Zarządzanie plikami w chmurze i praca z nimi w programie Photoshop

Poznaj podstawowe obiegi pracy związane z plikami w chmurze w programie Photoshop.

Pliki w chmurze to nowy typ dokumentu. Są one natywnie przechowywane w chmurze firmy Adobe i zoptymalizowane pod kątem płynnej pracy online oraz offline na różnych urządzeniach. Pliki w chmurze gwarantują bezpieczeństwo podczas pracy. Zmiany są w sposób ciągły zapisywane i synchronizowane przy użyciu chmury.

Przeczytaj cały poniższy artykuł na temat podstawowych obiegów pracy związanych z plikami w chmurze w programie Photoshop.

Pliki w chmurze w programie Photoshop

Tworzenie i zapisywanie pliku w chmurze

iPad

Każdy dokument utworzony w aplikacji mobilnej Photoshop jest automatycznie zapisywany jako plik w chmurze. Utwórz plik w chmurze przy użyciu opcji Utwórz nowy na ekranie początkowym aplikacji.

Więcej informacji o tworzeniu plików w chmurze i jawnym eksportowaniu ich w innych formatach znajdziesz w artykule Tworzenie, otwieranie i importowanie dokumentów.

Komputery

W programie Photoshop możesz utworzyć dokument i zapisać go jako plik w chmurze, aby pracować nad nim w dowolnym miejscu i czasie, na różnych urządzeniach.

Aby zapisać dokument, wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz opcję w otwartym oknie Zapisywanie na komputerze lub jako pliku w chmurze. Zawsze możesz przełączać dostępne opcje zapisywania w próbniku plików w chmurze: Zapisz w chmurze i Zapisz na komputerze.

Aby okno Zapisywanie na komputerze lub jako pliku w chmurze nie było więcej wyświetlane, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj więcej. Program Photoshop pamięta sposób działania używany w poprzedniej sesji i w intuicyjny sposób zachowuje go, gdy ponownie próbujesz zapisać dokument. 

Internet

Pliki w chmurze są dostępne za pośrednictwem witryny Creative Cloud, ale nie można ich tam tworzyć, otwierać, edytować ani zapisywać.

Przeglądanie plików w chmurze

iPad

Na ekranie początkowym aplikacji na tablecie iPad stuknij zakładkę Pliki w chmurze.

Sekcja Pliki w chmurze oferuje następujące opcje:

 • Pozwala sortować pliki w chmurze według daty utworzenia, daty modyfikacji lub nazwy w kolejności rosnącej lub malejącej.
 • Są dostępne widoki listy () i siatki (). 
 • Możesz utworzyć folder (), aby uporządkować pliki w chmurze.

Komputery

Na ekranie początkowym programu na komputerze stuknij zakładkę Pliki w chmurze.

Sekcja Pliki w chmurze oferuje następujące opcje:

 • Pozwala zaznaczyć pole wyboru, aby jednocześnie wybrać wiele plików w chmurze.
 • Pozwala sortować pliki w chmurze według daty modyfikacji lub nazwy w kolejności rosnącej lub malejącej.
 • Są dostępne widoki listy () i siatki (). 
 • Możesz utworzyć folder (), aby uporządkować pliki w chmurze.

Internet

Otwórz witrynę Creative Cloud.Przejdź na ekran Creative Cloud > Pliki > Twoje prace > Pliki w chmurze.

Sekcja Pliki w chmurze oferuje następujące opcje:

 • Pozwala zaznaczyć pole wyboru, aby jednocześnie wybrać wiele plików w chmurze.
 • Pozwala sortować pliki w chmurze według daty modyfikacji lub nazwy w kolejności rosnącej lub malejącej.
 • Są dostępne widoki listy () i siatki (). 
 • Możesz utworzyć folder (), aby uporządkować pliki w chmurze.

Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze

Opcja zapraszania innych do edytowania plików w chmurze ułatwia współpracę. Pliki w chmurze, do których masz zaproszenia, znajdziesz na zakładce Udostępniono Tobie ekranu początkowego programu Photoshop na komputerze lub tablecie iPad. Są one też dostępne w witrynie Creative Cloud oraz w programie Creative Cloud (Creative Cloud > Twoja praca > Udostępniono Tobie).

Zapraszanie do edytowania w programie Photoshop na tablecie iPad

 1. Otwórz plik z chmury w programie Photoshop na tablecie iPad i w prawym górnym rogu stuknij ikonę Zaproś do edycji ().
 2. W otwartym oknie dialogowym Zapraszanie do edytowania dodaj osoby, wpisując ich identyfikatory (adresy e-mail).
 3. (Opcjonalnie) Możesz wpisać notatkę w polu Wiadomość, aby powiedzieć coś w wysyłanym zaproszeniu.
 4. Aby wysłać zaproszenie, stuknij przycisk Zaproś do edycji.
 5. Po wysłaniu zaproszenia nazwy współpracowników będą widoczne w sekcji Członkowie okna dialogowego Zapraszanie do edycji.W każdej chwili możesz usunąć osoby zaproszone do współpracy nad plikiem w chmurze, stukając przycisk Usuń.

Gdy otworzysz zaproszenie e-mail, nastąpi przekierowanie do witryny Creative Cloud, w której znajdziesz podgląd udostępnionego pliku w chmurze. Udostępniony plik w chmurze możesz otworzyć w programie Photoshop na tablecie iPad, aby przystąpić do edycji.

To learn more, check out Share access and edit your cloud documents.

Zapraszanie do edytowania w programie Photoshop na komputerze

 1. Otwórz dokument programu Photoshop i w prawym górnym rogu okna kliknij ikonę Zaproś do edycji ().
 2. W otwartym oknie dialogowym Zapraszanie do edytowania wpisz adresy e-mail osób, z którymi chcesz współpracować.
  Uwaga: Jeśli chcesz zaprosić kogoś do wyświetlania i edytowania dokumentu, który jest przechowywany na komputerze, musisz najpierw zapisać dokument jako plik w chmurze programu Photoshop. Aby to zrobić, kliknij przycisk Kontynuuj po wyświetleniu komunikatu Zapisz jako plik w chmurze, aby zaprosić inne osoby w oknie dialogowym Zapraszanie do edytowania.
 3. (Opcjonalnie) Możesz wpisać notatkę w polu Wiadomość, aby powiedzieć coś w wysyłanym zaproszeniu.
 4. Aby wysłać zaproszenie, kliknij przycisk Zaproś do edycji.
 5. Po wysłaniu zaproszenia nazwy odbiorców będą widoczne w sekcji Członkowie okna dialogowego Zapraszanie do edycji. Jeśli udostępniony plik w chmurze należy do Ciebie, możesz wycofać dostęp zaproszonej osoby, klikając przycisk Usuń.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Udostępnianie i edytowanie plików w chmurze.

Web

You can also share access to your cloud documents from the Creative Cloud website. Simply, select the desired cloud document and then select the  Invite to edit option in the upper right. In the dialog that opens, add the email addresses of your collaborators and then select  Invite to edit.

To invite your collaborators to edit your cloud documents from the Creative Cloud desktop app, go to the Your work tab. Then, select > Cloud documents in the left sidebar. Select the cloud document you want to collaborate on, and then select the Invite to edit icon  in the right sidebar. Once the invite to edit dialog box appears, follow the onscreen instructions.

To learn more, check out How to invite your collaborators to edit cloud documents.

Wyświetlanie historii wersji pliku w chmurze

Do przeglądania historii wersji plików w chmurze programu Photoshop i zarządzania nimi służy panel Historia wersji w programie Photoshop. Możesz to też robić na stronie internetowej.

Historia wersji w programie Photoshop na komputerze

Panel Historia wersji

Historię wersji możesz szybko sprawdzić w programie Photoshop, wykonując następujące proste czynności:

 1. Otwórz plik w chmurze i wybierz opcję Plik > Historia wersji lub Okno > Historia wersji, aby otworzyć panel Historia wersji.
 2. W panelu Historia wersji, który zostanie otwarty, możesz z łatwością przeglądać i wyświetlać miniatury zapisanych wersji pliku w chmurze.
  • Aby nazwać wybraną wersję i dodać ją do listy Oznaczone wersje, kliknij ikonę wielokropka () i wybierz opcję Nadaj nazwę tej wersji. Możesz również użyć opcji Zmień nazwę tej wersji w innym czasie.
  • Kliknij ikonę Oznacz wersję (), aby zapisać tę wersję pliku w chmurze. Wersje plików w chmurze są łatwo dostępne w sekcji Oznaczone wersje u góry panelu Historia wersji.
  • Kliknij ponownie ikonę Oznacz wersję, aby usunąć zapisaną wersję pliku w chmurze z sekcji Oznaczone wersje i wycofać wszystkie operacje nadawania nazwy wersji.
  • Aby przekonwertować poprzednią wersję pliku w chmurze na nowy dokument, kliknij ikonę menu () i wybierz opcję Otwórz w nowej zakładce.

Historia wersji w Internecie

Aby wyświetlić historię wersji w Internecie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz ekran assets.adobe.com > Pliki > Pliki w chmurze, aby przejść do swoich plików w chmurze.
 2. Otwórz plik w chmurze i kliknij ikonę osi czasu ().

3. W otwartym panelu osi czasu znajdziesz wszystkie automatycznie zapisane wersje pliku w chmurze.Wskaż kursorem wersję pliku w chmurze, aby wyświetlić więcej opcji:

 • Aby nazwać wybraną wersję i dodać ją do listy Oznaczone wersje, kliknij ikonę wielokropka () i wybierz opcję Nadaj nazwę tej wersji. Możesz również użyć opcji Zmień nazwę tej wersji w innym czasie.
 • Kliknij ikonę Oznacz wersję (), aby zapisać tę wersję pliku w chmurze. Wersje plików w chmurze są łatwo dostępne w sekcji Oznaczone wersje u góry panelu Oś czasu.
 • Kliknij ponownie ikonę Oznacz wersję, aby usunąć zapisaną wersję pliku w chmurze z sekcji Oznaczone wersje i wycofać wszystkie operacje nadawania nazwy wersji.

Przywracanie poprzedniej wersji pliku w chmurze

 1. Wskaż dowolną oznaczoną wersję pliku w chmurze i kliknij ikonę wielokropka ().
 • W panelu Historia wersji w programie Photoshop wybierz opcję Przywróć tę wersję. Wybrana wersja zostanie przeniesiona na początek stosu wersji i będzie można ją tam edytować.
 • Aby przywrócić poprzednią wersję na stronie internetowej, wybierz opcję Przywróć tę wersję. Gdy otworzysz ten plik w chmurze w programie Photoshop, będzie to przywrócona wersja gotowa do edycji.

Zmienianie nazw, usuwanie i przenoszenie

Zmienianie nazw plików w chmurze

Po otwarciu plików w chmurze na ekranie początkowym programu Photoshop na urządzeniu (przenośnym lub stacjonarnym albo w Internecie (assets.adobe.com) możesz zmienić ich nazwy. 

Stuknij ikonę wielokropka () poniżej miniaturki pliku w chmurze i wybierz opcję Zmień nazwę. Wpisz nową nazwę, aby nadać ją plikowi w chmurze.

Usuwanie plików w chmurze

Otwórz menu opcji () poniżej miniaturki pliku w chmurze na urządzeniu (przenośnym lub stacjonarnym) lub w Internecie (assets.adobe.com) i wybierz opcję Usuń

Pliki usunięte w aplikacji lub na stronie internetowej są archiwizowane i przechowywane w sekcji Usunięte na ekranie początkowym aplikacji oraz na ekranie Creative Cloud > Twoje prace > Usunięte. Stuknij lub kliknij ikonę wielokropka poniżej pliku w chmurze w sekcji Usunięte i wybierz polecenie dotyczące pliku w chmurze: Przywróć lub Trwale usuń. Przywrócone pliki w chmurze pojawią się ponownie w sekcji Pliki w chmurze.

Aby zwolnić przestrzeń dyskową w chmurze, trwale usuń pliki w chmurze. Więcej informacji o limicie przestrzeni dyskowej znajdziesz w artykule Przestrzeń dyskowa a limit.

Przenoszenie i porządkowanie plików w chmurze

iPad

W sekcji Pliki w chmurze na ekranie początkowym aplikacji przeciągnij plik w chmurze do odpowiedniego folderu lub utwórz folder (). Na tablecie iPad nie możesz zaznaczyć jednocześnie wielu plików w chmurze.

Komputery

Stuknij ikonę wielokropka () poniżej miniaturki pliku w chmurze i wybierz opcję Przenieś do. W otwartym panelu możesz wybrać jeden z dostępnych folderów lub utworzyć nowy przy użyciu opcji Dodaj folder (). Aby umieścić zaznaczone pliki w chmurze w folderze, stuknij przycisk Przenieś. Aby zrezygnować z tej operacji, stuknij przycisk Anuluj.

Aby jednocześnie przenieść wiele plików w chmurze, możesz zaznaczyć pole wyboru w sekcji Pliki w chmurze i włączyć tryb wielokrotnego zaznaczania.

Internet

Wskaż kursorem miniaturkę pliku w chmurze i kliknij ikonę wielokropka (). Aby przenieść pliki w chmurze, wybierz opcję Przenieś do. W otwartym panelu Przenoszenie do możesz wybrać jeden z dostępnych folderów lub utworzyć nowy przy użyciu opcji Dodaj folder (). Aby umieścić zaznaczone pliki w chmurze w folderze, stuknij przycisk Przenieś tutaj. Aby zrezygnować z tej operacji, stuknij przycisk Anuluj.

Aby jednocześnie przenieść wiele plików w chmurze, możesz zaznaczyć pole wyboru w sekcji Pliki w chmurze i włączyć tryb wielokrotnego zaznaczania.

Tworzenie powielonej kopii pliku w chmurze

iPad

Na ekranie początkowym aplikacji stuknij ikonę wielokropka () poniżej miniaturki pliku w chmurze w obszarze Pliki w chmurze. Aby utworzyć kopię pliku w chmurze, wybierz opcję Powiel.

Komputery

W programie Photoshop na komputerze nie możesz użyć opcji Powiel dla pliku w chmurze.

Internet

Na stronie internetowej (assets.adobe.com) przejdź na ekran Creative Cloud > Pliki > Twoje prace > Pliki w chmurze. Aby skopiować zaznaczony plik w chmurze, stuknij ikonę wielokropka () poniżej miniaturki pliku i wybierz opcję Kopiuj.

Share a link to your creative work

While you are away from your iPad, desktop, or laptop, you can simply visit Creative Cloud website and login with your Adobe ID to access your creative work. 
On the Creative Cloud website, tap the three dots () icon visible below the cloud document thumbnail and select Share to generate a public link. Anyone with the link can view your creative work and post comments.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto