom klawiatury. Po połączeniu znaków w panelu Glify w celu utworzenia kodu ISO kraju dwa znaki tworzą flagę tego kraju. Na przykład kombinacja US tworzy flagę Stanów Zjednoczonych, GB tworzy flagę Wielkiej Brytanii, AR tworzy flagę Argentyny, a IN tworzy flagę Indii.

Łącząc glify, można tworzyć flagi państw.

Tworzenie wariantów znaków

Domyślne znaki pojedynczych postaci, zwykle w kolorach , lub , oraz części ciała można łączyć z jednym z pięciu dostępnych kolorów skóry (identyfikatory GID od 356 do 360). Kolor skóry pierwotnej postaci domyślnej zostaje zmieniony na wybrany kolor. Takie kompozyty nie współpracują zwykle z glifami składającymi się z więcej niż jednej postaci.

Postaci o kolorze skóry (identyfikatory GID od 356 do 360)

Łączenie znaków pojedynczych postaci z kolorami skóry

Uwagi:

  • Emotikony pojedynczych postaci lub części ciała można tylko raz dopasować do dowolnej postaci z ustalonym kolorem skóry.
  • Glify kompozytowe są funkcją czcionki. Nie wszystkie czcionki SVG OpenType umożliwiają łączenie postaci w celu tworzenia glifów kompozytowych.
  • Niektóre kompozytowe znaki EmojiOne można rozdzielić na ich elementy składowe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online