Wtyczki i zawartość do pobrania | Photoshop

Opisy dostępnej zawartości do pobrania dla programu Photoshop, m.in. dodatków plug-in, przykładowych plików i skrótów klawiaturowych.

Zgodność

Patrz Photoshop — Obsługiwane wersje, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Wtyczka TWAIN

Więcej informacji można znaleźć w temacie Wtyczka skanera TWAIN.

Opcjonalne wtyczki

Wtyczki do Alias, SGIRGB, SoftImage, HSB & HSL, Electric Image oraz Wavefront RLA nie są instalowane domyślnie, ale można je pobrać.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Wtyczki opcjonalne.

Wtyczka MATLAB

MATLAB jest to język obliczeń wysokiego poziomu oraz środowisko programowania algorytmów, przetwarzania danych technicznych, wizualizacji danych, analizowania danych i wykonywania obliczeń liczbowych.

Zainstaluj wtyczkę MATLAB:

 1. Zamknij program Photoshop.

 2. Pobierz pakiet wtyczek MATLAB:

  macOS:

  Windows:

  Uwaga: Ten pakiet zawiera bibliotekę MATLAB oraz przykładowe skrypty dla języka angielskiego i japońskiego.

 3. Po pobraniu pliku pakietu wtyczki MATLAB powyżej kliknij go dwukrotnie, aby go zdekompresować. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wyodrębnienie wszystkich plików, zrób to.

 4. Skopiuj folder MATLAB do folderu aplikacji programu Photoshop:

  macOS:

  • Applications/Adobe Photoshop [wersja_Photoshop]/

  Windows:

  • Program Files\Adobe\Adobe Photoshop [wersja_Photoshop]\
 5. Ponownie uruchom program Photoshop.

Po zainstalowaniu wtyczki MATLAB można wyświetlać wyniki przetwarzania obrazów przez oprogramowanie MATLAB w programie Photoshop, a także łączyć polecenia środowiska MATLAB z funkcjami obróbki obrazów dostępnymi w programie Photoshop.

Informacje dotyczące korzystania z MATLAB przy użyciu programu Photoshop można znaleźć w temacie Photoshop i MATLAB.

Wtyczka ScriptingListener

Wtyczka ScriptingListener może zapisywać skrypt JavaScript w pliku dziennika dla każdej aktywnej operacji.

Zainstaluj wtyczkę ScriptingListener:

 1. Zamknij program Photoshop.

 2. Pobierz pakiet wtyczki ScriptingListener:

  macOS:

  Windows:

  Uwaga: Ten pakiet zawiera wtyczkę ScriptingListener, folder „Narzędzia”, dokumentację tworzenia skryptów oraz skrypty przykładowe.

 3. Po pobraniu pliku pakietu wtyczki ScriptingListener powyżej kliknij go dwukrotnie, aby go zdekompresować. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wyodrębnienie wszystkich plików, zrób to.

 4. Po rozpakowaniu pakietu zostaną utworzone trzy foldery:

  • Documents
  • Sample Scripts
  • Utilities

  Skopiuj foldery Narzędzia do folderu wtyczek programu Photoshop:

  macOS:

  • Applications\Adobe Photoshop [wersjac_Photoshop]\Plug-ins\

  Windows:

  • Program Files\Adobe\Adobe Photoshop [Photoshop_version]\
 5. Ponownie uruchom program Photoshop.

Po zainstalowaniu wtyczki ScriptingListener wykonywane czynności są zapisywane jako JavaScript w dzienniku ScriptingListenerJS.log na Pulpicie.

Informacje dotyczące Photoshop Scripting SDK oraz korzystania z wtyczki ScriptingListener można znaleźć w temacie Centrum programowania Photoshop.

Opcjonalne rozszerzenia

W starszych wersjach klienci mogli instalować wtyczki rozszerzeń w systemie macOS oraz klucze rejestru w systemie Windows, aby zarządzać specjalnymi operacjami w programie Photoshop, np. dodatkowym przewijaniem, zarządzaniem buforowaniem VM oraz wyłączaniem kompresji dysku magazynującego.

W wersjach bieżących programu Photoshop operacje te są włączane za pomocą preferencji programu Photoshop lub pliku „PSUserConfig.txt”, który przenosi się do folderu Ustawienia w programie Photoshop.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Włącz opcjonalne rozszerzenia.

Tekstury dla filtra Texturizer

 1. Zamknij program Photoshop.

 2. Pobierz pakiet tekstur:

  Pobierz

 3. Po pobraniu pliku pakietu tekstur powyżej kliknij go dwukrotnie, aby go zdekompresować. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wyodrębnienie wszystkich plików, zrób to.

 4. Skopiuj foldery Tekstury do folderu ustawień domyślnych programu Photoshop:

  macOS:

  • Applications\Adobe Photoshop [wersja_Photoshop]\Presets\

  Windows:

  • Program Files\Adobe\Adobe Photoshop [Photoshop_version]\Presets\
 5. Ponownie uruchom program Photoshop.

Aby uzyskać dostęp do filtra Texturizer, wybierz kolejno opcje Filtr > Galeria filtrów. Następnie wybierz folder Tekstura i kliknij opcję Texturizer. Wybierz nowe ustawienia domyślne z menu podręcznego Tekstura.

Więcej informacji na temat używania Galerii filtrów można znaleźć w temacie: Przegląd galerii filtrów.

Skróty klawiaturowe

Pobierz pakiet Skrótów klawiaturowych:

macOS:

Windows:

Po pobraniu pliku pakietu Skróty klawiaturowe powyżej kliknij go dwukrotnie, aby go zdekompresować. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wyodrębnienie wszystkich plików, zrób to.

Aby zainstalować te skróty klawiaturowe oraz ich używać, kliknij dwukrotnie dowolny z dołączonych plików KYS. Program Photoshop zostanie przeniesiony na pierwszy plan i wyświetli monit o zapisanie wszystkich niezapisanych skrótów klawiaturowych. Firma Adobe zaleca — choć nie jest to obowiązkowe — nadanie uzyskanym układom klawiatury nazw odpowiednich do języków, takich jak „Domyślne francuskie” lub „Japońskie”.

Skróty można zapisać w dowolnej lokalizacji. Zaleca się jednak wybranie folderu Photoshop, aby nie zapomnieć ich lokalizacji.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Dostosowywanie skrótówklawiaturowych.

Przykładowe pliki

Przykładowe pliki dla programu Photoshop pozwalają przekonać się o możliwościach twórczych programu Photoshop. Pomagają przy nauce obsługi programu Photoshop, gdyż przedstawiają w jaki sposób mogą być tworzone dokumenty.

Angielski:

Francuski:

Niemiecki:

Japoński:

Po pobraniu właściwego pliku kliknij go dwukrotnie, aby go zdekompresować. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wyodrębnienie wszystkich plików, zrób to.

Pliki przykładowe można przenieść lub skopiować do dowolnej lokalizacji.

Wtyczki i zawartość do pobrania starszego typu

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto