Podręcznik użytkownika Anuluj

Zarządzanie plikami w chmurze i praca z nimi w programie Photoshop

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

Poznaj podstawowe obiegi pracy związane z plikami w chmurze w programie Photoshop.

Pliki w chmurze to nowy typ dokumentu. Są one natywnie przechowywane w chmurze firmy Adobe i zoptymalizowane pod kątem płynnej pracy online oraz offline na różnych urządzeniach. Pliki w chmurze gwarantują bezpieczeństwo podczas pracy. Zmiany są w sposób ciągły zapisywane i synchronizowane przy użyciu chmury.

Przeczytaj cały poniższy artykuł na temat podstawowych obiegów pracy związanych z plikami w chmurze w programie Photoshop.

Pliki w chmurze w programie Photoshop

Tworzenie i zapisywanie pliku w chmurze

iPad

Każdy dokument utworzony w aplikacji mobilnej Photoshop jest automatycznie zapisywany jako plik w chmurze. Utwórz plik w chmurze przy użyciu opcji Utwórz nowy na ekranie początkowym aplikacji.

Więcej informacji o tworzeniu plików w chmurze i jawnym eksportowaniu ich w innych formatach znajdziesz w artykule Tworzenie, otwieranie i importowanie dokumentów.

Komputery

W programie Photoshop możesz utworzyć dokument i zapisać go jako plik w chmurze, aby pracować nad nim w dowolnym miejscu i czasie, na różnych urządzeniach.

Aby zapisać plik, przejdź do menu Plik i wybierz dowolne z poleceń the Zapisz: Zapisz, Zapisz jako lub Zapisz kopię. Po wybraniu polecenia zapisu jest wyświetlany próbnik plików w chmurze z opcjami Zapisz w chmurze i Zapisz na komputerze.

Uwaga:

Domyślnie zapisuj jako plik w chmurze: Niektórzy użytkownicy zauważą aktualizację obiegu pracy zapisywania. Wprowadzamy takie zmiany stopniowo u wszystkich.W przypadku tej aktualizacji w oknie dialogowym selektora nowego pliku w chmurze można zobaczyć, jakie są zalety zapisywania plików w usłudze Creative Cloud. Opcja zapisywania jako pliku w chmurze jest wybrana domyślnie. Podobnie jak dzisiaj, nadal można zadecydować się na zapisanie pliku lokalnie na komputerze.

Aby przywrócić obecne działanie funkcji „Zapisz jako”, możesz wybrać dla ustawienia Domyślna lokalizacja pliku opcję Na komputerze. Podczas tworzenia lub zapisywania nowych plików w dowolnej z poniższych lokalizacji będzie wtedy widoczna ścieżka lokalna.

 • Windows: Edycja > Preferencje > Obsługa plików
 • macOS: Photoshop > Preferencje > Obsługa plików

Jeśli masz pytanie lub chcesz się podzielić pomysłem dotyczącym tego ustawienia, daj nam znać w społeczności użytkowników programu Adobe Photoshop. Zachęcamy do dzielenia się opiniami.

Internet

Pliki w chmurze są dostępne za pośrednictwem witryny Creative Cloud, ale nie można ich tam tworzyć, otwierać, edytować ani zapisywać.

Korzystanie z plików w chmurze przy użyciu programu Photoshop

iPad

Na ekranie początkowym aplikacji na tablecie iPad stuknij opcję Pliki > Twoje pliki.

Sekcja Pliki w chmurze oferuje następujące opcje:

 • Pozwala sortować pliki w chmurze według daty utworzenia, daty modyfikacji lub nazwy w kolejności rosnącej lub malejącej.
 • Są dostępne widoki listy () i siatki (). 
 • Możesz utworzyć folder (), aby uporządkować pliki w chmurze.

Komputery

Aby wyświetlić pliki w chmurze, na ekranie początkowym aplikacji na komputerze wybierz opcję Pliki > Twoje plikiPliki w chmurze należące do Ciebie, a także niedawno przez Ciebie otwarte i udostępnione Tobie znajdują się w kategorii Ostatnie na ekranie początkowym.

W programie Photoshop 23.2 lub nowszym możesz filtrować pliki w chmurze wg słów kluczowych.Będąc offline, nadal możesz filtrować pliki w chmurze przy użyciu słowa kluczowego, ale pliki dostępne tylko online pozostaną wyszarzone.

 • Pozwala zaznaczyć pole wyboru, aby jednocześnie wybrać wiele plików w chmurze.
 • Pozwala sortować pliki w chmurze według daty modyfikacji lub nazwy w kolejności rosnącej lub malejącej.
 • Są dostępne widoki listy () i siatki (). 
 • Możesz utworzyć folder (), aby uporządkować pliki w chmurze.

Internet

Otwórz witrynę Creative Cloud.Przejdź na ekran Creative Cloud > Pliki > Twoje prace > Pliki w chmurze.

Sekcja Pliki w chmurze oferuje następujące opcje:

 • Pozwala zaznaczyć pole wyboru, aby jednocześnie wybrać wiele plików w chmurze.
 • Pozwala sortować pliki w chmurze według daty modyfikacji lub nazwy w kolejności rosnącej lub malejącej.
 • Są dostępne widoki listy () i siatki (). 
 • Możesz utworzyć folder (), aby uporządkować pliki w chmurze.

Zapraszanie innych do edytowania

Aby w prosty sposób wspólnie pracować nad projektami w programie Photoshop, zaproś inne osoby do edytowania Twoich plików w chmurze. Pliki w chmurze, do których masz zaproszenia, znajdziesz na zakładce Udostępniono Tobie ekranu początkowego programu Photoshop na komputerze, tablecie iPad lub stronie internetowej. Są one też dostępne w witrynie Creative Cloud oraz w programie Creative Cloud.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Udostępnianie i edytowanie plików w chmurze.

Wyświetlanie historii wersji

Do przeglądania historii wersji plików w chmurze programu Photoshop i zarządzania nimi możesz używać programu lub strony internetowej.

iPad

Aby wyświetlić historię wersji, wykonaj następujące czynności:

 1. W lewym panelu nawigacyjnym na ekranie początkowym aplikacji wybierz opcję Ekran początkowy > Ostatnie lub Pliki > Twoje pliki / Udostępnione Tobie.
 2. Stuknij ikonę wielokropka pod plikiem w chmurze, do którego poprzednich wersji chcesz uzyskać dostęp. W wyświetlonym menu wybierz opcję Wyświetlanie historii wersji.
 3. W otwartym trybie Historia wersji stuknij ikonę Oś czasu ().

Możesz łatwo przeglądać i wyświetlać miniaturki zapisanych wersji pliku w chmurze i wykonywać takie operacje, jak zmiana nazwy pliku w chmurze czy przywrócenie do poprzedniej wersji.

Komputery

Historię wersji możesz szybko sprawdzić w programie Photoshop, wykonując następujące proste czynności:

 1. Otwórz plik w chmurze i wybierz opcję Plik > Historia wersji lub Okno > Historia wersji, aby otworzyć panel Historia wersji.
 2. W panelu Historia wersji, który zostanie otwarty, możesz z łatwością przeglądać i wyświetlać miniatury zapisanych wersji pliku w chmurze.
  • Aby nazwać wybraną wersję i dodać ją do listy Oznaczone wersje, kliknij ikonę wielokropka () i wybierz opcję Nadaj nazwę tej wersji. Możesz również użyć opcji Zmień nazwę tej wersji w innym czasie.
  • Kliknij ikonę Oznacz wersję (), aby zapisać tę wersję pliku w chmurze. Wersje plików w chmurze są łatwo dostępne w sekcji Oznaczone wersje u góry panelu Historia wersji.
  • Kliknij ponownie ikonę Oznacz wersję, aby usunąć zapisaną wersję pliku w chmurze z sekcji Oznaczone wersje i wycofać wszystkie operacje nadawania nazwy wersji.
  • Aby przekonwertować poprzednią wersję pliku w chmurze na nowy dokument, kliknij ikonę menu () i wybierz opcję Otwórz w nowej zakładce.
Panel Historia wersji

Internet

Aby wyświetlić historię wersji w Internecie, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Photoshop w Internecie (beta) otwórz ekran Ostatnie, aby przejść do swoich plików w chmurze.
 2. Otwórz plik w chmurze i kliknij strzałkę w dół obok nazwy jego pliku u góry przestrzeni roboczej.
 3. Wybierz opcję Historia wersji z menu rozwijanego, aby otworzyć panel historii wersji.
 4. W otwartym panelu historii wersji znajdziesz wszystkie automatycznie zapisane wersje pliku w chmurze. 
  1. Aby nazwać wybraną wersję i dodać ją do listy Oznaczone wersje, kliknij ikonę wielokropka () i wybierz opcję Nadaj nazwę tej wersji. Możesz również użyć opcji Zmień nazwę tej wersji w innym czasie.
  2. Kliknij ikonę Oznacz wersję (), aby zapisać tę wersję pliku w chmurze. Wersje plików w chmurze są łatwo dostępne w sekcji Oznaczone wersje u góry panelu Oś czasu.
  3. Kliknij ponownie ikonę Oznacz wersję, aby usunąć zapisaną wersję pliku w chmurze z sekcji Oznaczone wersje i wycofać wszystkie operacje nadawania nazwy wersji.

Przywracanie wcześniejszej wersji

Wskaż dowolną oznaczoną wersję pliku w chmurze i kliknij ikonę wielokropka ().

W programie Photoshop (na komputerze, tablecie iPad lub stronie internetowej): W panelu Historia wersji wybierz opcję Przywróć tę wersję. Wybrana wersja zostanie przeniesiona na początek stosu wersji i będzie można ją tam edytować.

Udostępnianie w trybie offline

Plik w chmurze możesz udostępnić do obróbki offline na wypadek braku połączenia z Internetem — na przykład podczas podróży lub w samolocie.Takie przygotowanie pliku trwa dłużej w przypadku powolnego połączenia z Internetem oraz dużych dokumentów.

iPad

Aby udostępnić wybrany plik w chmurze do użytku w trybie offline za pomocą programu Photoshop na tablet iPad, wykonaj następujące czynności:

 1. W lewym panelu nawigacyjnym na ekranie początkowym aplikacji wybierz opcję Twoja praca > Pliki w chmurze.
 2. Stuknij ikonę wielokropka pod plikiem w chmurze, który chcesz udostępnić lokalnie. W wyświetlonym menu wybierz opcję Udostępnij w trybie offline.
 3. Stuknij, aby otworzyć dokument i rozpocząć edycję. 

Gdy powrócisz do trybu online, zaktualizowany plik w chmurze zostanie automatycznie zsynchronizowany na wszystkich Twoich urządzeniach.

Jeśli zechcesz pracować nad przechowywanym lokalnie plikiem w chmurze w trybie online, stuknij ikonę wielokropka i wybierz opcję Oznacz jako tylko do użytku online.

 • Jeśli miniaturka pliku w chmurze zawiera ikonę , oznacza to, że można go pobrać i będzie on dostępny offline.
 • Jeśli miniaturka pliku w chmurze zawiera ikonę , oznacza to, że można go używać tylko online — nie będzie on dostępny offline.

Komputery

 1. Na ekranie początkowym programu na komputerze stuknij zakładkę Pliki w chmurze.
 2. Kliknij ikonę wielokropka () poniżej miniaturki pliku w chmurze i wybierz opcję Zawsze udostępniaj offline.
 3. Kliknij dokument i przystąp do edycji offline.

Gdy powrócisz do trybu online, zaktualizowany plik w chmurze zostanie automatycznie zsynchronizowany na wszystkich Twoich urządzeniach.

Jeśli zechcesz pracować nad przechowywanym lokalnie plikiem w chmurze w trybie online, kliknij ikonę wielokropka i wybierz opcję Udostępniaj tylko online.

Zmienianie nazw, usuwanie i przenoszenie

Zmienianie nazw plików w chmurze

Po otwarciu plików w chmurze na ekranie początkowym programu Photoshop na urządzeniu albo w witrynie Creative Cloud możesz zmienić ich nazwy.

Stuknij ikonę wielokropka () poniżej miniaturki pliku w chmurze i wybierz opcję Zmień nazwę. Wprowadź nową nazwę, aby nadać ją plikowi w chmurze.

Usuwanie plików w chmurze

Otwórz menu opcji () poniżej miniaturki pliku w chmurze na urządzeniu (przenośnym lub stacjonarnym) lub w witrynie Creative Cloud i wybierz opcję Usuń.

Pliki usunięte w aplikacji lub na stronie internetowej są archiwizowane i przechowywane w sekcji Usunięte na ekranie początkowym aplikacji oraz na ekranie Creative Cloud > Twoje prace > Usunięte. Stuknij lub kliknij ikonę wielokropka poniżej pliku w chmurze w sekcji Usunięte i wybierz polecenie dotyczące pliku w chmurze: Przywróć lub Trwale usuń. Przywrócone pliki w chmurze pojawią się ponownie w sekcji Pliki w chmurze. Aby zwolnić przestrzeń dyskową w chmurze, trwale usuń pliki w chmurze.

Więcej informacji o limicie przestrzeni dyskowej znajdziesz w artykule Przestrzeń dyskowa a limit.

Przenoszenie i porządkowanie plików w chmurze

iPad

W sekcji Pliki w chmurze na ekranie początkowym aplikacji przeciągnij plik w chmurze do odpowiedniego folderu lub utwórz folder (). Na tablecie iPad nie możesz zaznaczyć jednocześnie wielu plików w chmurze.

Komputery

Stuknij ikonę wielokropka () poniżej miniaturki pliku w chmurze i wybierz opcję Przenieś do. W otwartym panelu możesz wybrać jeden z dostępnych folderów lub utworzyć nowy przy użyciu opcji Dodaj folder (). Aby umieścić zaznaczone pliki w chmurze w folderze, stuknij przycisk Przenieś. Aby zrezygnować z tej operacji, stuknij przycisk Anuluj.

Aby jednocześnie przenieść wiele plików w chmurze, możesz zaznaczyć pole wyboru w sekcji Pliki w chmurze i włączyć tryb wielokrotnego zaznaczania.

Tworzenie duplikatów

iPad

Na ekranie początkowym aplikacji stuknij ikonę wielokropka () poniżej miniaturki pliku w chmurze w obszarze Pliki w chmurze. Aby utworzyć kopię pliku w chmurze, wybierz opcję Powiel.

Komputery

W programie Photoshop na komputerze nie możesz użyć opcji Powiel dla pliku w chmurze.

Udostępnianie łącza do efektów pracy

Zasoby możesz łatwo udostępniać członkom zespołu i innych współpracownikom, generując łącze udostępniania w aplikacji. Informacje na ten temat znajdziesz w artykule Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji.

Gdy nie masz dostępu do tabletu iPad ani komputera, możesz odwiedzić witrynę Creative Cloud i zalogować się przy użyciu konta Adobe ID, aby uzyskać dostęp do swoich plików.
Aby wygenerować łącze publiczne, w witrynie Creative Cloud) stuknij ikonę wielokropka () poniżej miniaturki pliku w chmurze i wybierz opcję Udostępnij. Każda osoba mająca to łącze może przeglądać Twoje prace i publikować komentarze.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto