Podsumowanie funkcji | Photoshop na tablet iPad (sierpień 2021 r.)

Poznaj nowe funkcje i udoskonalenia wprowadzone w programie Photoshop na tablet iPad z sierpnia 2021 r. (wersji 2.7).

Dodatkowe obiekty — funkcja narzędzia Różdżka

O tę popularną funkcję programu Photoshop prosiło wiele osób. Pozwala ona szybko wydobywać obiekty znajdujące się na płaskim tle, zaznaczać nieregularne kształty oraz zaznaczać elementy o odmiennej kolorystyce.  

Aby utworzyć zaznaczenie przy użyciu narzędzia Różdżka, wykonaj następujące czynności:

  1. Stuknij dwukrotnie lub dotknij i przytrzymaj narzędzie Lasso na pasku narzędzi, aby wyświetlić wszystkie jego opcje i operacje. Wybierz narzędzie Różdżka.
  2. Wybierz odpowiednią opcję zaznaczenia: Nowe zaznaczenie, Dodaj do zaznaczenia, Odejmij od zaznaczenia, Przetnij z zaznaczeniem, Rozmiar pędzla, inne ustawienia narzędzia Różdżka.
  3. Menu ustawień narzędzia Różdżka pozwala określić rozmiar próbki zaznaczenia. Możesz też włączyć lub wyłączyć opcje Wygładzanie, Sąsiadujący i Próbkuj wszystkie warstwy. Aby zaznaczyć niesąsiadujące obszary o podobnym kolorze, wyłącz opcję Sąsiadujący.
  4. Na obrazie stuknij kolor, który chcesz objąć zaznaczeniem.
  5. Po utworzeniu zaznaczenia u dołu przestrzeni roboczej pojawi się pasek właściwości aktywnego zaznaczenia. Udostępnia on dalsze opcje, takie jak Usuń zaznaczenie, Maskuj, Wymaż, Odwróć, Popraw krawędź, Przekształć zaznaczenie i Zaznacz podobne.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek.

Prezentowanie obszaru roboczego

Po podłączeniu tabletu iPad do wyświetlacza zewnętrznego (na przykład monitora lub telewizora) kablem HDMI lub USB-C możesz wyświetlać obszar roboczy na tym wyświetlaczu (bez interfejsu), aby prezentować dokumenty podczas pracy nad nimi.

Aby wyświetlić obszar roboczy, w oknie dialogowym Ustawienia aplikacji w kategorii Ogólne włącz opcję Projekcja obszaru roboczego.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie ustawieniami aplikacji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto