Renderowanie przyspieszone przez procesor GPU i kodowanie/dekodowanie sprzętowe

Artykuł zawiera instrukcje dotyczące systemu Mercury Playback Engine (GPU Accelerated) i kodowania/dekodowania sprzętowego (Intel Media SDK) w programie Adobe Premiere Elements.

System renderowania Mercury Playback Engine (GPU Accelerated)

Program Adobe Premiere Elements może wykorzystać procesory graficzne dostępne w systemie, aby rozdzielić obciążenie między procesorem głównym a procesorem graficznym i uzyskać lepszą wydajność. Większość przetwarzania jest wykonywana przez procesor główny, a procesor graficzny pomaga przy przetwarzaniu niektórych zadań i funkcji. Aby uzyskać listę efektów i przejść obsługiwanych przez procesor graficzny, zalecanych kart graficznych i inne informacje na temat renderowania przyspieszonego przez procesor graficzny, kliknij tutaj.

Przyspieszane sprzętowo kodowanie/dekodowanie (Intel Media SDK)

Intel® Media SDK to technologia firmy Intel® używająca możliwości przetwarzania multimediów technologii graficznych Intel® do szybkiego kodowania/dekodowania, co pozwala procesorowi ukończyć inne zadania i zwiększyć wydajność. Obecnie obsługuje to tylko kodowanie kodeków H.264, MPEG2 i MPEG4 Funkcja jest dostępna tylko, gdy używany jest procesor Intel® z obsługą technologii Intel Media SDK.

Opcja jest włączona domyślnie w programie PRE. Aby zmienić ustawienia, wybierz opcję Eksportuj i Udostępnij > Urządzenia > Niestandardowe > Ustawienia zaawansowane. W sekcji Ustawienia kodowania, zmień wartość w obszarze  Wydajność  na Kodowanie programowe. Ustawienie opcji jako Kodowanie programowe wyłączy kodowanie sprzętowe, a program Adobe Premiere Elements nie użyje technologii Intel® Media SDK do kodowania mediów (to może zwiększyć czas renderowania).

Dostosowanie ustawień kodowania

Uwaga:

Podczas używania kodowania sprzętowego może być widoczne wyższe zużycie procesora GPU na zintegrowanym procesorze Intel® GPU, a nie dedykowanym procesorze GPU.

Dlaczego opcja kodowania sprzętowego jest niedostępna?

Jeśli BIOS systemu obsługuje włączanie/wyłączanie procesora graficznego Intel®, upewnij się, że jest on zawsze włączony, aby kodowanie sprzętowe mogło działać.

Jeśli masz obsługiwany procesor Intel® z włączoną kartą graficzną Intel®, ale nie możesz korzystać z kodowania sprzętowego, upewnij się, że procesor graficzny Intel® jest wymieniony na karcie Wydajność w Menedżerze zadań (tylko Windows®). Jeśli procesora GPU Intel® nie ma na liście, sprawdź czy jest włączony w Menedżerze urządzeń i aktualizuj sterowniki graficzne Intel® do najnowszej wersji.

Procesor GPU w Menedżerze zadań i Menedżerze urządzeń
Procesor graficzny Intel® w Menedżerze zadań i Menedżerze urządzeń

Podobnie jak w przypadku kodowania przyspieszanego sprzętowo, program  Adobe Premiere Elements obsługuje dekodowanie przyspieszane sprzętowo, aby zapewnić lepszą wydajność odtwarzania przy pracy z multimediami H.264/AVC, HEVC w osi czasu.

Uwaga:

Program Adobe Premiere Elements może zmniejszyć liczbę klatek podczas odtwarzania sekwencji, jeśli dodano wymagające efekty, a system nie może przetworzyć klatek na bieżąco.

Kroki włączania Dekodowania przyspieszanego sprzętowo:

  • Przejdź do opcji Preferencje > Ogólne.
  • W systemie macOS zaznacz pole wyboru Użyj przyspieszenia sprzętowego do odtwarzania formatów HEVC i H.264. W systemie Windows dekodowanie formatu HEVC jest domyślnie włączone.
  • Uruchom ponownie program  Adobe Premiere Elements.

Uwaga:

Jeśli opcja jest nieaktywna w panelu Preferencje, oznacza to, że procesor nie obsługuje technologii Intel Media SDK lub że zintegrowany procesor graficzny nie jest włączony albo sterowniki graficzne Intel® wymagają aktualizacji.

Różnica między dekodowaniem przyspieszanym sprzętowo, systemem Mercury Playback Engine (GPU Acceleration) i kodowaniem przyspieszanym sprzętowo

  • Mercury Playback Engine (GPU Accelerated) to system renderowania używany do przetwarzania efektów przyspieszanych procesorem GPU i poprawy jakości odtwarzania.
  • Kodowanie przyspieszane sprzętowo służy co zwiększania wydajności kodowania podczas eksportowania osi czasu w kodekach H.264/MPEG2 i MPEG4.
  • Dekodowanie przyspieszane sprzętowo to proces używany do przyspieszania dekodowania mediów H.264/AVC i HEVC podczas odtwarzania osi czasu. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?