Podsumowanie funkcji | Photoshop na tablet iPad (luty 2021 r).

Poznaj nowe funkcje dostępne w programie Photoshop na tablet iPad 2.1 (sierpień 2021 r.).

Zapraszanie innych do edytowania

Program Photoshop na tablet iPad zawiera opcję Zaproś do edycji, która pozwala udostępniać dokumenty do wspólnego edytowania z innymi osobami.

Aby wspólnie z innymi osobami pracować nad plikami w chmurze, wykonaj te proste kroki:

  1. Otwórz plik z chmury w programie Photoshop na tablecie iPad i w prawym górnym rogu stuknij ikonę Zaproś do edycji ().
  2. W otwartym oknie dialogowym Zapraszanie do edytowania dodaj osoby, wpisując ich identyfikatory (adresy e-mail). Możesz też dodać wiadomość.
  3. Aby wysłać zaproszenie, stuknij przycisk Zaproś do edycji.
  4. Po wysłaniu zaproszenia nazwy współpracowników będą widoczne w sekcji Członkowie okna dialogowego Zapraszanie do edytowania. Aby przestać korzystać z udostępnionego pliku, który nie jest już potrzebny, wskaż własną nazwę użytkownika i stuknij opcję Opuść. Aby odebrać komuś dostęp, wskaż nazwę użytkownika tej osoby i stuknij opcję Usuń.
Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze z poziomu tabletu iPad
Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze z poziomu tabletu iPad

Gdy otworzysz zaproszenie e-mail, nastąpi przekierowanie do witryny Creative Cloud, w której znajdziesz podgląd udostępnionego pliku w chmurze. Udostępniony plik w chmurze możesz otworzyć w programie Photoshop na tablecie iPad, aby przystąpić do edycji.

Aby znaleźć udostępnione Tobie pliki w chmurze, w programie Photoshop na tablecie iPad wykonaj następujące czynności:

  1. Na ekranie początkowym w lewym panelu nawigacji stuknij zakładkę Twoja praca.
  2. W obszarze Twoja praca stuknij opcję Udostępnione, aby wyświetlić wszystkie swoje udostępnione pliki w chmurze.
  3. Aby otworzyć dokument i rozpocząć edycję, stuknij i wybierz go.

Rozwiązane problemy zgłoszone przez klientów

Szczegółowe informacje na temat problemów zgłoszonych przez klientów znajdziesz w artykule Problemy rozwiązane w programie Photoshop.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?