Podręcznik użytkownika Anuluj

Programy Photoshop i MATLAB

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

Informacje o współpracy między programami Photoshop i MATLAB

MATLAB jest to wysokiego poziomu język komputerowy do przetwarzania danych technicznych, a jednocześnie interaktywne środowisko komputerowe umożliwiające tworzenie algorytmów, wizualizację danych, analizę danych i wykonywanie obliczeń. Program Photoshop umożliwia wyświetlanie wyników przetwarzania obrazów w programie MATLAB i łączenie poleceń tego programu z funkcjami edycji obrazów dostępnymi w programie Photoshop.

Użytkownik, który pracuje w środowisku MATLAB, może połączyć się z programem Photoshop i używać wiersza poleceń programu MATLAB do uaktywniania określonych operacji programu Photoshop. Z kolei ktoś, kto używa programu Photoshop, może uruchamiać algorytmy napisane w języku MATLAB i wyświetlać ich wyniki w programie Photoshop.

Uwaga:

Komunikację między programami Photoshop i MATLAB zapewniają interfejs JavaScript (w programie Photoshop) oraz interfejs biblioteki środowiska MATLAB.

Konfigurowanie programów Photoshop i MATLAB

Zainstaluj na komputerze programy Photoshop i MATLAB. Po zainstalowaniu programów Photoshop i MATLAB sprawdź, czy współpracują one ze sobą.

Instalowanie wtyczki MATLAB

Pobierz i zainstaluj pakiet wtyczki MATLAB.

Uwaga:

Ten pakiet zawiera bibliotekę MATLAB i przykładowe skrypty zarówno w języku angielskim, jak i japońskim.

Instalowanie właściwego kompilatora w 64-bitowych systemach operacyjnych

Aby używać interfejsu programu Photoshop w systemie 64-bitowym, należy zainstalować kompilator języka C:

 • W systemie Windows zainstaluj oprogramowanie Microsoft Visual Studio.

 • W systemie macOS zainstaluj oprogramowanie XCode.

Sprawdzanie integracji ze środowiskiem MATLAB

 1. Uruchom program Photoshop, a następnie uruchom program MATLAB.

 2. W programie MATLAB dodaj ścieżkę Photoshop/MATLAB, łącznie z podfolderami.
 3. W wierszu poleceń programu MATLAB otwórz folder MATLAB, odszukaj i otwórz folder Tests, a następnie wpisz polecenie testall.
 4. Obydwa programy, Photoshop i MATLAB, uaktywniają szereg testów sprawdzających ich wzajemną współpracę. Po zakończeniu testów jest wyświetlany raport.

(Opcjonalnie) Ustaw dostęp do programu Photoshop z programu MATLAB

Można skonfigurować ścieżkę do programu Photoshop, która zapewni bezpośredni dostęp do poleceń programu Photoshop ze środowiska MATLAB.

 1. W programie MATLAB wybierz polecenie File (Plik) > Set Path (Ustaw ścieżkę).
 2. Kliknij przycisk Add Folder (Dodaj folder) i wybierz folder programu MATLAB, w którym zainstalowano program Photoshop

 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz), a następnie kliknij przycisk Close (Zamknij).
 4. W menu programu MATLAB wybierz polecenie File (Plik) > Preferences (Preferencje).
 5. W oknie dialogowym Preferences (Preferencje) kliknij drzewo General (Ogólne, w lewym górnym rogu).
 6. Kliknij przycisk Update Toolbox Path Cache (Zaktualizuj pamięć podręczną ścieżki przybornika).
 7. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie kliknij przycisk OK.

Łączenie lub rozłączanie się z programem Photoshop w programie MATLAB

 1. W programie MATLAB wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wywołać program Photoshop lub połączyć się z nim, wpisz polecenie pslaunch, a następnie naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (macOS).

  • Aby rozłączyć się z programem Photoshop i zamknąć go, wpisz polecenie psquit, a następnie naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (macOS).

Korzystanie z pomocy programu MATLAB

System pomocy programu MATLAB zawiera opisy przykładowych procedur, które angażują programy MATLAB i Photoshop.

 1. Wybierz polecenie Help > Full Product Family Help.

  Zostanie wyświetlony przybornik programu Photoshop z różnymi podmenu, między innymi z podmenu Przykłady. Jeśli przybornik programu Photoshop nie pojawi się, spróbuj wykonać następujące czynności.

 2. Kliknij przycisk Start.
 3. Wybierz polecenie Desktop Tools (Narzędzia komputerowe) > View Source Files (Wyświetl pliki źródłowe).
 4. Kliknij przycisk Refresh Start (Odśwież procedurę startową), następnie przycisk Close (Zamknij), po czym ponów próbę otwarcia menu Help (Pomoc).

Polecenia programu MATLAB

W wierszu poleceń programu MATLAB można wpisywać polecenia, które pozwalają, przede wszystkim, łączyć się i rozłączać z programem Photoshop, a ponadto wykonywać określone operacje na pikselach, których wyniki stają się widoczne bezpośrednio w dokumentach programu Photoshop.

Lista wszystkich poleceń programu MATLAB dotyczących programu Photoshop znajduje się w pliku psfunctionscat.html, który jest dostępny w folderze MATLAB w katalogu instalacyjnym programu Photoshop. Aby wyświetlić dokładny opis danego polecenia, łącznie z opisem jego składni, argumentów i przykładami zastosowań, należy wpisać w wierszu polecenia programu MATLAB help (nazwa polecenia).

Uwaga:

Wszystkie polecenia programu MATLAB są obsługiwane w języku japońskim. W japońskich wersjach systemu Windows jest dostępny japońskojęzyczny interfejs użytkownika programu MATLAB. W japońskich wersjach systemu macOS jest dostępny tylko angielskojęzyczny interfejs programu MATLAB dla macOS. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od firmy The MathWorks, Inc.

Tworzenie dokumentu w programie MATLAB

 1. W programie MATLAB wprowadź polecenie psnewdoc.
 2. Aby określić atrybuty nowego dokumentu, wprowadź jedno z następujących poleceń:
  • Aby utworzyć dokument przy użyciu wartości domyślnych, wprowadź polecenie psnewdoc(). Informacje o wartościach domyślnych podano niżej.

  • Aby utworzyć nowy dokument o konkretnej szerokości i wysokości, wprowadź polecenie psnewdoc(Sz,W). Wartości W i H są odczytywane w bieżących jednostkach, które można ustawić w oknie dialogowym Preferencje programu Photoshop za pomocą opcji Jednostki i miarki. Pozostałe atrybuty dokumentu przyjmują wartości domyślne.

  Uwaga:

  Aby pominąć argumenty wejściowe, wprowadź ciąg znaków “undefined”. Domyślny rozmiar nowego dokumentu to 504 x 360 pikseli.  

  • Aby utworzyć nowy dokument i określić atrybuty, wprowadź polecenie psnewdoc(W,H,R,N,M,F,A,B,P). Informacje o atrybutach nowego dokumentu podano niżej.

  Poniżej przedstawiono przykład kodu tworzącego dokument i określającego jego atrybuty w programie MATLAB:

  psnewdoc(10, 10, 72, 'hi', 'cmyk', 'transparent', 2.5, 16, 'U.S. Web Coated (SWOP) v2')

Atrybuty nowego dokumentu i ich wartości domyślne

Wprowadzenie polecenia psnewdoc(W,H,R,N,M,F,A,B,P) powoduje utworzenie dokumentu o podanych niżej wartościach atrybutów:

W

Określa szerokość dokumentu w bieżącej jednostce, którą ustawia się w programie Photoshop, w oknie dialogowym Preferencje, za pomocą opcji Jednostki i miarki. Domyślna szerokość to 504 piksele.

H

Określa wysokość dokumentu w bieżącej jednostce, którą ustawia się w programie Photoshop, w oknie dialogowym Preferencje, za pomocą opcji Jednostki i miarki. Wysokość domyślna to 360.

R

Określa rozdzielczość. Wartość domyślna to 72 ppi.

N

Określa nazwę dokumentu. Nazwa domyślna to Untitled‑X, gdzie X oznacza indeks bieżącego dokumentu.

M

Określa tryb kolorów: RGB, CMYK, Lab, Bitmapa lub Skala szarości. Tryb domyślny to RGB.

F

Określa tło nowego dokumentu: White (Białe), Background Color (Ustawiony kolor tła) lub Transparent (Przezroczyste). Domyślne ustawienie tła to White (Białe).

A

Określa proporcje pikseli. Wartość domyślna to 1,0 (piksele kwadratowe).

B

Określa głębię bitową: 1, 8, 16 lub 32. Wartość domyślna to 8.

P

Określa profil kolorów. Profilem domyślnym jest robocza przestrzeń kolorów dla danego trybu kolorów. Do ustawiania przestrzeni roboczych służy okno dialogowe Ustawienia kolorów w programie Photoshop.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto