Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

Uzupełnij obiegi pracy w programie Photoshop o opcje zaznaczania i maskowania na tablecie iPad.

Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek to dwa sposoby edycji obszarów zaznaczenia i dodawania efektów do kompozycji.

Zapoznanie z narzędziami i funkcjami dotyczącymi zaznaczania

Zaznaczenie polega na wyróżnieniu wybranych fragmentów obrazu. Zaznaczenie określonych obszarów pozwala na edytowanie określonych fragmentów dokumentu nakładanie w nich efektów oraz filtrów, podczas gdy inne pozostają nienaruszone.

Stuknij dwukrotnie lub dotknij i przytrzymaj aktywne narzędzie do zaznaczania na pasku narzędzi, aby wyświetlić inne narzędzia do zaznaczania: Lasso, Zaznaczanie obiektu, Szybkie zaznaczanie, Prostokąt zaznaczenia, Elipsa zaznaczenia i Różdżka. Domyślnym narzędziem do zaznaczania jest Lasso.

Operacje pozwalają szybko zaznaczyć temat obrazu lub wykonać inne zadania.

Uwaga:

 • Narzędzie Zaznaczanie obiektów jest przydatne, gdy trzeba zaznaczyć tylko jeden obiekt lub część obiektu na obrazie zawierającym wiele widocznych elementów.
 • Polecenie Zaznaczanie tematu jest przeznaczone do zaznaczania głównego tematu całej kompozycji.

Stuknięcie narzędzia do zaznaczania powoduje wyświetlenie skojarzonych z nim opcji. Opcje narzędzia pozwalają określić jego działanie: dodawanie do zaznaczenia, odejmowanie od zaznaczenia lub zaznaczanie obszarów mających część wspólną z bieżącym zaznaczeniem. 

U dołu obszaru roboczego zostanie wyświetlony pasek właściwości aktywnego zaznaczenia. Udostępnia on dalsze opcje: Usuń zaznaczenie, Maskuj, Wymaż, Odwróć, Popraw krawędź, Przekształć zaznaczenie i Zaznacz podobne.

Narzędzia i operacje zaznaczania w aplikacji Photoshop na tablet iPad

Zaznaczanie przy użyciu narzędzia Lasso

Narzędzie Lasso jest używane domyślnie w aplikacji Photoshop na tablet iPad. Służy ono do tworzenia zaznaczeń o dowolnym kształcie. Stuknij ikonę na pasku narzędzi, aby wybrać narzędzie Lasso, po czym wybierz odpowiednią opcję. Następnie narysuj zaznaczenie w dokumencie.

 • Aktywne zaznaczenie: Aktywne zaznaczenie na warstwie obrazu.
 • Dodaj do zaznaczenia: Kolejne zaznaczenia zostaną dodane do bieżącego zaznaczenia.
 • Odejmij od zaznaczenia: Kolejne zaznaczenia zostaną odjęte od bieżącego zaznaczenia.
 • Zaznacz część wspólną: Pozwala zaznaczyć część wspólną bieżącego i kolejnego zaznaczenia.
 • Ustawienia narzędzia Lasso: Opcja Wtapianie pozwala ustawić, na ile pikseli krawędzie zaznaczenia mają być wtapiane (rozmywane).
Zaznaczanie przy użyciu narzędzia Lasso

Zaznaczanie przy użyciu narzędzia Zaznaczanie obiektów

Aby zaznaczyć obiekt przy użyciu narzędzia Zaznaczanie obiektów, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi stuknij dwukrotnie lub przytrzymaj ikonę narzędzia Lasso (domyślnie) lub dowolnego innego aktywnego narzędzia do zaznaczania, aby wyświetlić więcej narzędzi do zaznaczania.
 2. Stuknij opcję Zaznaczanie obiektów ().
 3. (Opcjonalnie) Wyświetlone opcje narzędzia pozwalają utworzyć nowe zaznaczenia, dodać do zaznaczenia, odjąć od zaznaczenia lub zaznaczyć obszary mające część wspólną z bieżącym zaznaczeniem. Stukając ikonę, możesz otworzyć ustawienia narzędzia Zaznaczanie obiektów.
 4. (Opcjonalnie) Ustawienia narzędzia Zaznaczanie obiektów pozwalają określić parametr Styl: Prostokąt (domyślny) lub Lasso. Możesz też włączyć lub wyłączyć opcje Próbkuj wszystkie warstwy, Popraw krawędź i Odejmowanie obiektów.
 5. Stuknij i narysuj wokół obiektu prostokąt lub przybliżoną obwiednię zaznaczenia (zależnie od stylu wybranego w kroku 4). Program Photoshop automatycznie zaznaczy obiekt we wskazanym obszarze.
Narzędzie Zaznaczenie obiektów

Zaznaczanie przy użyciu narzędzia Szybkie zaznaczanie

Narzędzie Szybkie zaznaczenie pozwala na szybkie malowanie zaznaczenia przy użyciu pędzla z regulowaną okrągłą końcówką. Podczas przeciągania zaznaczenie rozszerza się na zewnątrz, automatycznie wyszukuje wyraźne krawędzie dokumentu oraz podąża za nimi.

Zaznaczanie przy użyciu narzędzia Szybkie zaznaczanie

Na pasku narzędzi stuknij lub przytrzymaj ikonę narzędzia Lasso, aby wyświetlić narzędzie Szybkie zaznaczanie.Po stuknięciu narzędzia Szybkie zaznaczanie wybierz opcje:

 • Dodaj do zaznaczenia: Kolejne zaznaczenia zostaną dodane do bieżącego zaznaczenia.
 • Odejmij od zaznaczenia: Kolejne zaznaczenia zostaną odjęte od bieżącego zaznaczenia.
 • Rozmiar pędzla: Określa liczbę pikseli obejmowanych narzędziem Szybkie zaznaczanie.
 • Twardość: Ustawienie twardości określa rozmiar twardego środka pędzla.
 • Ustawienia narzędzia Szybkie zaznaczanie: Możesz przełączyć opcję Nacisk steruje rozmiarem.

Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania ramką

Narzędzia do zaznaczania ramką pozwalają zaznaczać prostokątami i elipsami.Aby utworzyć takie zaznaczenie, wybierz narzędzie do zaznaczania i przeciągnij po odpowiednim obszarze. Jeśli do tabletu iPad masz podłączoną klawiaturę, możesz też nacisnąć klawisz M (Shift), aby wybrać narzędzia do zaznaczania ramką.

Narzędzie Zaznaczanie eliptyczne () pozwala utworzyć zaznaczenie w kształcie elipsy.

Zaznaczanie eliptyczne

Narzędzie Zaznaczanie prostokątne () pozwala utworzyć zaznaczenie w kształcie prostokąta.

Zaznaczanie prostokątne

 • Nowe zaznaczenie: Tworzy nowe zaznaczenie.
 • Dodaj do zaznaczenia: Kolejne zaznaczenia zostaną dodane do bieżącego zaznaczenia.
 • Odejmij od zaznaczenia: Kolejne zaznaczenia zostaną odjęte od bieżącego zaznaczenia.
 • Zaznacz część wspólną: Pozwala zaznaczyć część wspólną bieżącego i kolejnego zaznaczenia.
 • Ustawienia narzędzia Lasso: Opcja
  Wtapianie pozwala ustawić, na ile pikseli krawędzie zaznaczenia mają być wtapiane (rozmywane).
  Styl pozwala wybrać styl z listy rozwijanej.

Zaznaczanie przy użyciu narzędzia Różdżka

Narzędzie Różdżka pozwala szybko wydobywać obiekty znajdujące się na płaskim tle, zaznaczać nieregularne kształty oraz zaznaczać elementy o odmiennej kolorystyce.  

Aby utworzyć zaznaczenie przy użyciu narzędzia Różdżka, wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij dwukrotnie lub dotknij i przytrzymaj narzędzie Lasso na pasku narzędzi, aby wyświetlić wszystkie jego opcje i operacje. Wybierz narzędzie Różdżka.
 2. Wybierz odpowiednią opcję zaznaczenia: Nowe zaznaczenie, Dodaj do zaznaczenia, Odejmij od zaznaczenia, Przetnij z zaznaczeniem, Rozmiar pędzla, inne ustawienia narzędzia Różdżka.
 3. Menu ustawień narzędzia Różdżka pozwala określić rozmiar próbki zaznaczenia. Możesz też włączyć lub wyłączyć opcje Wygładzanie, Sąsiadujący i Próbkuj wszystkie warstwy. Aby zaznaczyć niesąsiadujące obszary o podobnym kolorze, wyłącz opcję Sąsiadujący.
 4. Na obrazie stuknij kolor, który chcesz objąć zaznaczeniem.
 5. Po utworzeniu zaznaczenia u dołu przestrzeni roboczej pojawi się pasek właściwości aktywnego zaznaczenia. Udostępnia on dalsze opcje, takie jak Usuń zaznaczenie, Maskuj, Wymaż, Odwróć, Popraw krawędź, Przekształć zaznaczenie i Zaznacz podobne.
Wydzielanie obiektów przy użyciu narzędzia Różdżka

Zaznaczanie przy użyciu operacji Zaznaczanie tematu

Za pomocą technologii Adobe Sensei przygotowaliśmy operację Zaznacz temat () do wykrywania różnorodnych obiektów na obrazie — między innymi osób, zwierząt, pojazdów czy zabawek. Operacja Zaznacz temat wykorzystuje możliwości technologii Sensei do ustalania obiektów wysuniętych na pierwszy plan dokumentu i na tej podstawie — po jednym stuknięciu ikony — tworzy zaznaczenie. 

Narzędzie Zaznaczanie tematu przyspiesza pracę, ułatwiając oddzielanie głównego tematu od tła. Najlepiej funkcjonuje ono na prostszych kompozycjach, gdy nie ma płaszczyzn odblaskowych, kontrast jest wysoki, a temat ma wyraźne krawędzie. Automatyczne zaznaczenie można dostosować przy użyciu innych narzędzi do zaznaczania. 

Aby utworzyć zaznaczenie przy użyciu narzędzia Zaznaczanie tematu, wykonaj następujące czynności:

1. Na pasku narzędzi stuknij dwukrotnie narzędzie Lasso (domyślne) lub dowolne inne aktywne narzędzie do zaznaczania, aby wyświetlić więcej opcji narzędzi do zaznaczania.

2. Stuknij pozycję Zaznacz temat () w obszarze Operacje. Spowoduje to automatyczne zaznaczenie głównego tematu w aktywnej warstwie dokumentu.

W wersji aplikacji Photoshop na tablet iPad z marca 2022 r. ulepszyliśmy operację Zaznacz temat za pomocą poprawionej technologii sztucznej inteligencji, która pomoże w precyzyjnym zaznaczaniu podczas pracy z obrazami z portretami na tablecie iPad.

Obsługa operacji zaznaczania tematu dla portretów

Operacja Usuń tło


W wersji aplikacji Photoshop na tablet iPad z kwietnia 2022 r. można łatwo usuwać tło ze zdjęć, przygotowując je w ten sposób do użycia w kompozycjach jednym stuknięciem przycisku.

Usuwanie tła z obrazów

Stuknij przycisk szybkiej operacji Usuń tło w panelu Narzędzia zaznaczania, aby usunąć tło z obrazu. Do przycisku szybkiej operacji możesz też uzyskać dostęp z panelu Właściwości warstwy

Właściwości aktywnego zaznaczenia

U dołu obszaru roboczego zostanie wyświetlony pasek właściwości aktywnego zaznaczenia.

 • Usuń zaznaczenie: Usuwa bieżące zaznaczenie.
 • Maska: Przekształca zaznaczenie w maskę warstwy.
 • Wymaż: Umożliwia wymazanie zaznaczonego obszaru.
 • Odwróć: Zamienia miejscami obszary zaznaczony i niezaznaczony.
 • Popraw krawędź: Koryguje złożone zaznaczenia.
 • Przekształć zaznaczenie: Umożliwia przekształcenie zaznaczenia.
 • Zaznacz podobne: Zwiększa zaznaczenie o piksele podobne do już zaznaczonych.
właściwości aktywnego zaznaczenia

Poprawianie krawędzi

Opcja Popraw krawędź () pozwala dostosować obramowanie zaznaczenia. Funkcja poprawiania krawędzi ułatwia tworzenie złożonych zaznaczeń, na przykład kosmyków włosów, filtra czy innych nietypowych krawędzi.

Aby poprawić krawędź, wykonaj następujące czynności:

 1. Aplikacja Photoshop na tablet iPad udostępnia szereg narzędzi do zaznaczania ułatwiających zaznaczanie fragmentów kompozycji.
 2. U dołu obszaru roboczego zostanie wyświetlony pasek właściwości aktywnego zaznaczenia. Stuknij w nim opcję Więcej () i wybierz polecenie Popraw krawędź.
 3. W trybie Poprawianie krawędzi na pasku właściwości narzędzia możesz dostosować rozmiar pędzla poprawiania, ustawić dodawanie do zaznaczenia (), odejmowanie od zaznaczenia (), a także stuknąć ikonę , aby otworzyć ustawienia pędzla poprawiania krawędzi. W ustawieniach pędzla poprawiania krawędzi możesz dostosować suwaki Twardość, Odstępy, Kąt i Zaokrąglenie.
 4. W trybie Poprawianie krawędzi panel właściwości z prawej strony zawiera następujące opcje:
  1. Tryb wyświetlania: To ustawienie wpływa na sposób wyświetlania zależny od złożoności i kolorystyki kompozycji: Maszerujące mrówki, Nakładka, Na czerni, Na bieli i Czarno-biały.
  2. Wykrywanie krawędzi: Przesuwając suwak Promień wykrywania krawędzi w prawo, możesz zmiękczyć krawędzie zaznaczenia, a w lewo — wyostrzyć je. Opcja Promień inteligentny pozwala dynamicznie dostosować szerokość w pobliżu obramowania zaznaczenia. Ogranicza to liczbę pikseli, które nie zawierają danych, i skutkuje bardziej naturalnym zaznaczeniem.
  3. Poprawki globalne:
   Suwak Wygładzanie pozwala wygładzić nierówne krawędzie zaznaczenia.
   Suwak Wtapianie umożliwia zmieszanie obramowania zaznaczenia z tłem kompozycji.
   SuwakKontrast pozwala uzyskać bardziej wyraźne krawędzie zaznaczenia.
   Suwak Przesunięcie krawędzi pozwala dostosować rozmiar zaznaczenia. Domyślnie ten parametr ma wartość 0.
   Opcja Odwróć powoduje, że niezaznaczony obszar staje się zaznaczeniem.
  4. Wyjście jako: Poprawki krawędzi zaznaczenia można wygenerować w wybranej formie, takiej jak Zaznaczenie, Maska warstwy, Nowa warstwa lub Nowa warstwa z maską. Przed wygenerowaniem zaznaczenia można włączyć opcję Oczyszczanie koloru, aby przy użyciu suwaka Wartość dostosować (i usunąć) barwy brzegowe z zaznaczenia. Jest to pomocne, gdy w tle zaznaczenia jest wyraźny, kontrastujący kolor.
 5. Stukając ikonę cofania (), możesz wycofać ostatnią wykonaną operację. Aby ponownie zastosować wycofaną operację, stuknij ikonę ponowienia ().
 6. Aby zastosować określone ustawienia narzędzia Popraw krawędź, stuknij przycisk Gotowe. Klikając przycisk Anuluj, możesz wyłączyć tryb Poprawianie krawędzi.
Tworzenie zaznaczenia Korzystanie z narzędzia Poprawianie krawędzi

Inne opcje na pasku zadań

 • Wytnij: Umożliwia wycięcie zaznaczenia lub warstwy.
 • Kopiuj scalone: Umożliwia skopiowanie scalonego zaznaczenia lub scalonej warstwy w celu wklejenia nad inną warstwę.

Stosowanie masek

Maski pozwalają ukrywać obszary warstw i odsłaniać warstwy znajdujące się poniżej.Maski warstw są bezpieczne, co oznacza, że można je wielokrotnie edytować bez utraty pikseli, które ukrywają.

 • Maska warstwy ukrywa część warstwy.
 • Maska przycinająca odcina (ukrywa) zawartość warstwy lub warstw na podstawie zawartości innej warstwy.
Aplikacja Photoshop na tablet iPad umożliwia tworzenie precyzyjnych zaznaczeń i masek.
Aplikacja Photoshop na tablet iPad umożliwia tworzenie precyzyjnych zaznaczeń i masek.

Maska warstwy

Tworząc maskę warstwy, możesz odsłonić i ukryć fragmenty tej warstwy. Maskę możesz utworzyć z zaznaczenia lub pustą, a następnie dowolnie ją malować. Na obszarach, na których warstwa jest zamaskowana (ukryta), warstwy pod nią są widoczne. Maskowanie warstw stanowi bardzo przydatną technikę, która pozwala łączyć wiele dokumentów w jeden obraz lub usuwać obiekty z kompozycji.

Tworzenie maski warstwy z zaznaczenia

 1. Zaznacz warstwę, którą chcesz zamaskować. Aby zaznaczyć warstwę, stuknij jej miniaturkę na pasku zadań.

 2. Utwórz zaznaczenie przy użyciu dowolnego z narzędzi do zaznaczania.

 3. Stuknij ikonę maski warstwy na pasku zadań ().

Zaznaczony obszar pozostanie widoczny, a reszta zostanie zamaskowana.

W kompaktowym widoku warstw możesz przesuwać w lewo lub w prawo na miniaturce warstwy, aby przełączać się między widokami warstwy i maski tej warstwy. W szczegółowym widoku warstw są widoczne obie te miniaturki. Więcej informacji na temat widoków warstw znajdziesz w artykule Korzystanie z warstw.

Tworzenie maski warstwy i edytowanie jej pędzlem

 1. Zaznacz warstwę, którą chcesz zamaskować.Aby zaznaczyć warstwę, stuknij jej miniaturkę na pasku zadań.

 2. Stuknij ikonę maski warstwy na pasku zadań (), aby utworzyć maskę.

 3. Stuknij ikonę pędzla ().

 4. Ustaw odpowiednio właściwości pędzla. Aby całkowicie zamaskować malowane miejsca, użyj koloru czarnego. Więcej informacji o właściwościach pędzli znajdziesz w artykule Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli.

 5. Maluj na warstwie maski.

Więcej informacji na temat masek warstw znajdziesz w artykule Korzystanie z warstw.

Maska przycinająca

Maska przycinająca pozwala na maskowanie warstw położonych powyżej za pomocą zawartości danej warstwy. Więcej informacji na temat masek przycinających znajdziesz w artykule Korzystanie z warstw.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto