Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Siatka i linie pomocnicze
  5. Tworzenie operacji
  6. Cofanie i historia
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  9. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  10. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie plików w chmurze
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Wymagania systemowe wersji 1.x | Photoshop na tablet iPad
  23. Wymagania systemowe wersji 2.x | Photoshop na tablet iPad
  24. Edytowanie rozmiaru obrazu
  25. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  26. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  27. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
 5. Photoshop w Internecie
  1. Photoshop w Internecie | Częste pytania
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  4. Podgląd urządzenia
  5. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  6. Cięcie stron internetowych na plasterki
  7. Opcje HTML dotyczące plasterków
  8. Modyfikowanie układu plasterków
  9. Korzystanie z grafiki internetowej
  10. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  14. Rysowanie narzędziami Pióro
  15. Tworzenie wzorków
  16. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  17. Zarządzanie ścieżkami
  18. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  19. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  20. Tworzenie pędzli z teksturami
  21. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  22. Gradient
  23. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  24. Malowanie wzorkiem
  25. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  2. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  3. Formaty plików
  4. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  5. Zapisywanie plików PDF
  6. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  2. Drukowanie obiektów 3D
  3. Malowanie 3D
  4. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  5. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  6. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  7. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  8. Stosy obrazów
  9. Obieg pracy z grafiką 3D
  10. Pomiary
  11. Pliki DICOM
  12. Programy Photoshop i MATLAB
  13. Zliczanie obiektów na obrazie
  14. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  15. Edytowanie tekstur 3D
  16. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  17. Ustawienia panelu 3D
 24. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów

Usprawnij pracę w aplikacji Photoshop dzięki funkcjom zaznaczania i maskowania na tablecie iPad.

Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek to dające wiele możliwości metody edytowania wybranych obszarów i dodawania efektów do kompozycji.

Poznaj narzędzia do zaznaczania i operacje

Zaznaczenie polega na odizolowaniu jednego lub kilku fragmentów obrazu od jego pozostałej części. Zaznaczenie określonych obszarów dokumentu pozwala ograniczyć pewne operacje — takie jak edycja czy stosowanie efektów i filtrów — tylko do tych obszarów (inne obszary pozostają nienaruszone).

Stuknij dwukrotnie lub dotknij i przytrzymaj aktywne narzędzie do zaznaczania na pasku narzędzi, aby wyświetlić więcej narzędzi do zaznaczaniaLasso, Zaznaczanie obiektów, Szybkie zaznaczanie, Zaznaczanie prostokątne, Zaznaczanie eliptyczne oraz Różdżka. Domyślnym narzędziem do zaznaczania jest Lasso.

Czynności pozwalają szybko osiągnąć określony rezultat, taki jak zaznaczenie tematu.

Uwaga:

 • Użyj narzędzia Zaznaczanie obiektów, aby wybrać jeden z obiektów lub fragment obiektu w kompozycji zawierającej wiele obiektów.
 • Użyj funkcji Zaznaczanie tematu, aby zidentyfikować i zaznaczyć wszystkie główne tematy w kompozycji.

Po stuknięciu narzędzia do zaznaczania zostaną wyświetlone opcje danego narzędzia. Spośród opcji narzędzia możesz wybrać, czy chcesz dodawać kolejne fragmenty do zaznaczenia (), odejmować fragmenty od zaznaczenia (), czy też zaznaczać obszary, które mają część wspólną z bieżącym zaznaczeniem (). 

Kiedy utworzysz zaznaczenie, w dolnej części przestrzeni roboczej są wyświetlane właściwości aktywnego zaznaczenia. Dają one możliwość wykonywania działań takich jak odznaczenie, zamaskowanie, wymazanie, odwrócenie, poprawienie krawędzi, przekształcenie zaznaczenia czy zaznaczenie podobnego.

Poznaj narzędzia do zaznaczania

Zaznaczanie przy użyciu narzędzia Lasso

Narzędzie Lasso jest domyślnym narzędziem do zaznaczania w aplikacji Photoshop na tablet iPad. Jest ono przydatne do swobodnego rysowania segmentów zaznaczenia. Stuknij ikonę na pasku narzędzi, aby wybrać narzędzie Lasso i jego wyświetlone opcje. Narysuj w dokumencie swobodne zaznaczenie, aby kontynuować.

 • Dodawanie do zaznaczenia (): Kolejne zaznaczenia będą dodawane do bieżącego zaznaczenia.
 • Odejmowanie od zaznaczenia (): Kolejne zaznaczenia będą odejmowane od bieżącego zaznaczenia.
 • Zaznaczanie obszarów, mają część wspólną z bieżącym zaznaczeniem (): Zaznaczanie części wspólnej bieżącego i kolejnego zaznaczenia.
 • Ustawienia narzędzia Lasso (): Wtapianie — wybierz liczbę pikseli, o którą mają być wtapiane krawędzie zaznaczenia.
Zaznaczanie przy użyciu narzędzia Lasso

Zaznaczanie przy użyciu narzędzia Zaznaczanie obiektów

Aby zaznaczyć obiekt za pomocą narzędzia Zaznaczanie obiektów, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi stuknij dwukrotnie lub przytrzymaj ikonę narzędzia Lasso (domyślnie) lub dowolnego innego aktywnego narzędzia do zaznaczania, aby wyświetlić więcej narzędzi do zaznaczania.
 2. Stuknij ikonę narzędzia Zaznaczanie obiektów (). 
 3. (Opcjonalnie) Z powiązanych opcji narzędzia, które zostaną wyświetlone, możesz wybrać, czy chcesz utworzyć nowe zaznaczenie, dodawać kolejne fragmenty do zaznaczenia (), odejmować fragmenty od zaznaczenia (), czy też zaznaczać obszary, które mają część wspólną z bieżącym zaznaczeniem (). Możesz też stuknąć ikonę () w celu wyświetlenia ustawień zaznaczania obiektów.
 4. (Opcjonalnie) W panelu Ustawienia wyboru obiektów możesz wybrać Styl zaznaczania: Prostokąt (domyślnie) lub Lasso. Możesz także włączać i wyłączać następujące opcje: Próbkuj wszystkie warstwy, Popraw krawędź i Odejmowanie obiektów.
 5. Wokół obiektu, który chcesz zaznaczyć na kompozycji, stuknij i narysuj obszar prostokątny lub otoczony z grubsza lassem, w zależności od stylu zaznaczania wybranego w kroku 4. Aplikacja Photoshop automatycznie zaznaczy obiekt we wskazanym obszarze.
Narzędzie Zaznaczanie obiektów

Zaznaczanie za pomocą narzędzia Szybkie zaznaczanie

Narzędzie Szybkie zaznaczanie pozwala na szybkie rysowanie zaznaczenia przy użyciu regulowanego okrągłego pędzla. Podczas przeciągania zaznaczenie rozszerza się na zewnątrz i automatycznie wyszukuje wyraźne krawędzie w dokumencie oraz podąża za nimi.

Zaznaczanie przy użyciu narzędzia Szybkie zaznaczanie

Stuknij dwukrotnie lub dotknij i przytrzymaj narzędzie Lasso na pasku narzędzi, aby wyświetlić narzędzie Szybkie zaznaczanie . Po stuknięciu narzędzia Szybkie zaznaczanie wybierz spośród wyświetlonych opcji narzędzia:

 • Dodawanie do zaznaczenia (): Kolejne zaznaczenia będą dodawane do bieżącego zaznaczenia.
 • Odejmowanie od zaznaczenia (): Kolejne zaznaczenia będą odejmowane od bieżącego zaznaczenia.
 • Rozmiar pędzla: Określa rozmiar (w pikselach) narzędzia Szybkie zaznaczanie.
 • Twardość: Ustawienie twardości określa rozmiar twardego środka pędzla.
 • Ustawienia szybkiego zaznaczania (): Możliwość włączenia/wyłączenia opcji Użyj nacisku do rozmiaru.

Zaznaczanie za pomocą narzędzi Zaznaczanie prostokątne/eliptyczne

Narzędzia Zaznaczanie prostokątne/eliptyczne umożliwiają zaznaczanie obszarów w kształcie prostokątów i elips. Aby utworzyć zaznaczenie, wybierz jedno z narzędzi zaznaczania i po prostu przeciągnij nad obszarem, który chcesz zaznaczyć. Jeśli masz fizyczną klawiaturę podłączoną do tabletu iPad, w celu wybrania narzędzia Zaznaczanie po prostu naciśnij klawisz M (Shift).

Użyj narzędzia Zaznaczanie eliptyczne (), aby tworzyć zaznaczenia w kształcie elipsy.

Zaznaczanie eliptyczne

Użyj narzędzia Zaznaczanie prostokątne (), aby tworzyć zaznaczenia w kształcie prostokąta.

Zaznaczanie prostokątne

 • Nowe zaznaczenie: Umożliwia utworzenie nowego zaznaczenia.
 • Dodawanie do zaznaczenia (): Kolejne zaznaczenia będą dodawane do bieżącego zaznaczenia.
 • Odejmowanie od zaznaczenia (): Kolejne zaznaczenia będą odejmowane od bieżącego zaznaczenia.
 • Zaznaczanie obszarów, mają część wspólną z bieżącym zaznaczeniem (): Zaznaczanie części wspólnej bieżącego i kolejnego zaznaczenia.
 • Ustawienia narzędzia Lasso ():
  Wtapianie — wybierz liczbę pikseli, o którą mają być wtapiane krawędzie zaznaczenia.
  Styl: Wybierz styl z listy rozwijanej.

Zaznaczanie przy użyciu narzędzia Różdżka

Narzędzie Różdżka () pozwala szybko wydobywać obiekty znajdujące się na płaskim tle, zaznaczać nieregularne kształty oraz zaznaczać elementy o odmiennej kolorystyce.  

Aby utworzyć zaznaczenie przy użyciu narzędzia Różdżka, wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij dwukrotnie lub dotknij i przytrzymaj narzędzie Lasso (domyślne narzędzie do zaznaczania) na pasku narzędzi, aby wyświetlić wszystkie narzędzia do zaznaczania i operacje. Wybierz narzędzie Różdżka.
 2. Wybierz odpowiednią opcję zaznaczenia: Nowe zaznaczenie, Dodaj do zaznaczenia, Odejmij od zaznaczenia, Przetnij z zaznaczeniem, Rozmiar pędzla, inne ustawienia narzędzia Różdżka.
 3. Menu ustawień narzędzia Różdżka pozwala określić rozmiar próbki zaznaczenia. Możesz też włączyć lub wyłączyć opcje Wygładzanie, Sąsiadujący i Próbkuj wszystkie warstwy. Aby zaznaczyć niesąsiadujące obszary o podobnym kolorze, wyłącz opcję Sąsiadujący.
 4. Na obrazie stuknij kolor, który chcesz objąć zaznaczeniem.
 5. Po utworzeniu zaznaczenia u dołu przestrzeni roboczej pojawi się pasek właściwości aktywnego zaznaczenia. Udostępnia on dalsze opcje, takie jak Usuń zaznaczenie, Maskuj, Wymaż, Odwróć, Popraw krawędź, Przekształć zaznaczenie i Zaznacz podobne.
Wyodrębnianie obiektów przy użyciu narzędzia Różdżka

Zaznaczanie za pomocą narzędzia Zaznaczanie tematu

Dzięki mechanizmowi Adobe Sensei narzędzie Zaznaczanie obiektów () uczy się identyfikowania różnych obiektów na obrazie (ludzi, zwierząt, pojazdów, zabawek i nie tylko) podczas pracy z aplikacją Photoshop na tablet iPad. Narzędzie Zaznaczanie tematu wykorzystuje możliwości technologii Sensei w celu przeanalizowania warstwy, zidentyfikowania najważniejszych tematów w dokumencie i utworzenia zaznaczenia — za jednym stuknięciem ikony. 

Narzędzie Zaznaczanie tematu pozwala zaoszczędzić czas, szybko oddzielając główne tematy od tła. Daje ono najlepsze rezultaty, gdy kompozycja nie jest przeładowana, jest pozbawiona odblaskowych powierzchni, ma dobry kontrast między głównym tematem a tłem i ma ostre krawędzie wokół głównego tematu. Można dodatkowo uściślić to automatyczne zaznaczenie, doprecyzowując je za pomocą innych narzędzi do zaznaczania.

Aby utworzyć zaznaczenie za pomocą narzędzia Zaznaczanie tematu, wykonaj następujące czynności:

1. Na pasku narzędzi stuknij dwukrotnie lub dotknij i przytrzymaj narzędzie Lasso (domyślne) lub dowolne inne aktywne narzędzie do zaznaczania, aby wyświetlić więcej opcji narzędzi do zaznaczania.

2. Stuknij opcję Zaznaczanie tematu ().Narzędzie Zaznaczanie tematu automatycznie zaznaczy główny temat w aktywnej warstwie dokumentu.

Właściwości aktywnego zaznaczenia

Kiedy utworzysz zaznaczenie, w dolnej części przestrzeni roboczej są wyświetlane właściwości aktywnego zaznaczenia:

 • Odznacz: Cofa wybór bieżącego zaznaczenia.
 • Maska: Zamienia bieżące zaznaczenie w maskę warstwy.
 • Wymaż: Umożliwia wymazanie zaznaczonego obszaru.
 • Odwróć: Odwraca zaznaczenie w taki sposób, że niezaznaczony obszar staje się zaznaczeniem.
 • Popraw krawędź: Poprawia złożone zaznaczenia.
 • Przekształć zaznaczenie: Umożliwia przekształcenie zaznaczenia.
 • Zaznacz podobne: Dodaje do zaznaczenia piksele podobne do już zaznaczonych.
właściwości aktywnego zaznaczenia

Poprawianie krawędzi

Użyj narzędzia Popraw krawędź () w celu dalszego precyzyjnego dostosowania granic zaznaczenia. Funkcja poprawiania krawędzi ułatwia tworzenie skomplikowanych zaznaczeń, takich jak pasma włosów, futro czy inne problematyczne krawędzie obiektów. 

Aby poprawić krawędź, wykonaj następujące czynności:

 1. Aplikacja Photoshop na tablet iPad udostępnia szereg narzędzi do zaznaczania ułatwiających pracę z zaznaczeniami.
 2. W dolnej części przestrzeni roboczej zostanie wyświetlony pasek właściwości aktywnego zaznaczenia. Stuknij w nim opcję Więcej () i wybierz polecenie Popraw krawędź.
 3. W otwartym trybie Poprawianie krawędzi można z poziomu paska właściwości narzędzia dostosowywać rozmiar pędzla narzędzia Popraw krawędzie, dodawać do zaznaczenia (), odejmować od zaznaczenia () lub stuknąć ikonę , aby otworzyć Ustawienia pędzla Poprawianie krawędzi. W panelu Ustawienia pędzla Poprawianie krawędzi można zgodnie z potrzebami modyfikować ustawienia suwaków Twardość, Odstępy, Kąt i Zaokrąglenie.
 4. W trybie Poprawianie krawędzi panel właściwości po prawej stronie pozwala wybrać spośród następujących opcji:
  1. Tryb wyświetlania: To ustawienie umożliwia wybór trybu wyświetlania w zależności od złożoności i kolorów kompozycji — Maszerujące mrówki, Nakładka, Na czerni, Na bieli oraz Czarno-białe.
  2. Wykrywanie krawędzi: Przesuń suwak Promień wykrywania krawędzi w prawo, aby zmiękczyć krawędzie, i w lewo, aby uzyskać ostre krawędzie zaznaczenia. Włącz opcję Inteligentny promień, aby zachować dynamiczną szerokość doprecyzowania wokół granicy zaznaczenia. Pomaga to zredukować liczbę pikseli bez danych i sprawia, że zaznaczenie wygląda bardziej naturalnie.
  3. Poprawki globalne:
   - Przesuń suwak Wygładzanie, aby wygładzić nierówne krawędzie zaznaczenia.
   - Przesuń suwak Wtapianie, aby zmieszać granice zaznaczenia z tłem kompozycji.
   - Przesuń suwak Kontrast, aby zwiększyć wyrazistość krawędzi zaznaczenia.
   - Przesuń suwak Przesuń krawędź w lewo, aby zmniejszyć zaznaczenie, i w prawo, aby poszerzyć zaznaczenie. Domyślnie jego wartość wynosi 0.
   - Włącz opcję Odwróć, aby odznaczony obszar stał się nowym zaznaczeniem.
  4. Wyjście jako: Możesz zadecydować, czy zaznaczenie z poprawionymi krawędziami ma zostać Zaznaczeniem, Maską warstwy, Nową warstwą, czy Nowa warstwą z maską. Przed przekierowaniem swojego zaznaczenia możesz włączyć opcje Oczyść kolory i użyć suwaka Stopień, aby dostosować i usunąć ewentualną kolorową aureolę występującą w zaznaczeniu. Jest to przydatne, gdy zaznaczenie jest tworzone na tle o ostrych, kontrastowych kolorach.
 5. Stukając ikonę cofania (), możesz wycofać ostatnią wykonaną operację. Aby ponownie zastosować wycofaną operację, stuknij ikonę ponowienia ().
 6. Aby zastosować określone ustawienia narzędzia Poprawianie krawędzi, stuknij przycisk Gotowe. Klikając przycisk Anuluj, możesz wyłączyć tryb Poprawianie krawędzi.
Utwórz zaznaczenie Korzystanie z narzędzia Popraw krawędź

Więcej opcji na pasku zadań

 • Wytnij: Umożliwia wycięcie zaznaczenia lub warstwy
 • Kopiuj połączone: Umożliwia skopiowanie scalonego zaznaczenia lub scalonej warstwy w celu wklejenia na innej warstwie.

Stosowanie masek

Maskę można wykorzystać w celu ukrycia pewnych obszarów warstwy i odsłonięcia warstw znajdujących się poniżej. Maski działają w sposób nieniszczący, co oznacza, że można je ponownie edytować bez utraty pikseli, które ukrywają.

 • Maska warstwy ukrywa fragment warstwy, powodując, że nie jest on wyświetlany.
 • Maska przycinająca wykorzystuje zawartość jednej warstwy w celu przycięcia lub ukrycia zawartości jednej lub kilku innych warstw.
Z łatwością twórz dokładne zaznaczenia i maski w aplikacji Photoshop na tablet iPad.
Z łatwością twórz dokładne zaznaczenia i maski w aplikacji Photoshop na tablet iPad.

Maska warstwy

Możesz utworzyć maskę warstwy, aby wyświetlić fragmenty warstwy i ukryć inne fragmenty, zmieniając zaznaczenie w maskę warstwy lub malując na masce warstwy po jej utworzeniu. Na obszarach, na których dana warstwa jest zamaskowana lub ukryta, widoczne są warstwy leżące pod nią. Warstwy maskujące to cenna technika pracy z kompozycjami, która umożliwia łączenie wielu dokumentów w jeden dokument lub usuwanie niechcianych obiektów z kompozycji.

Tworzenie maski warstwy z zaznaczenia

 1. Upewnij się, że warstwa, którą chcesz zamaskować, jest wybrana. Aby wybrać warstwę, wystarczy stuknąć miniaturkę tej warstwy na pasku zadań.

 2. Utwórz zaznaczenie za pomocą jednego z narzędzi do zaznaczania.

 3. Stuknij ikonę maski warstwy na pasku zadań ().

Zaznaczony obszar będzie widoczny, podczas gdy pozostała część warstwy zostanie zamaskowana.

W kompaktowym widoku warstw możesz przesuwać po miniaturce warstwy w lewo i w prawo, aby przełączać między widokiem warstwy a widokiem maski warstwy. Obie miniaturki są widoczne w szczegółowym widoku warstw. Aby dowiedzieć się więcej o widokach warstw, zobacz Korzystanie z warstw.

Tworzenie maski warstwy i edytowanie maski za pomocą pędzla

 1. Upewnij się, że warstwa, którą chcesz zamaskować, jest wybrana. Aby wybrać warstwę, wystarczy stuknąć miniaturkę tej warstwy na pasku zadań.

 2. Stuknij ikonę maski warstwy () na pasku zadań, aby utworzyć maskę.

 3. Stuknij ikonę pędzla ().

 4. Ustaw właściwości pędzla zgodnie z potrzebami. Wybierz czerń, aby całkowicie zamaskować miejsce malowania. Więcej informacji o właściwościach pędzla znajdziesz w artykule Rysowanie i malowanie pędzlami.

 5. Maluj na warstwie maski.

Aby dowiedzieć się więcej o maskach warstw, zobacz artykuł Korzystanie z warstw.

Maska przycinająca

Maska przycinająca pozwala na maskowanie warstw położonych powyżej za pomocą zawartości danej warstwy. Aby dowiedzieć się więcej o maskach przycinających, zobacz artykuł Korzystanie z warstw.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto