Podsumowanie funkcji | Photoshop na tablet iPad (kwiecień 2022 r.)

Poznaj nowe funkcje i udoskonalenia wprowadzone w aplikacji Photoshop na tablet iPad 3.5 (kwiecień 2022 r.).

Szybkie usuwanie tła na obrazach

Operacja Usuń tło to nowy, świetny sposób na ogromne przyspieszenie obiegów pracy twórczej podczas pracy w aplikacji Photoshop na tablecie iPad. To szybka i prosta metoda przeprowadzenia jednego z najczęściej stosowanych obiegów pracy edycji — usuwania tła ze zdjęć i przygotowywania ich do użycia w kompozycjach. 

Dostęp do operacji Usuń tło jest możliwy z panelu narzędzi do zaznaczania lub panelu właściwości warstwy

Usuwanie tła z obrazów

Więcej informacji o narzędziach zaznaczania dostępnych w aplikacji Photoshop na tablecie iPad zawiera temat Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek.  

Rozwiązane problemy zgłoszone przez klientów

Aktualizacja z tego miesiąca zawiera ulepszenia i poprawki dotyczące niektórych problemów zgłoszonych przez klientów. Szczegółowe informacje można uzyskać w artykule rozwiązane problemy w programie Photoshop na tablecie iPad .

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto